page_title: צרות סגולות להנצל מצרות | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

צרות

  • להנצל מכל צרה יְהִי כְבוד ה' לְעולָם. יִשמַח ה' בְּמַעֲשיו: יְהִי שֵׁם ה' מְברָךְ. מֵעַתָּה וְעַד עולָם: הַמַּבִּיט לָאָרֶץ וַתִּרְעָד יִגַּע בֶּהָרִים וְיֶעֱשָׁנוּ. רוּמָה עַל הַשָּׁמַיִם אֱלֹהִים עַל כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדֶךָ. יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען רחמיך ובזכות פסוקים אלו ושמות הקדושים אשר בהם ושמות הקדושים הרמוזים והמצורפים בהםתרחם עלינו ותצילנו מכל צרה ותרצנו ברחמיך הרבים אמן נצח סלה ועד. סגולות החיד"א
  • סגולה להינצל כל השבוע מצרות במוצ"ש אחר הבדלה יראה בכוס וישים על מצחו ויאמר ג"פ על הכוס "כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי", ובכל פעם יכוין בשם זה "אגל"א", ספר הסגולות
  • סגולה להינצל מכל צרה יאמר זה בכל יום ג' פעמים עי"ז ינצל מכל צרה "יה, ה', אהיה אשר אהיה, שדי צבאות עימנו, משׂגב לנו, אלוהי יעקב סלה: יה, ה', אהיה אשר אהיה, שדי צבאות, אשרי אדם בוטח בך: יה, ה', אהיה אשר אהיה, שדי צבאות, הושיעה, המלך יעננו ביום קוראינו".  שומר ישראל
  • סגולה להינצל העיר מצרה יציירו בארון קודש את למנצח בנגינות בצורת המנורה ויקראו בו הקהל אוצר הסגולות
  • תפילה במקום סכנה ולסטים יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם איתן האזרחי איש החסד ואלהי יצחק נאזר בגבורה הנעקד על גבי המזבח אלהי יעקב איש תם כליל תפארת אשר קראת שמו ישראל והצלתו מעשיו ומלבן הארמי ומכל שונאיו והוצאתו מצרה לרוחה ומאפילה לאורה כן תצילני היו ובכל יום ויום מכל פגעים רעים ומאיש חמסים תנצרני ואימתך הגדולה תפיל על כל הבאים כנגדי שלא יוכלו להזיק לי לא בגופי ולא בממוני וסתום פיות שוטני ושונאי וצוררי. וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומכף שאול ויאמר ה' סלעי ומצדתי ומפלטי לי אלהי צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי משגבי ומנוסי מושיעי מחמס תושיעני. מהולל אקרא ה' ומאויבי אושע: ויפריש צדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס ויאמר: אלהא דרבי מאיר ענני. סגולות החיד"א
  • סגולה להינצל מכל צרה יאמר פסוק זה י"ג פעמים ועי"ז ינצל מכל צרה "וַיִּסָּעוּ; וַיְהִי חִתַּת אֱלֹהִים, עַל-הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶם, וְלֹא רָדְפוּ, אַחֲרֵי בְּנֵי יַעֲקֹב."(ויכוין בשם אספי"ן) סגולות עם סגולה
  • סגולה להנצל מכל צרה אם נקלע אדם לצרה יבטיח שאם ינצל יעשה סעודה ויאמר במניין "נשמת כל חי" בתודה, בקול וזמרה ובשפה ברורה וינצל. וזה הדבר בדוק ומנוסה! ספר חסידים בשם רבי יהודה החסיד
  • להוציא מצרה נפשו סגולה וסוד גדול להנצל מכל צרה שיאמר בבוקר בכוונה גדולה ג' פעמים: "יהודי אני יהודי אני, אחיה יהודי אחיה יהודי אחיה יהודי, אמות יהודי אמות יהודי אמות יהודי, יהודי יהודי יהודי. ובוודאי שלא יסבול שום צער כלל ויהיה לו למגן וצנה והקדוש ברוך הוא יוציא מצרה נפשו.
  • סגולה להנצל מכל צרה קבלה מרבינו יהודה החסיד זצ"ל, שכל האומר ג' פסוקים אלו ישר והפוך, בכל יום, שינצל מכל צרה. וכך סדר האמירה: "אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה: סֶלָה תְּסוֹבְבֵנִי פַלֵּט רָנֵּי תִּצְּרֵנִי מִצַּר לִי סֵתֶר אַתָּה: בִּטְחוּ בה' עֲדֵי עַד כִּי בְּיָהּ ה' צוּר עוֹלָמִים: עוֹלָמִים צוּר ה' בְּיָהּ כִּי עַד  עֲדֵי בַה' בִּטְחוּ: ה' עֹז לְעַמּוֹ יִתֵּן ה' יְבָרֵךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁלוֹם: בַשָּׁלוֹם עַמּו אֶת יְבָרֵךְ ה' יִתֵּן לְעַמּוֹ עֹז ה':". סגולות החיד"א
  • הסותר בית ובונה אותו חדש מי שסותרר בית ובונה אותו חדש יזהר שלא ישנה החלונות ויבנה את החולונות באותו מקום שהיו ואם אינו יכול אזי ישאיר לפחות חור במקום בו היה חלון ואפילו חור קטן מאד ואם אינו עושה כן ח"ו יש סכנה ב"מ. ספר החסידים

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום