page_title: רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק | ביוגרפיה רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק | ביוגרפיה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק | ביוגרפיה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק - הידוע בכינויו 'בעל התפארת שלמה מראדומסק', נולד בשנת ה'תקס"ג לערך, בעיירה וולשצובה שבפולין, לאביו רבי דב צבי הכהן מצאצאי בעל המגלה עמוקות ולאמו מרת פרומט בת רבי שלמה מפינטשוב.

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"ט אדר ה'תשע"ב

בהיותו ילד קטן למדו אביו תורה אך שלמה′לה שהיה מתמיד עצום ובעל כשרונות ברוכים היה נשאר בבית המדרש ולומד לבדו, מרוב שקדנותו לא שם לב לשעון, לא אחת מצאוהו מתפללי מנין הוויתיקין כשהוא עדיין שקוע בלמודו, עד אשר זכה לכינוי ′העילוי מוולשצובה′.
בנערותו שלחו אביו לעיר פיוטרקוב שבפולין שם למד תורה מפי רבי אברהם צבי אב"ד פיוטרקוב, היה זה כאשר היה שלמה כבן ארבעה עשר שנים, עת נשאר בבית המדרש ללמוד עד שעה מאוחרת מבלי משים וכאשר התעורר מלימודו ראה כי אין איש בבית המדרש מלבדו, שלמה′לה שהיה אז נער צעיר לימים החל לפחד ובכדי להפיג את הפחד ניגש ל′עמוד′ (מקום תפילת החזן) הוציא מתוכו את השופר והחל לתקוע, תקיעה, שברים, תרועה לפתע נחרד הילד לראות דרך חלונות בית המדרש אשר השקיפו לבית הקברות אנשים עומדים בתרכיכיהם קרבים לבית המדרש, רבנו נבהל, זרק את השופר וכל עוד נפשו בו רץ לבית רבי לייביש ר′ טעבילעס אשר היה מארחו.
מהר מאוד נודע בעיירה על הנער הקדוש שבתקיעתו בשופר החיה מתים והוציאם מקבריהם.

כבר בגיל חמש עשרה כתב שלמה′לה חיבורים תורניים ומפולפלים על התלמוד, חיבורו הראשון היה חידושים על מסכת כתובות אשר אף יצא לאור, לאחר מכן כתב שלמה′לה חיבור מקיף ומעמיק על מסכת עבודה זרה אשר נקרא כמליצה ′שלשה עשר אני יודע′, בספר היו שלשה עשר קושיות שרבנו תרץ את כולם בתירוץ אחד.
עוד הרבה חיבורים כתב רבי שלמה בהיותו נער ואף לאחר מכן אך רובם לא ראו אור ונשארו מפוזרים בין תלמידיו.

פעם אחת עת הייתה חתונה גדולה לקחו אביו עמו ובראות הנער כי כל הילדים רצים לקבל את ברכת רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין רץ גם הוא ביניהם, תפשו הרבי מלובלין בידיו ושאלו: מה שמך ובן מי אתה, והשיב לו שלמה′לה, שלח הרבי מלובלין לקרוא לאביו ואמר לו: שים עין פקוחה על הנער כי לנר גדול יהיה ברבות הימים.
גם היהודי הקדוש מפשיסחא אשר היה בין הבאים לחתונה אחז את שלמה′לה בידיו וחיבבו מאד.
רבי בונים מפשיסחא התבטא עליו ואמר כי חכמת שלמה פועמת בקרבו.

נישואיו:
כאשר הגיע לפרקו נשא רבי שלמה לאשה את מרת גיטל בת רבי שמואל מבארזילוב.
מסופר כי המחותנת לא הסכימה לקבוע את מועד החתונה באומרה כי רבי שלמה אינו מספיק טוב לבתה, לאחר שניסו קרוביה לשכנעה ולשנות את דעתה, נתכעסה המחותנת ונפלט מפיה כי מעדיפה היא למות מאשר לראות את בתה הולכת לחופה עם רבי שלמה.
עבר זמן מה ונתרצית המחותנת והסיכמה לנישואי בתה, זמן החתונה נקבעה, הכינו מאכלים ושתיה, ורבי שלמה עם הוריו יצאו מן העיר וולשצובה וכאשר באו סמוך לבארזילוב המתינו שם כנהוג שיבואו ללות את החתן אל תוך העיר בשירה וריקודים, עבר זמן וראו כי אין איש בא ללותם והחליטו להכנס לתוך העיר, וראו כי בני העיר שרויים באבל ולשאלתם מה קרה נענו כי המחותנת אשת רבי שמואל נתעלפה ונחלשה עד שנפטרה, כאשר שמעו בני המשפחה על פטירתה הפתאומית שאלו האם עליהם להמשיך בחתונה ויצאה הפסק מבית הדין ′מעבירין את המת מלפני הכלה′ וכך נכנס רבי שלמה לחופה.

מרבותיו:
רבי אברהם צבי מפיוטרקוב, אשר שבח אותו מאוד ואמר כי יש לו שכל חריף ומפולפל ומחוכם מאוד ויתעבד לעילוי גדול ולאילנה רברבא, אך מצד שני התמרמר עליו ואמר כי יש הפסד גדול למוח כזה שעוסק בחסידות ולא בפילפול.
רבי משה אהרן אב"ד קוטנא | רבי דוד חריף | רבי אפרים פישל מסטריקוב | רבי מאיר מאפטא| רבי דוד מלעלוב | רבי ישעיה מפשעדבורז | רבי יששכר דב בער מראדושיץ

רבנותו:
בשנת ה′תקצ"ב הוצע לרבי שלמה לראשונה לכהן כאב"ד ראדומסק, רק שנתיים לאחר מכן בי"ט אדר ב′ ה′תקצ"ד קבל עליו את התפקיד והחל לנהוג בו ביד רמה.

רבי שלמה היה אומר: ארבעה טעויות טעיתי במחשבתי:
חשבתי שמוכרי ספרים הינם למדנים – התברר שרובם ככולם בורים ועמי ארצות.
חשבתי שאנשי החברה קדישא הינם אנשים יראי שמים ובעלי תשובה – וראיתי שכולם שותים לשכרה.
חשבתי שהבלנים נקיים, כיון שהמרחץ פתוח לפניהם – נוכחתי שהם מזוהמים.
והטעות הגדולה מכולם, חשבתי שהשמשים אצל צדיקים הינם יראי ה′ – וראיתי כי רחוקים הם מכך.

אדמו"רותו:
כאשר החל רבי שלמה לכהן כאב"ד ראדומסק כבר החלו הרבה חסידים לבוא אליו ולהוועץ עמו אך הוא עדיין סרב לשמש באדמורו"ת.
בשנת ה′תר"ג נפטר רבי דב בער מראדושיץ שהיה מרבותיו של רבי שלמה, רבים מחסידיו החליטו לנסוע לראדומסק ולהכתיר את רבי שלמה תחתיו בכתר האדמורו"ת.
עברו שנים מועטות ובשנת התר"ח נפטר רבי יצחק מוורקא, אשר גם חסידיו ראו ברבי שלמה את הדמות היחידה שתוכל להמשיך את רבם.
ולרבי שלמה שלא רצה לנהוג באדמורו"ת כבר לא נותרה ברירה מאחר והדבר נכפה עליו, המונים היו נוסעים לראדומסק וחלקם אף היו הולכים רגלי, העיקר שיוכלו לקבל את הדרכת או ברכת רבם רבי שלמה.

פטירתו:
בליל שישי כ"ט אדר שנת ה′תרכ"ו קודם לחצות הלילה נטל רבי שלמה את ספר הזוהר בידיו, התיישב על יד שולחן הלימודים ולמד בו מעט, זמן מה לאחר חצות הניח את ידיו וראשו על הספר.
בבוקר באו תלמידיו וחשבו כי רבם נרדם ולא רצו להעירו, כעבור כמה שעות כאשר ראו החסידים כי האדמו"ר עדיין לא קם משנתו, הלכו ובדקו ומה נדהמו לראות כי הלך מאור עיניהם ונפטר, ראשו מונח על ספר הזוהר ונשמתו בוקעת ועולה עד לכסא הכבוד.

ילדיו:
רבי אריה לייבוש רבינוביץ מראדומסק
רבי צבי מאיר רבינוביץ, מונה כאב"ד ראדומסק אחרי פטירת אביו.
רבי אברהם יששכר בער רבינוביץ, בעמ"ס חסד לאברהם, ממשיך שוששלת ראדומסק לאחר פטירת אביו.
אשת רבי יחיאל לאנדאו
אשת רבי ליפמאן ליטמנוביץ
אשת רבי ישראל

ספריו:
תפארת שלמה על התורה
תפארת שלמה על הזמנים ומועדים
על שמם כונה רבנו ′בעל התפארת שלמה′
 
מתלמידיו הידועים:
רבי חיים דוד ברנהארד מפיוטרקוב שהיה בעל תשובה.
ורבי אהרון מארקוס שהיה פילוסוף וסופר

רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק | ביוגרפיה

דפים קשורים

רבי מנחם מנדל מקוצק | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ב שבט ה'תשע"ב רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, המכונה 'השרף מקוצק', נולד בשנת ה'תקמ"ז, בעיירה גוריי שבמחוז לובלין - בדרום - מזרח פולין, לאביו רבי יהודה לייבוש מורגנשטרן ב"ר מנחם מנדל ב"ר לייבוש אשר היה תלמיד חכם מופלג ובעל בעמיו אשר פירנס על שולחנו עשרה תלמידי חכמים והיה בעל צדקה מופלג, ולאמו מרת אסתר בת רבי ישכר בער הלוי סגל תלמיד הבעל שם טוב. רבי שלום (מזרחי) שרעבי - הרש"ש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' שבט ה'תשע"ב

"ענו לו המלאכים כי בעגלות נמצאים הזכויות והעוונות אותם עשה במשך כל ימי חייו ועכשיו הם הולכים למאזניים לשקול אותם ולראות מה דינו, הלך אחריהם היהודי והנה הגיעו למקום עם מאזניים ענקיות ועשרות מלאכים מרוקנים את עגלותיהם פנימה, עבר זמן מה והנה רואה היהודי כי מצבו בכי רע וכף החובה נוטה מטה מטה, החל היהודי לבכות ואמר: 'מה עם כל הצרות והסבל שליוו אותי כל חיי?"

ראובן בן יעקב | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' כסלו ה'תשע"ב ראובן, נולד כבנו בכורו של יעקב אבינו בן יצחק אבינו בן אברהם אבינו, ולאמו לאה אשתו הראשונה של יעקב.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום