page_title: שלום בית סגולה לשלום בית | סגולה לזוגיות :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

שלום בית

  • לבטל מחלוקות בין בני הזוג יחפשו את הכתובה ויבדקו אותה כראוי אצל רב כשר ויראי שמים. חרבות בשפתותיהם
  • סגולה לברכה בביתו סגולה לברכה שיהא מצויה בביתו, שיהא זהיר בכבוד אשתו, שגם ראינו זאת אצל אברהם שנאמר "ולאברהם היטיב בעבורה" ספר הסגולות
  • סגולה לשמור אהבה בין בני זוג סגולה לשמור אהבה בין בני זוג יאמר מפרק קי"ט את שמו ואת שמה בשילוב ושם האישה מבחוץ בסוד "נקבה תסובב גבר" לדוגמא:  רבקה יצחק ריבצקחקה, שרה אברהם שאבררהמה, תמיד לדאוג ששם האישה יופיע אות ראשונה ויסתיים באות אחרונה. הרב שלמה עופר שליט"א
  • סגולה לאהבה ולהנצל משנאה אם רוצה האדם לזכות לברכה בביתו ולאהבה בין יושבי הבית יקפיד על מצוות נעילת המנעלים בסדר הנכון כפי שקובעת תורתנו הקדושה: ינעל את נעל ימין ולאחר מכן את נעל שמאל, ישרוך את נעל שמאל וולאחר מכן יחזור לשרוך את נעל ימין. נ.ב. על פי ההלכה יש להקפיד בלבישת כל בגד להתחיל ביד ימין או ברגל ימין.
  • סגולה לשלום בית יקרא כל יום בפרק קי"ט בתהילים את האותיות "שלום בית" כל אות שמונה פסוקים. חרבות בשפתותיהם

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום