פסח

 • טבלת הלכות ליל הסדר   בס"ד מה צריך לעשות הכוונה על פי הפשט כמות האם יש להסב קדש אמירת הקידוש כוללת את ברכת שהחיינו ורק לאחר מכן שותים בהסבה א.    לכוון בחיוב כוס ראשון (לפי הספרדים יש לכוון בברכה זו לפטור את הכוס השניה) ב.    שהחיינו-לכוון על כל מצוות הלילה הקדוש על המצה, ארבעה כוסות, סיפור יציאת מצרים וכו' לכתחילה יש לשתות רוב כוס שווה ערך ל-86 סמ"ק ובדיעבד 44 סמ"ק יש חיוב להסב על צד שמאל ורחץ נוטלים ידים כמו ללחם שלש פעמים על כל יד ולא מברכים על נטילת ידים לכוון – לקיים דברי חז"ל הקדושים שחייבו ליטול ידים על אכילת דבר שטיבולו במשקה. לטבול בהרבה מים שזה מביא שפע וברכה   כרפס לוקחים כרפס ומברכים "...בורא פרי האדמה" לכוון לפטור בברכה זו על אכילת המרור יש להיזהר לאכול פחות מ-16 גרם ללא הסבה יחץ לוקחים את המצה האמצעית ומחלקים אותה לשניים החלק הגדול ( צורת וו) לאפיקומן. קרא עוד

   

  בס"ד

  מה צריך לעשות

  הכוונה על פי הפשט

  כמות

  האם יש להסב

  קדש

  אמירת הקידוש כוללת את ברכת שהחיינו ורק לאחר מכן שותים בהסבה

  א.    לכוון בחיוב כוס ראשון (לפי הספרדים יש לכוון בברכה זו לפטור את הכוס השניה)

  ב.    שהחיינו-לכוון על כל מצוות הלילה הקדוש על המצה, ארבעה כוסות, סיפור יציאת מצרים וכו'

  לכתחילה יש לשתות רוב כוס שווה ערך ל-86 סמ"ק ובדיעבד 44 סמ"ק

  יש חיוב להסב על צד שמאל

  ורחץ

  נוטלים ידים כמו ללחם שלש פעמים על כל יד ולא מברכים על נטילת ידים

  לכוון – לקיים דברי חז"ל הקדושים שחייבו ליטול ידים על אכילת דבר שטיבולו במשקה.

  לטבול בהרבה מים שזה מביא שפע וברכה

   

  כרפס

  לוקחים כרפס ומברכים "...בורא פרי האדמה"

  לכוון לפטור בברכה זו על אכילת המרור

  יש להיזהר לאכול פחות מ-16 גרם

  ללא הסבה

  יחץ

  לוקחים את המצה האמצעית ומחלקים אותה לשניים החלק הגדול ( צורת וו) לאפיקומן.

  מכוונים שזה מצת עוני.

  מצה לא שלימה זכר למצות שאכלו אבותינו במצרים לחם עוני

  לא אוכלים

  אך שלשת המצות צריכות להיות בהתחלה שלימות ככל שניתן

   

  מגיד

  מתחילים באמירת ההגדה בהתלהבות ובשמחה מ"הא לחמא עניא"

  לכוון לצאת חיוב חמור של מצוות עשה מדאורייתא לספר ביציאת מצרים.

  אדם חולה או ילד יאמר "פסח מצה ומרור" ויבין מה אומר.

  כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

  אין חיוב להסב

  רחצה

  נטילת ידים עם ברכה

  כל המזלזל בנטילת ידים ללחם (מצה) נעקר מן העולם ומביא עניות

   

   

  מוציא מצה

  לוקחים שני מצות + החצי שביד ולפני שאוכלים מברכים שתי ברכות:

  א.    המוציא לחם מן הארץ

  ב.    אשר קידשנו.. על אכילת מצה

  יש לבצוע מהמצה השלימה וגם מן החצויה לקיים מצוות עשה מדאורייתא "בערב תאכלו מצות"

  1.    כזית 27 גרם

  2.    כדאי להחמיר ולאכול 2 כזיתים

  3.    בתוך 4 דקות 54 גרם

  יש חיוב להסב

  מרור

  לוקחים חסה מרור וטובלים במעט חרוסת ומנערים.

  מברכים "...אשר קדשנו וציוונו על אכילת מרור" ואוכלים.

  מצוות עשה מדרבנן לאכול מרור

  מינימום 27 גרם

  בשונה משאר הסעודה, את המרור אסור לאכול בהסבה.

  כורך

  לוקחים חסה ושמים משני צידיה מצות (כמו כריך) טובלים בחרוסת ואומרים "זכר למקדש" ואוכלים.

  לקיים את מצוות "על מצות ומרורים יאכלוהו" וזו דעת הלל הזקן שהיה כורכם יחד.

  א.    מצה בכמות של כ-27 גרם

  ב.    חרוסת בכמות של כ- 27 גרם

  יש לאכול מרור זה עם המצה בהסבה.

  שולחן עורך

  ארוחת חג

  לקיים מצוות שמחת יום טוב

  להשאיר מקום לאפיקומן

  כדאי לאכול את הסעודה בהסבה נוחה אך אין חיוב.

  צפון

  בשעה שעשו "יחץ" שברו את המצה לשניים ואת החלק הגדול מבין שניהם הצפינו (החביאו) לאפיקומן וכעת אוכלים אותו.

  זכר לקרבן פסח שהיה נאכל לשובע ויש סוד גדול באכילת הצפון.

  כזית-27 גרם וכדאי להחמיר ולאכול 2 כזיתות שווה ערך ל-54 גרם

  חיוב לאכול בהסבה לצד שמאל

  ברך

  ברכת המזון

  מברכים "...בורא פרי הגפן" (לפי הספרדים פוטרים בברכה זו את הכוס הרביעית) ושותים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון.

  להודות להשם יתברך על כל החסד והמזון שנותן לנו.

  לא לשכוח "יעלה ויבוא"!

  שיעור הגפן 86 גרם

  את היין שותים בהסבה ובשעת ברכת המזון אין מסיבין.

  הלל

  גומרים את ההלל לפי הנוסח המופיע בהגדה.

  שותים כוס רביעית (האשכנזים מברכים בורא פרי הגפן והספרדים כבר כיוונו לצאת ידי חובה בברכה על הכוס השלישית)

  מהללים ומשבחים את ה' על כל חסדיו כי לא תמו ולאחר מכן מברכים ברכת מעין שלש על הגפן ועל פרי הגפן.

  שיעור הגפן 86 גרם

  את היין שותים בהסבה

  נרצה

  לשנה הבאה בירושלים. להמשיך בסיפור יציאת מצרים ולשיר ולשמוח.

  להרבות בהודאה לפני ה'

  כל המרבה הרי זה משובח

   
   
  הרב שלמה עופר שליט"א

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום