ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 3 (להאזנה)

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
לפעמים מתלהב אדם בתפילתו ומצליח להביע את רגשותיו דרך מילות התפילה וזה בחמלת ה' עליו, שנפתח לו אור איןו סוף והאיר לו, וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, אפילו אם אינו רואה מזלו רואה (אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי - מגילה ג.) תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול, לדבק את עצמו באור אין סוף..
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | כ"ט אייר ה'תשע"ד
  • ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 3

    ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 3 תורה ד' שבליקוטי מוהר"ן' ספרו של רבי נחמן מברסלב זיע"א. מתוך סדרת שיעורים מפי הרב שלמה עופר שליט"א בתורת רבי נחמן: שלפעמים מתלהב אדם בתפילתו ומצליח להביע את רגשותיו דרך מילות התפילה וזה בחמלת ה' עליו‚ שנפתח לו אור איןו סוף והאיר לו‚ וכשרואה אדם התנוצצות הזאת‚ אפילו אם אינו רואה מזלו רואה (אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי - מגילה ג.) תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול‚ לדבק את עצמו באור אין סוף.. הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

תורה ד' שבליקוטי מוהר"ן' ספרו של רבי נחמן מברסלב זיע"א. מתוך סדרת שיעורים מפי הרב שלמה עופר שליט"א בתורת רבי נחמן
ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 3 (להאזנה)
דפים קשורים
אמונת חכמים - צדיק גוזר מספרת הגמרא בסנהדרין ק"צ על שני בני אדם יהודים שנשבו בהר הכרמל והיה שבאי מהלך אחריהם. שמע את שני היהודים מספרים זה עם זה. אמר לו אחד לחברו כי רואה הוא ע"פ הסימנים שהיה כאן גמל שהלך לפנינו וגמל זה עיור באחת מעיניו, ועליו שני נודות אחד של יין, ואחד של שמן ושני בני אדם מנהיגים את הגמל אחד גוי ואחד ישראלי. לגלג עליהם השבאי ואמר להם "עם קשה עורף מנין לכם זאת"? אמרו לו: דרך בהמה לאכל עשבים שלפניה אך דרך גמל לאכל עשבים שמין הצדדים וראו אשר אך צד אחד לאורך כל הדרך נאכל, ידעו שזה גמל וכי הוא עיוור ולאורך הדרך ראו מידי פעם מים שנספגו באדמה ומים שצפו. ידעו שהראשונים יין והשניים שמן. וראו במרכז הדרך טינופת של צואת אדם ובצד הדרך צואת אדם ידעו כי הראשון נוכרי והשני ישראלי (שדרך ישראל להיות צנוע - רש"י) ודרך הגוי להפנות לעיני כל. רץ השבאי קדימה ומצה כדבריהם, בא ונשקן על ראשן והביאן לביתן ועשה להם סעודה גדולה והיה מרקד לפניהם ואמר "ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחוכמתו, ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם" ופטרן לבתיהן לשלום. קרא עוד...

דפים קשורים

החלום ופתרונו (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ב אדר ה'תשע"ב

הרב שלמה עופר מזמין אתכם ללמוד; מתי יש לייחס חשיבות לחלום לטוב או לרע, מתי יש לבצע הטבת חלום ועוד'

ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ד צריך האדם לדעת שכל מארעותיו הם לטובתו וזאת הבחינה היא מעין עולם וזאת הבחינה ניתן להשיג רק על ידי שמעלה מלכות דקדושה מבין העכו"ם, כי עכשיו המלכות והממשלה אצל הגוים ואי אפשר להשיב המלוכה להקדוש ברוך הוא אלא על ידי ודוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשרשה. ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 2 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ב אייר ה'תשע"ד שיעור חובה: האזינו לשיעורו הנפלא של הרב שלמה עופר שליט"א בתורה ד' שבליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב זיע"א. השיעור הינו מתוך סדרת שיעורים בתורת רבי נחמן ומדבר על ביטול העצבות והמרה שחורה, ביטול התאוות הרעות והגאווה והדרך להינצל מכולם בבת אחת... אמונת חכמים - צדיק גוזר הרב שלמה עופר שליט"א   כ"ג אדר ב ה'תשע"ד מספרת הגמרא בסנהדרין ק"צ על שני בני אדם יהודים שנשבו בהר הכרמל והיה שבאי מהלך אחריהם. שמע את שני היהודים מספרים זה עם זה. אמר לו אחד לחברו כי רואה הוא ע"פ הסימנים שהיה כאן גמל שהלך לפנינו וגמל זה עיור באחת מעיניו, ועליו שני נודות אחד של יין, ואחד של שמן ושני בני אדם מנהיגים את הגמל אחד גוי ואחד ישראלי. לגלג עליהם השבאי ואמר להם "עם קשה עורף מנין לכם זאת"? אמרו לו: דרך בהמה לאכל עשבים שלפניה אך דרך גמל לאכל עשבים שמין הצדדים וראו אשר אך צד אחד לאורך כל הדרך נאכל, ידעו שזה גמל וכי הוא עיוור ולאורך הדרך ראו מידי פעם מים שנספגו באדמה ומים שצפו. ידעו שהראשונים יין והשניים שמן. וראו במרכז הדרך טינופת של צואת אדם ובצד הדרך צואת אדם ידעו כי הראשון נוכרי והשני ישראלי (שדרך ישראל להיות צנוע - רש"י) ודרך הגוי להפנות לעיני כל. רץ השבאי קדימה ומצה כדבריהם, בא ונשקן על ראשן והביאן לביתן ועשה להם סעודה גדולה והיה מרקד לפניהם ואמר "ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחוכמתו, ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם" ופטרן לבתיהן לשלום.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום