הצג בצורה מונגשת

שיעורים לצפייה

 • רצח מילולי
  רצח מילולי
  רצח בנשק קר - הכי קר שקיים... | המבחן האמיתי הוא בבית פנימה | אייכה, היכן אתה מונח בעולם?...
 • מקומו של עולם
  מקומו של עולם
  רצה הקב"ה שיתגלה מלכותו ואין מלך בלא עם - והוצרך לברוא בני אדם שיקבלו עול מלכותו...
 • שיחה עם המלאך רפאל
  שיחה עם המלאך רפאל
  נקודות: מה אומר המלאך גבריאל לנשמה לפני ירידתה לעולם... | יש תורה שהיא סתם ויש סתם שהיא תורה... | המבחן האמיתי: מלחמה בין גוף ונפש... | נחיתה בעולם האצילות...
 • שבועת הנשמה
  שבועת הנשמה
  6 דקות עם הרב שלמה עופר שליט"א על הנשמה - בשביל הנשמה
 • תומר דבורה - שיעור מס' 1
  תומר דבורה - שיעור מס' 1
  סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
 • תומר דבורה - שיעור מס' 2
  תומר דבורה - שיעור מס' 2
  סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה'‚ ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
 • תומר דבורה - שיעור מס' 3
  תומר דבורה - שיעור מס' 3

  סדרה מרתקת של מפגשים המתמקדת בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
  הלימוד בספר הקדוש ידוע כמסוגלת לרפואה וכבר פעמים מספר שהרב נתן שיעורים בספר תומר דבורה לפואת אדם מסויים ואותו אדם יתרפא בזכות הלימוד ובזכותו של הרמ"ק הקדוש זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן.

 • תומר דבורה - שיעור מס' 4
  תומר דבורה - שיעור מס' 4

  סדרה מרתקת של מפגשים המתמקדת בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
  הלימוד בספר הקדוש ידוע כמסוגלת לרפואה וכבר פעמים מספר שהרב נתן שיעורים בספר תומר דבורה לפואת אדם מסויים ואותו אדם יתרפא בזכות הלימוד ובזכותו של הרמ"ק הקדוש זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן.

 • ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 1
  ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 1
  לצפייה: שיעורו של הרב שלמה עופר בליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 1
 • ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 2
  ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 2
  לצפייה: על תיקון הברית מפי הרב שלמה עופר שליט"א | "כִּי הַחֵרוּת תְּלוּיָה בַּבְּרִית... וְהוּא רָקִיעַ הַמַּבְדִּיל בֵּין מַיִּין דָּכַיִן לְמַיִּין מְסָאֳבִין בֵּין אִסּוּר וְהֶתֵּר, וּבֵין כָּשֵׁר וּפָסוּל, וּבֵין טָמֵא וְטָהוֹר"

שיעורים להאזנה

שיעורים לצפייה

רצח מילולי
מקומו של עולם
שיחה עם המלאך רפאל
שבועת הנשמה
ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 1
ליקוטי מוהר"ן תורה ל"א חלק 2
תומר דבורה - שיעור מס' 1
תומר דבורה - שיעור מס' 2
תומר דבורה - שיעור מס' 3
תומר דבורה - שיעור מס' 4

שיעורים להאזנה

מכח אל הפועל
שערי הקדושה
ליקוטי מוהר"ן תורה ו' חלק 3
התנוצצות המוחין
השגה חדשה
ליקוטי מוהר"ן תורה א' חלק א'
ליקוטי מוהר"ן תורה ג'
ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1
ליקוטי מוהר"ן תורה ה' חלק 1
ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז חלק 1
איה מקום כבודו
ישראל אשר בך אתפאר
אמונה בצדיקים
אש שחורה ע"ג אש לבנה
אזמרה לאלוקי בעודי

ימי הספירה ול"ג בעומר

ל"ג בעומר עם הרב שלמה עופר שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"א אייר ה'תשע"ג

לצפייה: מתוך סדר ההדלקה והריקודים של הרב שלמה עופר שליט"א עם בני הישיבה לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. צפייה נעימה!

וחי אחיך עמך זה כלל גדול בתורה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ל' ניסן ה'תשע"ד שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם מתו בפרק אחד בין פסח לעצרת על שלא נהגו כבוד זה בזה.
איך יתכן לומר על תלמידי רבי עקיבא שהיו תלמידי ישיבה קדושים וטהורים כי לא נהגו כבוד זה בזה? הרי רבם היה זה שדרש "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" היתכן כי תלמידיו לא יכבדו זה את זה?
והאם רבי עקיבא לא ראה את מעשי תלמידיו? איך לא הוכיחם?
תפילה נפלאה מבעל השל"ה הקדוש זי"ע אתר תפילה   כ"ט אייר ה'תשע"ב

שעת רצון מיוחדת לומר את התפילה הזו, היא בערב ראש חודש סיוון, אז נוהגים שיתפלל כל אחד על עצמו ועל זרעו שיהיו לומדי תורה ולילך בדרכי ישרים ולהצלחה בכל צרכיהם וזיווגיהם ואומרים תפילה זו:

מכור? יש שיטה חדשה! דוד הוד | שאו מרום עיניכם   י' אייר ה'תשע"ב לאחר חורף גדוש חגים רטוב ועמוס, אנו פותחים קיץ מהוסס. ימים קרירים קצת או חמימים פחות - מחליפים משמרות מידי יום. מבין החגים, חג השבועות עוד לפנינו, אנו סופרים את התקדמותו היומית מידי ערב ב"ספירת העומר ואהבת לרעך כמוך? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ט' אייר ה'תשע"ב

ישנה ביהדות חשיבות רבה למצוות ואהבת לרעך כמוך, מצווה אשר מסמלת את הבסיס לתורה כולה כפי שאמר הלל הזקן לאותו נוכרי שבקש ללמוד את התורה כולה בעודו עומד על רגל אחת: "דעלך סני - לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור". ('מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זו (תמצית) כל התורה והשאר פירוש הוא, לך ללומדו

ימי ספירת העומר (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ז אייר ה'תשע"ב

ביום ראשון, י"ד אייר פסח שני (06/05/2012) מסר הרב שלמה עופר שיעור מיוחד בנצרת עילית בנושאים הבאים: ימי ספירת העומר | פסח שני | קבלת התורה | אהבת חינם | צדקה ועוד' בואו לצפות!

מנהגי ל"ג בעומר והפיוטים שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ט"ו אייר ה'תשע"ב

 "יום י"ח באייר שלושים ושלושה בספירת העומר, יום הילולא [= יום שמחתו] של רבי שמעון בר יוחאי, עשאוהו ישראל יום טוב באמצע ימי הצער שלפניו ושלאחריו. אין אומרים בו תחנון. עושים בו שמחת נשואין ומסתפרים בו כמנהג האשכנזים...

בר יוחאי נאזרת בגבורה הרב שלמה עופר שליט"א | עלון שאו מרום עיניכם   י"ד אייר ה'תשע"ג

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" [דניאל יב ,ג] אומר הזוהר: "והמשכילים אלין רבי שמעון וחבריא (רבי שמעון וחבריו). כד אתכנשו למעבד האי חיבורא, רשותא אתיהב להון ולאליהו עמהון ולכל נשמתין דמחיבתאן לנחתא ביניהו ולכל מלאכיא באתכסיא ובאורח שכל", הזוהר מגלה לנו שבחיבור הנפלא הזה של הזוהר השתתפו אליהו הנביא, נשמות הצדיקים והמלאכים.

הצדיק נפטר ואתם חוגגים? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ט"ו אייר ה'תשע"ג

האם מגיע ל-24,000 תלמידי ישיבה למות  רק בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה? מדוע ביום פטירתו של צדיק כרבי שמעון בר יוחאי אנו שמחים וצוהלים במקום להזיל דמעה? ועוד יותר מכך מדוע זה דוחה את האבלות על אלפי תלמידים שמתו בימים אלו?