page_title: הילולת משה רבנו | להאזנה הילולת משה רבנו - להאזנה | הרב שלמה עופר שליט"א :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

הילולת משה רבנו | להאזנה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
היום ז' באדר, זה יום פטירת משה רבנו וגם יום הולדתו כידוע. אדר זה א' דר כלומר, האות א' מסמלת תמיד את הקב"ה שהוא יחידו של עולם ודר זו מילה חילופית לגר, שבחודש אדר גר בורא עולם ממש בתוכינו ובנינו. כי החודש הזה, חודש אדר שייך ליסוד.
כל חודש שייך לספירה אחרת: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, חודש זה שייך ליסוד וכל החודש הזה שייך למשה רבנו שזה בחינה של ענווה.
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ד' אדר ב ה'תשע"ד
  • ד' אדר ב ה'תשע"ד

    הילולת משה רבנו

    הילולת משה רבנו שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

כתוב שמשה רבנו הרי נולד בז' באדר ונפטר בז אדר ובחודש הזה היה לנו את המן שהמן הוא מזרע הגג, מזרע עמלק ועמלק הוא בדיוק ההיפוך ממשה רבנו שעליו כתוב שהיה לו שפלות גדולה וענווה "עניו מכל אדם" "התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא בכל איניש ואיניש בשיתין ריבות דרי" עד כל הדורות יש התפשטות של משה רבנו.

"לא נודע מקום קבורתו" כתוב שמקום קבורת משה רבנו לא ידוע לאיש אבל כתוב ויקבור אותו בגיא, ומפרשים כי מקום קבורתו לא ידוע כי הוא מוסתר בכל יהודי ויהודי, משה רבנו קבור בנפשו של כל יהודי, שלכל יהודי יש איזה משקל של ענווה בנפש שזה מיסודו של משה רבנו ולכן כתוב "ויקבור אותו בגיא" גיא זה מקום שפלות המרמז על ענווה "מול בית פעור" פעור זו עבודה זרה ומול בית פעור כלומר, ההפך מאותה עבודה זרה, משה רבנו היה שיא הקדושה והענווה שהיה ההיפוך המוחלט של טומאה ועבודה זרה שהרי כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה אמרו חז"ל.

 

דפים קשורים

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג אלול ה'תשע"א רבי ישראל המכונה בפי כל "בעל שם טוב הקדוש", נולד ביום ח"י באלול שנת נח"ת, בעיירה הקטנה אקופ שבפודוליה (בין פולניה לוואלחיא), לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה לעת זקנתם. אני מאמין - קבלת התורה מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   י"א אדר א ה'תשע"ד משה רבנו עולה לשמים ומקבל את התורה כלה, ומגלים לו שם כי התורה תינתן בשני אופנים, מעוט שבה יורשה להכתב היא התורה שבכתב, ורוב התורה תועבר בע"פ מאב לבן ומרב לתלמיד עד סוף הדורות ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ד צריך האדם לדעת שכל מארעותיו הם לטובתו וזאת הבחינה היא מעין עולם וזאת הבחינה ניתן להשיג רק על ידי שמעלה מלכות דקדושה מבין העכו"ם, כי עכשיו המלכות והממשלה אצל הגוים ואי אפשר להשיב המלוכה להקדוש ברוך הוא אלא על ידי ודוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשרשה. ישראל אשר בך אתפאר הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו תמוז ה'תשע"ב

הרב שלמה עופר בשיעורו על שלשת האותות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהם מהמצוות החשובות ביותר ביהדות, שבת ברית ותפילין, ראשי תיבותיהם שבת והם כלולים כולם בשבת...

הזכות ללמד זכות (סיפור אמיתי) דוד הוד | שאו מרום עיניכם   א' כסלו ה'תשע"ג

"מחתה המורה שרה דמעה, והפעם כתבה לה תשובה: 'לא, לא, לא, יקירתי, התודה היא לך, על הזכות שנתת לי להיות מורתך, שפקחת את עיני והראית לי כי עם מעט אהבה, וקצת השקעה, התמורה היא גדולה, פשוט, ניתן לשנות את נפש האדם, ואת היא זו ששינית את נפשי, והפכת אותי מלהיות סתם מורה, למחנכת..."

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום