page_title: המקור לתפילה על אתרוג בט"ו בשבט המקור לתפילה על אתרוג בט"ו בשבט | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

המקור לתפילה על אתרוג בט"ו בשבט

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
"כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו ה' יתברך לעת המצטרך את ה"פרי עץ הדר"
אלעזר גבירץ | מוסדות שמ"ע | י"ב שבט ה'תשע"ז
בט"ו בשבט – מתפללים על אתרוג נאה ומהודר לסוכות!
ראוי להתפלל בט"ו בשבט שיזכהו הקדוש ברוך הוא לאתרוג מהודר בסוכות הבא לטובה. הטעם: לפי שביום זה עולה השרף באילנות, והוא תחילת זמן גידול הפירות.
בספר בני יששכר להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב מובא, וזה לשונו:
"ראש השנה לאילן" ולא אמר "לאילנות". יש לרמז: מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר, שיזמין ה' יתברך בעת המצטרך למצוה. כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, שיזמין לו ה' יתברך לעת המצטרך את ה"פרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות, וזה שרמז התנא באומרו לשון יחיד "לאילן". להורות: על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה עכ"ל.

הרה"ק רבי נפתלי הירצקא מרעצפערט זיע''א היה נוהג לגמור כל ספר תהילים ביום ט"ו בשבט, שהשי"ת יעזור לו שיזכה בסוכות הבא לאתרוג נאה ומהודר. פעם אחת אירע לו כי אחרי שאמר חצי תהילים באו אנשים שונים ולא הניחו לגמרו, ולסוכות הבא היה לו אתרוג נאה מופלא בהדרו ומראהו, אך אחרי שבירך עליו פעם אחת ונתנו לכמה אנשים לברך בו, על ידי משמוש היה נעשה צד אחד נוטה לשחרות, וצד האחר של האתרוג נשאר מהודר מאד, אז הראה על צד המהודר של האתרוג, ואמר שחלק זה הוא מחמשה עשר בשבט קודם צהריים שהניחו לו לומר תהילים והפכו לצד האחר והראה ואמר שזהו חלק האתרוג מט"ו בשבט אחר הצהריים שלא הניחו לו לגמור את התהילים.
קבלנו מרבותינו להתפלל ב-ט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין הש"י בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות והוא כפי הזכות של כ"א מישראל וכו .' ותפלתו תעשה פירות (מקורות: בני יששכר מאמרי שבט מאמר ב' אות ב'. בן איש חי. ילקוט אוהב ישראל. אבן ישראל שער ה' אות ג').

דפים קשורים

מה לנו ולחג האילנות? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ג שבט ה'תשע"ב

רעב, צמא, מותש, השמש מכה על פדחתו.. כך התהלך לו מסכן, מצפה לישועה.. מדבר, חולות, רוחות, יובש, הצל אינו ממש מקובל בטירטוריה זו, החול בעיניים, היובש בשפתיים והתקווה שכבר עזבה את העיניים...
מגיע אותו אדם מוכה גורל לסוף היער ושם עומד ניצב כחלום מתוך אותם סרטים אשר שייכים לקטגוריית ה'מדע בדיוני', אבל לא, איכשהו החלום הזה השתחל לו לסרט הדרמה אותו הוא חי.

האדם הוא עץ השדה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ג שבט ה'תשע"ג

שבוע של ניגונים, שבוע של שירה, שירת הים, ראתה שפחה כנענית על הים ניסים ונפלאות שאפילו הנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה. ט"ו בשבט, כל הבריאה מתחדשת, הכל מתחיל לפרוח צבע ירוק ולבלוב של אילנות עוטף את הכל. "אז ירננו כל עצי היער".

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות אברהם שיינברגר | אתר תפילה   י"ד שבט ה'תשע"ב "ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן… משלושים מיני פירות האילן אלעזר גבירץ שלשים מיני פירות הם, י' בבריאה י' ביצירה י' בעשיה. אותם שבבריאה אין להם קליפה לא בחוץ ולא בפנים - תוכם כברם, כגון תאנים וכיוצא בהם. יען שם הוא מקום עליון קרוב לאצילות ואין אחיזה לקליפות סגולה לאתרוג נאה רבינו יוסף חיים מבגדד – ה"בן איש חי" זיע"א   י"ד שבט ה'תשע"ב

תפילה לאתרוג נאה מהבן איש חי לאמרה בט"ו בשבט...

תפילה נאה לט"ו בשבט רבי אליעזר ברלנד   י"ד שבט ה'תשע"ב

תפילה נאה לאמרה לפני אכילת הפירות ביום ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום