page_title: שינה סגולות הקשורות בשינה | סגולה להתעורר בזמן | סגולה נגד נידודי שינה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

שינה

  • סגולת השעון מעורר סגולה לקום בשעה שלבו חפץ: יאמר 7 פעמים לפני השינה כך: "עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר, שחר אעירה וכינור הנבל עורה כבודי עורה" ובכל פעם יראה מול עיניו (יזכור) השעה בה רוצה הוא לקום. אח"כ יאמר 7 פעמים כך: "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחיך, תשיחיך היא והקיצות עליך תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך" חרבות בשפתותיהם
  • סגולה לילד שמרטיב בקידוש של ליל שבת לתת לאותו ילד למזוג 3 טיפות מים מכוס המים לתוך היין. הילד ימלא חצי כוס מים. וכאשר ישפוך לכוס הקידוש יאמר מלא ידינו מבירכותיך (ראשי תיבות 'מים') מעושר מתנות ידיך. דארמי ליה מייא ביינא ולאחר הקדוש ישתה הילד הנותר בכוס המים. וחשוב שיעשה זאת בשמחה הרב שלמה עופר | מתוך העלון 'שאו מרום עינכים'
  • סגולה לנרדמים הרבה יאמר 7 פעמים לפני השינה כך: "עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר, שחר אעירה וכינור הנבל עורה כבודי עורה" ובכל פעם יראה מול עיניו (יזכור) השעה בה רוצה הוא לקום. חרבות בשפתותיהם
  • סגולה לנרדמים הרבה יאמר 7 פעמים לפני השינה כך: "עורה כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר, שחר אעירה וכינור הנבל עורה כבודי עורה" ובכל פעם יראה מול עיניו (יזכור) השעה בה רוצה הוא לקום. אח"כ יאמר 7 פעמים כך: "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחיך, תשיחיך היא והקיצות עליך תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך" חרבות בשפתותיהם
  • סגולה נגד עייפות יאמר ז' פעמים: "הנותן לייעף כח ולאין אונים עצמה ירבה" (ישעיה מ, כ"ט) הרב יוסף דיין זצ"ל
  • סגולה להינצל מנדודי שינה יחשוב על תחיית המתים ויצייר לפניו את גלי הים. הרב שלמה עופר בספרו 'חרבות בשפתותיהם'
  • אדם/תינוק שלא נרדם אדם שלא נרדם מפחדים ובעיקר תנוק יש לקחת כוס מים לומר את הפסוק "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור" בראשית מט כב וכן "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם" במדבר כא יח הרב שלמה עופר שליט"א
  • סגולות הדבש אכילת דבש ממש סמוך לשינה מורידה פחד וחרדות ומועילה לשינה רגועה (אסור לתת דבש לילד פחות מגיל שנה) הרב שלמה עופר שליט"א

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום