page_title: משלושים מיני פירות האילן משלושים מיני פירות האילן | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

משלושים מיני פירות האילן

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
שלשים מיני פירות הם, י' בבריאה י' ביצירה י' בעשיה. אותם שבבריאה אין להם קליפה לא בחוץ ולא בפנים - תוכם כברם, כגון תאנים וכיוצא בהם. יען שם הוא מקום עליון קרוב לאצילות ואין אחיזה לקליפות
אלעזר גבירץ
מהרח"ו זלה"ה ביאר שיש שלשים מיני פירות האילן, ובעולם הבריאה עשרה מהן לעומת עשר ספירות שלה‎ ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות אין להן‎ קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין כמו שהן ואלו הן‎, ענבים תאנים תפוחים אתרוגים לימוני"ם אגסים חבושים‎ תותים שורב"אש חרובין‎.
ועשרה מיני פירות הם בעולם היצירה והן סוד עשר‎ ספירות דיצירה שהם בנונים בין עולם הבריאה ובין עולם‎ העשיה שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשיה ולא‎ רחוקים כמו עולם הבריאה ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי‎ אינו נאכל לפי שאינן רכים כגרעינים שבתוך הפירות‎ דבריאה ואלו הן: זיתים תמרים גודגניות שופאייפ"אש‎ פרישקו"ש זירגואי"לאש משמיש"יש גינדא"ש אקאאני"ש‎ נישפ"ולאש‎. ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה לעומת עשר‎ ספירות שלה ולכן נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ‎ שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם התמורות כדי‎ שלא יקבל טומאה וז"ס היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש‎ ואלו הן: רמונים אגוזים שקדים ערמונים לוזים הנקרא פניוני"ש פסת"וקיש מאוזי"ז‎.
והנה העשרה מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ונשארו כולן טוב ואילן סרק הוא להפך שהוא הכל‎ רע שהכל הוא קליפה, וכנגד עשרה מיני פירות דיצירה‎ שהמוח מלבר והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם‎ כנגד זה בקליפה כשנצוץ הקדושה שנפל הוא גדול ולא‎ יכלה הקליפה לסבול כל אותו האור בקרבה נכנסה‎ הקליפה תוך הקדושה ונעשית הקדושה מקיף אליה‎.
וכנגד עשרה מיני פירות דעשיה שהמוח הוא מלגאו‎ והקליפה חופפת עליו מבחוץ, כנגדן בקליפה כשלוקחת‎ ניצוץ הקדושה בתוכה לחיות אליה והיא חופפת עליו‎ מבחוץ כקליפה אל המוח ע"כ‎.
צא ולמד כי אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו‎ למעלה כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, ואשר‎ המה בעולמות התחתונים המה צל העליונים כי אם לא‎ היה מצל לא היה צל.

חסד לאברהם - מעין ז - נהר - ז:
ודע כי ל' מיני פירות אילן נבראו בעולם, ומכל מין ומין יש הרבה מינים, כמו שאמרו רז"ל על פסוק ושבעים תמרים שבעים מיני תמרים, וכן בכל המינים.
עשרה מעולם הבריאה סוד עשר ספירות דבריאה, ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלים כמות שהן, ואלו הן, ענבים, תאנים, תפוחים, אתרוגים, לימונים, אגסים, חבושים (קיטין בל"א), תותים (מורי בלע"ז), סווראב"ס, חרובין.
ועשרה מהם מעולם היצירה סוד עשר ספירות דיצירה, שהם בינוניים בין עולם הבריאה ובין עולם העשייה, שאינם קרובים לטומאה כמו עולם העשיה ולא רחוקים כמו עולם הבריאה, לכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל לפי שאינו רך כגרעין שבתוך הפירות דבריאה ואלו הן, זיתים, תמרים, גודגניות, סופייפאפ"ס, פרישקו"ס, סירולא"ש, משמישוש, גינדא"ש, אקראני"ש, ניספולא"ש.
ועשרה מהם מסוד עולם העשייה, סוד עשר ספירות דעשייה, ולזה נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ, שקליפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם התמורות הקרוב לו כדי שלא יקבל טומאה מהם, ואלו הם: רימונים, אגוזים, שקדים, ערמונים, לוזים אלוילי אנש בלע"ז, אלוני"ם אלביוטא"ש בלע"ז, פרישין, פיניו"ניס, פיסטוקוס, מאוזי"שו.
וראה גם ליקוטים מכתבי הרמח"ל ז"ל מיני הפירות שכנגד הג' עולמות: שלשים מיני פירות הם, י' בבריאה י' ביצירה י' בעשיה. אותם שבבריאה אין להם קליפה לא בחוץ ולא בפנים - תוכם כברם, כגון תאנים וכיוצא בהם. יען שם הוא מקום עליון קרוב לאצילות ואין אחיזה לקליפות. אותם שביצירה יש להם הטוב בחוץ והקליפה בפנים, כגון התמרים וכיוצא בהם. כי הקליפה ישנה ביצירה, אבל עדיין נכפפת ונסגרת, כי אינם מתגלין מפני פחד ה' ומהדר גאונו. אותם שבעשיה הם אותם שתוכם פרי וברם קליפה, כגון האגוזים וכיוצא בהם. וזה יען שם הוא מקום אחיזה גדולה לקליפה מפני עולם התמורות, ועולמות אחרים של קליפה העומדים שם למטה. לכן עשה הקב"ה וגנז וטמר הטוב, כדי שהקליפות 
לא יאכלו אותו ח"ו. וישאר הטוב גנוז ומתוקן לזוכים אותו.

דפים קשורים

מה לנו ולחג האילנות? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ג שבט ה'תשע"ב

רעב, צמא, מותש, השמש מכה על פדחתו.. כך התהלך לו מסכן, מצפה לישועה.. מדבר, חולות, רוחות, יובש, הצל אינו ממש מקובל בטירטוריה זו, החול בעיניים, היובש בשפתיים והתקווה שכבר עזבה את העיניים...
מגיע אותו אדם מוכה גורל לסוף היער ושם עומד ניצב כחלום מתוך אותם סרטים אשר שייכים לקטגוריית ה'מדע בדיוני', אבל לא, איכשהו החלום הזה השתחל לו לסרט הדרמה אותו הוא חי.

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות אברהם שיינברגר | אתר תפילה   י"ד שבט ה'תשע"ב "ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן… האדם הוא עץ השדה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ג שבט ה'תשע"ג

שבוע של ניגונים, שבוע של שירה, שירת הים, ראתה שפחה כנענית על הים ניסים ונפלאות שאפילו הנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה. ט"ו בשבט, כל הבריאה מתחדשת, הכל מתחיל לפרוח צבע ירוק ולבלוב של אילנות עוטף את הכל. "אז ירננו כל עצי היער".

תפילה לט"ו בשבט ולאתרוג נאה הרב שלמה עופר שליט"א   י' שבט ה'תשע"ג

תפילה לט"ו בשבט ולאתרוג נאה מאת הרב שלמה עופר שליט"א

כוחה של ט"ו בשבט הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו שבט ה'תשע"ד אמצע החודש הירח כולו מלא אך לא סתם מלא הוא נחשב לנקודה אמצעית של התקופה הרביעית ששם מרכז החיות של כל הצומח.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום