page_title: פורים - היום שאחרי פורים - היום שאחרי | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

פורים - היום שאחרי

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
קודם כל אחרי שהשתכרנו כהוגן על מנת לקיים את מצוות היום, בואו שניה וניזכר למה שתינו ועוד יותר מכך, למה ציוו אותנו חז"ל ציווי כה מוזר ושאינו אופייני לתורתנו כלל?
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | י"ז אדר ב ה'תשע"ד
אמרו חכמנו זכרונם לברכה במסכת מגילה "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי לארור המן" חייב כל אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע להבדיל בין ברוך מרדכי לארור המן שהיה מזרע עמלק כידוע.
מצד שני מצווה אותנו התורה ואומרת "זכור את אשר עשה לך עמלק" "מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח".

אז אנחנו יודעים למה שתינו, פשוט מאד כי ככה צוונו!
אבל למה אנחנו צריכים שלא לדעת בין ברוך מרדכי לארור המן?
עשרות פירושים ותשובות יפים ומדהימים ניתנו למשפט הזה על ידי גאונים וצדיקים ואיני מתיימר לתת פירוש משלי אלא מחשבה, הגיגים אם תרצו..

שנאה הינה כלי מאד מסוכן, השנאה מעוורת עיניו של אדם ובכל זאת צוונו לשנוא את עמלק, אז פעם, ידעו כולם מי הוא עמלקי, העמלקים היו לעם וידע כל יהודי שעליו לשנוא אותם. אך היום, מפוזרים הם בין העמים כאשר בכל דור הם צצים מחדש בדמות שונה, אין לנו את הצורך לחפש אותם, אדרבה, הם מחפשים אותנו ונהנים להתנכל לנו ואנו הורגלנו לשנוא אותם בכל לבנו.

אך אט אט אנו שוכחים שהעמלק נמצא גם בתוכנו והוא לא יאיר לפיד אלא אנו עצמנו, אותו חלק מאיתנו שרוצה את הדברים האסורים עלינו, החלק מאיתנו שם שוכן הייצר הרע, שם מעוזו של עמלק ואת החלק הזה בפרט נקראנו ע"י חז"ל לבער את הרע מקרבנו, זכור ואל תשכח את אשר עשה לך העמלק הזה שבלילה אתה חוזר בתשובה על מעשיך הרעים וביום הוא שוב מופיע בפיתויים ומפיל אותנו שוב ושוב..

עוד בעיה ישנה, עם פזורו של העמלקים מוצאים אנו לעצמנו חדשות לבקרים עמלקים חדשים מתוצרתנו, כל אדם שלא מוצא חן בעינינו אנו ישר צועקים לו "עמלק" כי הורגלנו לשנוא את עמלק ולכן כל אדם שאנו חשים שנאה כלפיו אוטומטית הופך לעמלק בשכלנו.
יאיר לפיד רוצה לגייס את החרדים - הוא עמלק!
ביבי הסכים להפעלת החוק הפלילי על בני הישיבות - הוא עמלק!
ואני אומר לכם לא! הם לא עמלק! תינוקות שנשבו, בהחלט. אבל מי נתן לנו את הזכות לומר על יהודים "עמלק"? הרי לא עליהם אמרה התורה "מחה תמחה את זכר עמלק" עליהם אמרה התורה "יתמו חוטאים מן הארץ, על תקרי חוטאים אלא חטאים".

כדי לווסת לנו את השנאה העמלקית, כדי שנדע מי הוא עמלק ומי אינו עמלק ובפרט כדי שנבין שהעמלק האמיתי שוכן לו עמוק בליבנו ציוו אותנו חז"ל "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע...".
תשתה כהוגן לכמה שעות עד שלא תדע להבחין בין המן למרדכי ומתוך שכרותך תלמד מי הוא העמלק האמיתי.
הסתובבתי בפורים בבתי הכנסיות וראיתי מאות שיכורים, לא שמעתי אחד מהם בוכה מתוך שכרותו על מה שיאיר לפיד עשה לו, מתוך שכרותם בכו כולם על מצבם הפרטי, בכו כולם על הייצר הרע - העמלק ששוכן בתוכם תוך כדי מלמולם על הרצון והאפשוריות למחותו מקרבם.

נ.ב.
אין המאמר מתייחס ליאיר לפיד ולחבריו או למעשיהם אלא לשם דוגמא בלבד.

דפים קשורים

תניא פרק א | להאזנה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ג' אדר ב ה'תשע"ד לפני שיורדת הנשמה לעולם "משביעים אותו, תהי צדיק, ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע". אל תהי בעינך כרשע בשביל להישבר ולהיכנס לעצבות שהרי המשנה במסכת אבות אומרת "ואל תהי רשע בפני עצמך" אלא הכוונה היא שלעולם יטרח האדם להגיע לשלמות ולצדקות ושחלילה וחס לא ידמה בדעתו כי שלום עליו נפשו כי יכול האדם להיות צדיק להרבה דברים ובעוברו על מצווה אחת קטנה יחשב רשע כלפי אותה מצווה... אמונה יהודית - אמונה תמימה! שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א תשרי ה'תשע"ב האמונה מושרשת בכל יהודי, חרדי או חילוני, בכולנו יש ניצוץ אמונה שלעולם לא דועך. אבל מה בעצם אומרת המילה "אמונה" או יותר נכון - מהי הגדרת? כל הפושט יד נותנים לו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ד' אדר ב ה'תשע"ד אמרו רבותינו זכרונם לברכה כי "כל הפושט יד נותנים לו" וכתבו חכמנו זכרונם לברכה בתפילת נעילה "וימינך פשוטה לקבל שבים". בהגיע יום הפורים והקב"ה יושב עם ידו פשוטה כביכול ואנו מצווים לתת לכל הפושט את ידו, מה ניתן לו? מרבין בשמחה – איך עושים זאת? שער ברסלב   ז' אדר ה'תשע"ב בגלות נדמה כאילו שכחו מאיתנו והותירו אותנו לחסדי הגורל, אך בעצם, מאחורי הקלעים משגיחים עלינו בכל רגע. מי שמבין את זה, שרוי תמיד בשמחה עצומה. פורים זה חג יהודי? הרב שלמה עופר | מתוך העלון 'שאו מרום עינכים'   ט' אדר ה'תשע"ג

שתה אלכוהול, תתהולל ותתחפש.. האם זהו חג הפורים היהודי? האם אתה מתחפש או שמה הינך מוריד בעצם את כל המסכות?! | יש עוד פן לחג הפורים שאיכשהו במרוצת הזמן הולך ונשכח...

נקודות אור לחג הפורים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט' אדר ה'תשע"ג

נקודות אור לחג הפורים מאת הרב שלמה עופר שליט"א‚ הנהגות וסגולות לקראת היום הקדוש מכל חגי ישראל...

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום