page_title: חשוף זרוע קדשך חשוף זרוע קדשך | מוסודת שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

חשוף זרוע קדשך

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
חגי ישראל הותירו אותנו אם לא מעט שירים אשר מושרים בפי כל יהודי מזה אלפי שנים, חלקם מדברים אלינו יותר וחלקם פחות אך בהגיע חג החנוכה, קשה להתעלם מהבית האחרון בשיר "מעוז צור" (אגב, בתי השיר מחולקים לפי גלויות וניסים בסדר כרונולוגי כאשר הבית האחרון מדבר על ימינו אנו) שלצערנו הרע קולע למצבנו יותר משהיינו רוצים בכך...
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | י"ט כסלו ה'תשע"ה
'חשוף זרוע קדשך' מבקש המשורר מאלוקים, תראה שוב לעולם את כוחך, את ניסך ואת נפלאותיך ובכך 'קרב קץ הישועה' מתחנן המשורר, סבלנו די, אנו מושפלים ומוכים בגלות, רודפים אותנו, הורגים בנו, רוצחים את בנינו וקול זעקתינו אינה נשמעת, מובלים כצאן לטבח בידי אוייב אכזר ובסכין טבחים.. אנא, 'קרב קץ ישועה'.

ממשיך המשורר ומבקש 'נקום נקמת דם עבדך' ואין ספק שהוא התכוון גם לאותם יהודים שנרצחו בבית קדשך בעת תפילתם אליך, אל מול ארון הקודש הניפו הרוצחים את הגרזן על יהודים עטורי טלית ותפילין... איך נתת להם אבא לחלל כך את התפילין.. התפילין שלך אבא "ישראל אשר בך אתפאר" אתה אמרת שאנו התפילין שלך והנה הוא מוטל על רצפת בית הכנסת שותת דם...

מספרים כי בבית מדרשו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעת תפילת שחרית נפלו לפתע התפילין של אחד מפשוטי העם והוא קפץ מיד להרים את התפילין והחל למרר בבכי תוך שהוא מתנצל כלפי התפילין ומבטיח להם שלהבא הוא ישמור יותר ולעולם לא יתן להם ליפול שוב.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב התרגש מאד נוכח אותו אדם פשוט והמילים התמימות שיצאו מפיו היו בשבילו השראה כה גדולה עד שהוא רץ לארון הקודש, הסיט את הפרוכת ופתח את הארון ואמר: ראית אבא את אותו יהודי, מיד כשנפלו התפילין הוא קפץ והרים אותם ולא הצליח לעצור את דמעותיו עד שהבטיח כי לא יניח להם ליפול עוד לעולם והרי ידוע אבא שאנחנו עם ישראל, אנו התפילין שלך ואנו נופלים כל הזמן, נעים ונדים בגלות מבוזים ונלעגים, אנא אבא, תרים גם אתה את התפילין שלך, תבטיח לנו אף אתה שלא תניח לנו ליפול עוד לעולם...

כאשר נגיע לימי החנוכה ונשב ליד האורות המרצדים, נשיר את שירי חנוכה ונפנה גם אנו לאבא שבשמים ונבקש "דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועה שבעה" כי הגיע הזמן אבא להרים את התפילין שלך מהרצפה ולענוד אותו בגאווה...
חשוף זרוע קדשך
דפים קשורים
חנוכה...האור שגובר... השנה ג' אלפים תק"צ, 174 לפנה"ס, ארץ ישראל נשלטת ע"י השלטון הסלאוקי - ממלכת יוון העתיקה והיהודים חיים בה תחת גזירות דת שונות אשר מקשים על חייהם כיהודים. אכן, כל הגזירות היו בעלי אופי דתי בלבד, גזירות שמד רוחני ויתר על כך הדגישו היוונים והעניקו ליהודים שהסכימו לוותר על דתם, כל טוב גשמי, מכוני כושר ומשחקים אולימפיים לרוב. היו יהודים רבים שלא החזיקו מעמד בגזירות הקשות ופנו לצד השני, יהודים אלו נקראו מתייוונים. קרא עוד... חנוכה על פי הסוד... ""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור" קרא עוד... אור החנוכה..חג האורים..איזה אור? חנוכה, אור שהולך וגובר מיום ליום' עם הוספת כל נר בחנוכיה... אז אני מבין למה בני בן השלש וחצי נהנה יותר ויותר, כל פעם שהוא מדליק נר נוסף... העיסוק הנוסף באש די מלהיב בגיל הזה, אפילו אם אני תופס בידי האחת את ידו וידי השניה לופתת את מותניוו שחלילה וחס לא יקפיץ את פאותיו המסתלסלות אל תוך האש. קרא עוד...

דפים קשורים

חנוכה...האור שגובר... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג כסלו ה'תשע"ב

השנה ג' אלפים תק"צ, 174 לפנה"ס, ארץ ישראל נשלטת ע"י השלטון הסלאוקי - ממלכת יוון העתיקה והיהודים חיים בה תחת גזירות דת שונות אשר מקשים על חייהם כיהודים. אכן, כל הגזירות היו בעלי אופי דתי בלבד, גזירות שמד רוחני ויתר על כך הדגישו היוונים והעניקו ליהודים שהסכימו לוותר על דתם, כל טוב גשמי, מכוני כושר ומשחקים אולימפיים לרוב. היו יהודים רבים שלא החזיקו מעמד בגזירות הקשות ופנו לצד השני, יהודים אלו נקראו מתייוונים.

חנוכה על פי הסוד... הרב שלמה עופר שליט"א   כ"ט כסלו ה'תשע"ב

""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור"

דלקו נרות דלקו! שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   א' טבת ה'תשע"ב

"ברענט ליכטאלאך ברענט - ברענט װי װײט איר קענט - װײל אײער פײער - איז הײליג און טײער - עס באלייכט די גאנצע װעלט"
דלקו נרות דלקו - האירו רחוק ככל שתוכלו - כי האש שלכם - קדושה ויקרה - את כל העולם היא מאירה.

חנוכה...האור שגובר... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג כסלו ה'תשע"ב

השנה ג' אלפים תק"צ, 174 לפנה"ס, ארץ ישראל נשלטת ע"י השלטון הסלאוקי - ממלכת יוון העתיקה והיהודים חיים בה תחת גזירות דת שונות אשר מקשים על חייהם כיהודים. אכן, כל הגזירות היו בעלי אופי דתי בלבד, גזירות שמד רוחני ויתר על כך הדגישו היוונים והעניקו ליהודים שהסכימו לוותר על דתם, כל טוב גשמי, מכוני כושר ומשחקים אולימפיים לרוב. היו יהודים רבים שלא החזיקו מעמד בגזירות הקשות ופנו לצד השני, יהודים אלו נקראו מתייוונים.

חנוכה על פי הסוד... הרב שלמה עופר שליט"א   כ"ט כסלו ה'תשע"ב

""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור"

אור החנוכה..חג האורים..איזה אור? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ט כסלו ה'תשע"ב חנוכה, אור שהולך וגובר מיום ליום' עם הוספת כל נר בחנוכיה... אז אני מבין למה בני בן השלש וחצי נהנה יותר ויותר, כל פעם שהוא מדליק נר נוסף... העיסוק הנוסף באש די מלהיב בגיל הזה, אפילו אם אני תופס בידי האחת את ידו וידי השניה לופתת את מותניוו שחלילה וחס לא יקפיץ את פאותיו המסתלסלות אל תוך האש.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום