page_title: אמונת חכמים - גילויים מדעיים אמונת חכמים - גילויים מדעיים | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אמונת חכמים - גילויים מדעיים

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
"ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:"
מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר | ב' אדר ב ה'תשע"ד

למאמר הקודם בסדרת "אמונת חכמים" "חכמת חז"ל" הקלק כאן!

תופעת החשמל היתה תמיד בעולם כי אינה המצאה, היא פשוט גילוי של דבר קיים, והמושג חשמל מופיע במרכבת יחזקאל ובספרי הקבלה. אך ע"פ המדע הראשון שגילה והצליח להמציא את מנורת החשמל היה תומס אדיסון לפני שישים ושבע שנה. אך באמת, הראשון שהמציא את מנורת החשמל היה אחד מבעלי התוספות בצרפת, הרב הקדוש רב יחיאל שחי לפני שבע מאות שנה. הרב יחיאל למד תורה בעיון גדול ומעמיק ורוב לימודו היה בלילות. הקדוש הזה הכין לעצמו נר המיוחד, נר שדלק ללא שמן, ללא שעוה, לא ע"י סוללה, שהכין הרב מחומרים שונים. עוברי אורח הבחינו כי בלילות בוקע אור מוזר מביתו של רב יחיאל והחליטו שהאיש מכשף. אמונות תפלות היו באותה תקופה. השמועה עשתה לה כנפיים עד שהגיעה לאוזנו של מלך צרפת. הגיע המלך בחצות הלילה לביתו של היהודי הקדוש, ושאל את הרב יחיאל אם הוא בקי בחכמת הכישוף, השיב לו הרב כי אינו מכשף ח"ו אך מרוב למודיו בתורה הגיע להבנה כה גדולה בחוכמת הטבע עד שהצליח להמציא מנורה מפליאה. המלך ראה בעיניו והחליט למנות את הרב יחיאל ליועצו הקרוב, ובספר סדר הדורות כתב כי הרב היה בקיא בקבלה מעשית "וזה היה מפורסם אצל אנשי העיר... ויתמה המלך מאוד והושיבו בחצרו ויהי לו ליועץ ויגדל האיש באושר וכבוד". 

וגם כאן זעקה גדולה על גודל ההסתרה, אשר המצאה זו הומצאה ע"י יהודי קדוש, מתוך סבל גדול ויגיעה עצומה בתורה וחשק גדול לעסוק בה בלילה בעת שהחושך עוטף את העולם וברוב חוכמתו יצר לו מנורה (עיין בפרק י"ב). והנה זה הטמא "אדיסון", לקח לעצמו דבר שכבר הומצא ע"י הרב הקדוש יחיאל מבעלי התוספות, ומה זכרו ומה זכות נמצא לו? "בתי קולנוע" אשר מושכים לתוכם בני נוער ומשחיתים את נפשם, במראות תועבה וסרטי רצח וניאוף לחבל בנפשם ולצעוק כי הכל מותר ובכך מחספסים הסרטים את הרגש הזך והטהור של הנער הרך, לכל דבר יקר ולכל ערך אמיתי, שהרי המטרה למשוך ולעניין "ויצר לב האדם רע מנעוריו" להמשך אחר הרע ומה הם מציעים, "רק רע כל היום". ואנו נזכור כי "נר מצוה" ותורה אור". שאף את האור הגשמי מנורה חשמלית יצר חכם יהודי וברוך שמו יתברך, שקיללות הצדיקים עזרו ו"קולנוע אדיסון" הטמא השוכן בלב עיר הקודש נסגר כבר כמה שנים.

והנה "גילוי" נוסף אשר בטעות יחסו אותו לפילוסוף היווני "תאלס", שכאשר גילה זאת נתפרסם בכל העולם כלו ומכונה "חוק היחסיות של תאלס". וכך היה שפעם אחת נקלע תאלס לעיר אחת והראה פלא גדול. מדד בשעה מסוימת את גודל הצל שלו וגודל הצל של אילן, שאם בשעה מסוימת צילו פי 2 מקומתו, נמצא כי צל האילן גם הוא שתים מגובהו, ולכל "איש אשכלות" השם תאלס מיד מזכיר צל של אילן וחוק היחסיות, אך יש לדעת כי זוהי ברייתא שנכתבה ע"י תנאים במסכת עירובין דף מג: "הרוצה לידע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו וצל קומתו - וידע כמה גובהו של דקל".

והנה הגמרא במסכת גיטין דף נ"ו מגלה לנו, כי עונשו של טיטוס היה שנכנס יתוש לחוטמו וחדר למוחו וגדל שם והציק לו במאוד, וסבל סבל קשה בכאבי ראש חזקים. והנה כאשר יקראו זאת חלושי אמונה יאמרו כי זהו אחד "מסיפורי הילדים" ח"ו. אך שוב יש תגלית. לפני 151 שנה בשנת תר"ד, היה אדם מעיר שאפהויזן שזועק על כאבי ראש והלך וגעה ויחשבהו לשוטה, עד אשר מת ומשפתחו הרופאים את מוחו מצאו שרץ עוף חי ומופיעה התופעה בספרי המחקרים של המדע הרפואי.

וכאשר מתפוצץ בשמחה ובגיאות גדולה מפיותיהם של מלמדי המתמטיקה "משפט פיתגורס" החכם היווני, שכחו לגלות להם כי במסכת סוכה מגלה לנו הגמרא "כל אמתא בריבוע אמתא ותרי – חומשי באלכסונא" – ובדמשק אליעזר על ביאור הגאון מוילנא הסביר את הדיוק והתמיהות של רש"י, תוספות (עיין סוכה ח').

ומעשה נורא היה עם אימו של שבור המלך, שרצתה לנסות את רבא האמורא ושלחה לו שישים סוגי דמים וידע לזהות חמישים ותשעה מהם. את הדם האחרון לא ידע לזהות אך בכל זאת שלח לה רבא מסרק כינים ואכן היה דם כינים. התפעלה מאוד אימו של המלך ואמרה "יהודאי בתיבנא דליבא יתביתו" (יהודים אתם יושבים בחדרי הלב). ובלא כל מכשירי רנטגן וצילום ידעו החכמים לתאר ולהסביר לפרטי פרטים כל חלקי גוף האדם, להבחין במחלות שונות ובתרופות לכל חולי, להבחין בין חולאים הבאים מאכילה ושתיה קור וחום וממחלות הבאות מסיבות רוחניות. את הסיבות למחלת האפילפסיה (מחלת הנפילה) ידעו חכמינו לגלות ויש לציין שמדע הרפואה עד היום נעדר ממנו ההסבר לחלק מהמחלות כלל חולי זה, וחולי ההרטבה ר"ל. ובאופן מדוייק מתארת הגמרא כיצד העובר נוצר ברחם אימו, מה הן התופעות שעוברות עליו בחודשים הראשונים האמצעיים והאחרונים, מה החלק שנותן האב ומה החלק שנותנת האם, מה נפתח ומה נסגר.

ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:

וכאשר ניגש אחד מגדולי הרבנים אל הרופאים לפני מספר שנים ושאל אם יתכן שאישה תהיה מעוברת שניים עשר חודש ויהי הרב כמצחק בעיניהם, ולאחר מספר חדשים פורסם ברחבי העולם על תינוקת ששהתה ברחם שצ"ח ימים. הגמרא שלנו פסקה זאת לפני 1500 שנה. רואים אנו שחידושי מדע טריים ביותר שמעוררים פליאה נמצאים בחז"ל אלפי שנים.

ובשו"ת רבי עקיבא איגר מביא בתשובה מסקנה כי ממקרים שונים של הריון ידעו בעבר ע"י בדיקת שתן, אם האישה מעוברת אם לאו וגם איזה חודש היא להריונה. דבר זה מגלים היום רק ע"י חומרים  כימיים  במעבדה.


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שלט"א
למאמר הבא בסדרת "אמונת חכמים": "אור היהדות" הקלק כאן!

דפים קשורים

אמונת חכמים - חכמת חז"ל מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   כ"ה אדר א ה'תשע"ד איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו. סדר תפילה ותיקון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ה כסלו ה'תשע"ב

בכל יום שני עורך הרב שלמה עופר שליט"א סדר תפילה ותיקון ברוב עם הדרת מלך ובכח רבים בוקועות התפילות את כל הרקיעים. התיקון מתקיים בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

האמונה היהודית (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ח אדר ה'תשע"ב

האם אתה אדם מאמין, האם הינך יודע אמונה מהי? איך יכול אתה להכריז על עצמיך כמאמין אם אינך מודע לכל היבטי אמונתך? - מהי האמונה, במה אנו מאמינים? על שאלות אלו ואחרים:
צפו ותהנו!

 

בת ציון האלמנה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ה' חשון ה'תשע"ב בבית המקדש החרב, בחדר מט לנפול, יושבת האלמנה 'בת ציון' בבדידותה, מתאבלת היא כדרכה במר נפשה על בנה יחידה, 'עם ישראל' אהוב ליבה.

כה רחוק... אך כה קרוב לליבה...

איך חלפו השנים? יותר מאלפיים שנה מאז הוא הגיעה לבקרה, והיא האלמנה יושבת ובוכה, שואלת אותך ה' "עַד אָנָה בִּכְיָה בְצִיּוֹן, וּמִסְפֵּד בִּירוּשָׁלָיִם".

אני מאמין - בריאת העולם מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   ד' אדר א ה'תשע"ד אמר  רבי  חיא  בר אבא  אמר  רבי  יוחנן  מאי   דכתיב "ויתן ה' אלי את  שני לוחות  האבנים  כתובים באצבע אלוקים  ועליהם  ככל  הדברים  אשר  דבר  ה' עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל"  מלמד  שהראה הקב"ה למשה   בסיני  דקדוקי  תורה,  ודקדוקי  סופרים  ומה שסופרים עתידים לחדש.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום