page_title: כל הפושט יד נותנים לו כל הפושט יד נותנים לו | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

כל הפושט יד נותנים לו

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
אמרו רבותינו זכרונם לברכה כי "כל הפושט יד נותנים לו" וכתבו חכמנו זכרונם לברכה בתפילת נעילה "וימינך פשוטה לקבל שבים". בהגיע יום הפורים והקב"ה יושב עם ידו פשוטה כביכול ואנו מצווים לתת לכל הפושט את ידו, מה ניתן לו?
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | ד' אדר ב ה'תשע"ד
הכל יודעים כי בפורים ישנו חיוב שכל הפושט יד נותנים לו. רבונו של עולם, ראה את בניך האהובים, פושט עני את ידו ומיד מוציאים הם מכיסם ונותנים לו, כל אחד כפי יכולתו. כל השנה כך ובפורים על אחת כמה וכמה, אלא שכל השנה אנו מצווים לתת לעניים מהוגנים, כלומר, מותר לנו ואף מצווה עלינו לבדוק שאנו אכן נותנים מכספנו לאדם הנכון והנזקק ולא סתם לכל הפושט יד.

אך לא כן בפורים, אז כולם כשרים ומהוגנים לפניך, אז מצווה עלינו לתת לכל הפושט את ידו ללא יוצא מן הכלל ואל לנו לדקדק אחריו ולבדקו.
אך מה יעשה האדם אם אין בסביבתו כאלה הפושטים את ידיהם? וכי למה יגרע ממנו מצוות היום? אלא, נתת לנו גם את מצוות "מתנות לאביונים" המצווה לגשת לכל עני ואביון גם אינו פושט את ידו ולתת לו.

אף אתה רבונו של עולם, ידך פשוטה לקבל שבים והרי כל הפושט יד נותנים לו ומה לנו נתינה גדולה מלתת לך את לבבנו...
יודעים אנו רבונו של עולם כי אין אתה נזקק חס ושלום אך מאחר וידך כבר פשוטה ומאחר ואנו בימי הפורים, אנא קבל מאיתנו את המתנה, חלילה וחס, אין זו מתנות לאביונים אלא מתנה מאיתנו האביונים...

קבל אותנו לזרועותיך הפתוחות לקבל שבים, אמץ אותנו אליך כמתנה שלא על מנת להחזיר.

ואם תאמר שאין זו מתנה שלימה אלא מתנה שבורה ומלולכת בעבירות... צודק אתה רבונו של עולם, אך באותה מידה שאין לנו רשות בפורים לבדוק אחר זה הפושט את ידו אם הגון הוא אם לאוו הרי יהיה זה רק הוגן אם אתה המקבל לא תבדוק אחרינו האם המתנה היא הגונה אם לאוו.

ואם תאמר כי חטאנו די וכי אין ברצונך לקבל אותנו ח"ו, כי אין ידך פשוטה לקבלנו עוד אחרי כל מה שחטאנו כנגדך, הרי שצודק אתה אך למה זה נגרע אם אין סביבנו מי שפושט את ידו? אלא, נתת לנו גם את מצוות "מתנות לאביונים" הרי שמצווה עלינו לתת גם אם אינך פושט עוד את ידך..
אז אנא רבונו של עולם קבל אותנו כמתנה גמורה, פתח את האריזה, סדר אותנו מתחת לכיסא כבודך...

ואם תאמר שאינך אביון ולכן לא תוכל לקבלנו, לא תותיר בידנו ברירה אלא ללכת לאמא, השכינה הקדושה ולמסור את עצמנו בידיה כמשלוח מנות, שתאה היא שליחה נאמנה להעביר את המשלוח אליך.
וודאי לא תוכל לסרב לבתך, בת ציון האלמנה לקיים את מצוות היום...

דפים קשורים

פורים זה חג יהודי? הרב שלמה עופר | מתוך העלון 'שאו מרום עינכים'   ט' אדר ה'תשע"ג

שתה אלכוהול, תתהולל ותתחפש.. האם זהו חג הפורים היהודי? האם אתה מתחפש או שמה הינך מוריד בעצם את כל המסכות?! | יש עוד פן לחג הפורים שאיכשהו במרוצת הזמן הולך ונשכח...

נקודות אור לחג הפורים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט' אדר ה'תשע"ג

נקודות אור לחג הפורים מאת הרב שלמה עופר שליט"א‚ הנהגות וסגולות לקראת היום הקדוש מכל חגי ישראל...

זכר למחצית השקל שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ב אדר ה'תשע"ב

מנהג עתיק, הנהוג מאז חרב בית מקדשינו והוגלו אבותינו מאדמתם לתרום זכר למחצית השקל, זכר למחצית אותה היו אבותינו תורמים ע"פ ציווי תורה בבית המקדש בשביל קורבנות ציבור ובשביל היכולת לספור את בני ישראל בדרך עקיפה.

משנכנס אדר – מרבים בהתחזקות... שער ברסלב   י"ב אדר ה'תשע"ב חודש אדר, בו מתגלית קדושת מרדכי ואסתר, הוא הזמן לגלות שיש לנו הכח להתחיל, ולא משנה איפה אנחנו עומדים כעת. כח אותו קבלנו בירושה מאבותינו הקדושים, שהתייגעו רבות לבוא להתחזקות אמיתית בעבודת ה', מבלי לדעת מהיכן להתחיל ואחרי שזכו להארת הרצון בתכלית המעלה, השאירו רושם גדול בעולם ונטעו בנו, בכל אחד מישראל, את הרצון הפנימי להיות יהודי כשר מלא בחיות של יראת ה'.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום