page_title: הריון קל סגולה להריון | סגולה לפריון | סגולה להריון קל :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

הריון קל

  • עיניים גדולות דאכלה ביעי בני עינני. - אם תאכל ביצים בזמן הריונה יוולד הבן עם עיניים גדולות גמרא כתובות ס"א
  • סגולה לבנים יפים וחטובים דאכלה כרפסא בני זיוותני. - תאכל סלרי בזמן הריונה ויוולד לה בן יפה וחטוב גמרא כתובות ס"א
  • סגולה לבנים בריאים דאכלה בישרא  ושתה חמרא בניה בריאים. - אם תאכל בשר ותשתה יין (כדרך סעודה ולא שכרות) בשעת הריונה, יהא בנה בריא גמרא כתובות ס"א
  • סגולה להריון סגולה להריון - שתשא אצלה עץ קטן מגג שעל קבר הצדיק או מגנט ולתן צדקה: [ספר המידות - ערך הריון]
  • סגולה לבנים בעלי חן דאכלה כוורי בני בעלי חן. - אם תאכל דגים בזמן הריונה יוולד לה בן בעל חן גמרא כתובות ס"א
  • טחול בהריון אכילת טחול בהריון היא היא טובה ובריאה לעובר כפי שאמרו חז"ל "וטחול יפה לשיניים ויפה לבני מעיים". גמרא כתובות ס"א
  • אכילת מוח לב וכבד בהריון סגולה נאה וחשובה למי שרוצה שיהיו בניה בעלי חכמה בינה ודעת, תזהר מלאכול בימי עיבורה וההנקה דברים המטמטמים את הלב שסימנם מל"ך 'מוח לב כבד'. ספר הסגולות לרבני ישיבת כתר שושנים
  • כוסברה בהריון אשה בהרריונה תשתדל שלא לאכול כוסברה, שאמרו חז"ל "דאכלה כוסברתא בני בישרני." כלאמר: תאכל כוסברה בשעת הריונה, יוולד לה בן בעל בשר גמרא כתובות ס"א

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום