page_title: אהבה וחן סגולות למציאת חן ואהבה | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אהבה וחן

  • סגולה לחן וחסד יאמר: הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם, וַאֲדַבֵּרָה; וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ, אִמְרֵי-פִי. יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי, תִּזַּל כַּטַּל אִמְרָתִי, כִּשְׂעִירִם עֲלֵי-דֶשֶׁא, וְכִרְבִיבִים עֲלֵי-עֵשֶׂב. כִּי שֵׁם יְהוָה, אֶקְרָא: הָבוּ גֹדֶל, לֵאלֹהֵינוּ. ויהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שתעשה למען רחמיך, ולמען קדושת פסוקים אלו, והשמות הקדושים שבהם, ותתננו לאהבה, לחן לחסד ולרחמים בעיני כל רואינו, ויהיו דברינו נשמעים לעבודתך, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים, ותצליחנו בלימודנו ובכל מעשה ידינו, אמן כן יהי רצון". סגולות החיד"א
  • סגולה להיות אהוב סגולה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך". ספר הזכירה
  • סגולה למצא חן מצאתי כתוב מכתבי יד מהרח"ו ז"ל ממש, לחן יאמר הפסוק: וְנֹחַ מָצָא חֵן בְּעֵינֵי יְהוָה.  - (ויכוין בצירוף ואע נצב חנה מיני - ה' הצדיק) ויועיל בעזרתו יתברך סגולות החיד"א
  • פשטא זרקא סגולה גדולה להיות אהוב לכל, לומר בכל יום: "פשטא זרקא" בניגון כול, כמו שכתוב בחומש, והוא סגולה נפלאה, בדוק ומנוסה.

    ספר רחמי אב אות כ"ד
  • להיות אהוב השתדלות בקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך" היא סגולה נפלאה להיות אהוב ונחמד למעלה ולמטה כי על ידי זה ימצא חן בעיני א-לוקים ואדם ספר זכירה
  • סגולה להנצל משונאים יתגבר על תאוות אכילה כי עיקר הרעבון הוא לבהמיות ועל ידי זה ינצל משונאיו. ליקוטי עצות
  • להיות אהוב לכל סגולה להיות אהוב לכל, ושימצא חן בעיני אלוקים ואדם. להיות מעביר על מדותיו, בין אדם לחבירו, ולעשות לפנים משורת הדין. ספר רחמי אב אות כ"ד

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום