page_title: מידותיהם של חכמינו - פרק ב' מידותיהם של חכמינו - פרק ב' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מידותיהם של חכמינו - פרק ב'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
"כרוזא נפיק ואמר, עילאין ותתאין אציתו, מאן איהו גס רוחא במילי דאוריתא, מאן איהו דכל מילוי בגין למגבה במילי דאוריתא, בגין דתנינן דבר נש בעי למהוי שפיל בהאי עלמה במילי דאוריתא, דהא לית גבהו באוריתא אלא בעלמה דאתי"...
תרגום: כרוז יוצא ומכריז: עליונים ותחתונים הקשיבו! מי הוא גס רוח בדברי תורה, מי שהו שכל דבריו להתנשא (להתגאות), על חשבון התורה (אוי לו) למדנו, על האדם להיות שפל בעולם הזה בעסק התורה, אין גבהות בתורה אלא בעולם הבא...
הרב שלמה עופר שליט"א | כ"ו חשון ה'תשע"ה
לפרק הקודם בסדרת "מידותיהם של חכמינו" הקלק כאן!
על אורך רוח, אהבת הבריות והענווה מלמד אותנו "נשיא ישראל" הלל הזקן, שבעת זקנתו בערב שבת קודש בין הערביים בשיא הלחץ להכין צרכי שבת קודש ולקבל את המלכה, ניצב לפניו אדם ריק וחופז בשאלות נבערות ובכוונה מיוחדת להביא את הלל הזקן לכעס ובצעקות החל קורא: "מי כאן הלל" "מי כאן הלל"? והנה הנשיא הזקן יוצא במהירות מהרחצה לקבל את זה השוטה, והוא שואל שאלת חולין בלגלוג "מפני מה ראשיהן של בבלים סגלגלות"
הנשיא קבלו בסבר פנים יפות ועוד נתן לו מחמאה על שאלתו ואמר לו: שאלה גדולה שאלת! והשיב: מפני שהמילדות שלהן אינן פקחות.
הלך לו ושוב חזר ושאל "מי כאן הלל"? ושוב השיב לו במתק לשון: מה רצונך בני? ושאל מפני מה עיניהם של תרמודים תרוטות? ענה לו: שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין החולות.
אך זה לא נרגע שכן התערב עם חברו בארבע מאות זוז שיוכל להכעיס את הלל הזקן והגיע פעם שלישית ובאותו סגנון כאילו אינו מכיר את ביתו שאל "מי כאן הלל" "מי כאן הלל"? ושוב יצא לקראתו ואמר: בני מה אתה מבקש?
שאלו: מפני מה רגליהם של אפרקנים רחבות ושוב החזיר לו מחמאה, שאלה  גדולה  שאלת,  מפני   שדרין  בין  בצעי  המים.

משראה הלה כי עומד להפסיד ממונו אמר לו "שאלות רבות יש לי לשאול". נתעטף הלל הזקן וישב לפניו ובקש ממנו שישאל כל העולה על רוחו. אמר לו: אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו: הן. אמר לו: אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל, אמר לו הלל" בני מפני מה? אמר לו מפני שאיבדתי בגללך ארבע מאות זוז והלל לא יקפיד. (שבת לא).

ויש לזכור ולשנן להודיע ולהודע כי אהבת ישראל והזהירות מפגיעה בזולת, הוא משום שבאדם יש חלק אלוה ממעל ורק הגופים מסתירים וכפי שנאמר בסנדרין נח. "הסוטר לועו של חברו כסוטר לועה של שכינה" ורש"י הקדוש השכיל למצוא לזה משל לשני אחים תאומים הדומים מאוד זה לזה, אחד נעשה מלך ואחד נתפס ללסטות ונתלה, כל הרואה אותו תלוי אומר: המלך תלוי.
כך אדם הגדוש בתורה אך מעשיו מקולקלים והתנהגותו מקולקלת הוא בבחינת "מלך חוטא" ובמסכת חולין (דף צד:) מספרת הגמרא על מר זוטרא בנו של רב נחמן בן יעקב ונכדו של ראש הגולה בבבל: באחד הימים יצא מר זוטרא מעירו סכרא לעיר מחוזא והנה שני גדולי העיר מחוזא יצאו את העיר, רבא ורב ספרא ולפתע פגשו את החכם הגדול. ברכם מר זוטרא לשלום "והתנצל" לא היה לכם לבוא לקראתי דרך כה ארוכה" אמר לו רב ספרא "לא ידענו כלל שאדוני יבוא אלינו" אילו ידענו ברצון היינו באים לקראתך מרחק גדול יותר", לאחר שנפרדו שאל רבא את רב ספרא, מדוע אמרת לו שלא ידענו על בואו? אולי גרמת לו קצת להתבייש? ענה לו רב ספרא: איך יתכן שלא אומר לו האמת, הרי היינו מטעים אותו וכך היה מחזיק לנו טובה חינם. על רב ספרא אמרו חז"ל "דובר אמת בלבבו".


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שליט"א
לפרק הבא בסדרת "מידותיהם של חכמינו" הקלק כאן!
מידותיהם של חכמינו - פרק ב'

דפים קשורים

מידותיהם של חכמינו - פרק א' הרב שלמה עופר שליט"א   י"ח חשון ה'תשע"ה שלושה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו (פסחים ק"ג) ידועה ומפורסמת לכל אימרתו של רבי ישראל מסלנט "קל יותר לגמור ללמוד כל הש"ס מלתקן מידה אחת". תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 3 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ט אייר ה'תשע"ד לפעמים מתלהב אדם בתפילתו ומצליח להביע את רגשותיו דרך מילות התפילה וזה בחמלת ה' עליו, שנפתח לו אור איןו סוף והאיר לו, וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אפילו אם אינו רואה מזלו רואה (אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי - מגילה ג.) תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אין סוף.. מידותיהם של חכמינו - פרק א' הרב שלמה עופר שליט"א   י"ח חשון ה'תשע"ה שלושה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו (פסחים ק"ג) ידועה ומפורסמת לכל אימרתו של רבי ישראל מסלנט "קל יותר לגמור ללמוד כל הש"ס מלתקן מידה אחת". אמונת חכמים - גילויים מדעיים מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   ב' אדר ב ה'תשע"ד "ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:" היי‚ אלוקים אתה שם? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ח סיון ה'תשע"ד אתה מתפלל ומתפלל, האם יש מישהו שעונה? איך הוא עונה? אתה מבקש ממנו דברים, הוא שולח? איך הוא שולח? האם שמעתם פעם על אדם שאלוקים עצר אותו ברחוב ונתן לו כסף להוצאות שבת?
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום