פורים

  • דרך שליח יש הידור לתת משלוח מנות דרך שליח.
  • מתנות לאביונים בפורים (ביום) יש לחפש שני יהודים שמצבם הכלכלי קשה ולתת להם ממון לפחות ערך של 3 שקלים לכל אחד וכל המרבה הרי זה משובח.
  • משלוח מנות משלוח מנות יש לתת לפחות לאדם אחד שתי מנות. שני מיני מאכל ויש מהדרים להניחם בנפרד שיהיה נכר שיש שני מנות ויש לתת דווקא ביום פורים ומי שנתן בלילה לא קיים המצוה.
  • כסף שחשב לתת בפורים כסף שחשב בלב לחלק לעני בפורים אסור לתת לשום צדקה אחרת כי צדקה יש לה דין הקדש וחייב לקיים מחשבתו.
  • כספי מעשר אין לתת משלוח מנות ומתנות לאביונים מכספי מעשר (את כספי המעשר יש לתת לעניים בנפרד).
  • שתי מנות אדם שנתן כמה קלו של סוכריות לא יצא ידי חובתו, יש לתת שתי מנות כגון עוגה ומיני מתיקה.
  • משלוח מנות יש דעה שאם המקבל משלוח מנות לא יודע מי הנותן לא יצא הנותן ידי חובתו [כת"ס או"ח קמ"א]

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום