page_title: ורפא ירפא | פרשת משפטים ורפא ירפא - פרשת משפטים | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

ורפא ירפא | פרשת משפטים

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות (ברכות ס ע"א) "בשעה שמשגרין יסורים על האדם, משביעים אותם שלא יצאו אלא על ידי רופא פלוני ועל ידי סם פלוני" (עבודה זרה נה ע"א)
עלון שאו מרום עיניכם | י"ט שבט ה'תשע"ה
מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות (ברכות ס ע"א) "בשעה שמשגרין יסורים על האדם, משביעים אותם שלא יצאו אלא על ידי רופא פלוני ועל ידי סם פלוני" (עבודה זרה נה ע"א) – כיצד אפוא יכול כל רופא לאזור עוז ולנסות לרפא כל חולה, הרי יש סמים רבים שבסגולתם לרפא את החולה הספציפי ואיך יידע לכוון בדיוק את התרופה שהיא זו שנגזר עליה מראש שתרפא אותו?

התשובה היא, שההגבלה שניתנה לחולה שיתרפא דווקא על ידי רופא פלוני וסם פלוני, מקורה ב'מידת הדין' שמחייבת את החולה לסבול עד הזמן הקצוב שבו יזדמנו יחד הרופא והתרופה המסויימת.
אבל על פי 'מידת הרחמים' יוכל אותו חולה להתרפא על ידי כל תרופה שהיא ועל ידי כל רופא שהוא.

לפיכך, קודם שפונים לרופא, יש לערוך 'פדיון נפש' כדי להמתיק את הדין, ורק אז, כשתשרור מידת הרחמים, יוכל הרופא לנסות את כוחו, כי עם רחמי ה', כל סם יוכל להועיל.
ז ה שאמרו חז" ל: " ורפא ירפא – מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות". 'ורפא ירפא' – בגימטריה (עם שתי המילים) 'פדיון נפש'. 

זאת כדי לרמוז לנו, שאחרי הפדיון נמתק הדין ויכול הרופא לרפאות את החולה. (עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ג) ”ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקירבך" (משפטים כ"ג,כה').

מקובל מרבי נחמן מברסלב כי בין תלמידיו לא יהיו עשירים, על מנת שיהיה לחסידים לב נשבר בתפילה ובשביל שלא יגבה ליבם, שהרי ידוע שממון מביא את האדם לגבהות וגאווה. דרשו רבותינו זכרונם לברכה (מסכת תענית ב.) 'איזוהי עבודה שבלב –זו תפילה' שלשת התפילות שמתפלל יהודי ביום: שחרית, מנחה וערבית, ובכל אחת מהתפילות העמידה יש 19 ברכות (כולל ברכת ולמלשינים) ומספרם יחד עולה 57 כמספר ז"ן (מלשון זן ומפרנס לכל) מכאן שע"י שלוש תפילות שאנו מתפללים ביום נמשכת פרנסה לישראל.

אומר רבי נתן (הלכות תפילה חלק ד הלכה יא') כי האדם צריך למעט בעסק הפרנסה ולהרבות בעסק התורה וישליך על ה' יהבו ומבטחו כי יצליח פרנסתו במעט העסק שעוסק. כי צריך האדם להבין שה' יתברך משפיע עלינו כל רגע ורגע אין סוף שפע, שאין לו שיעור וערך, אך השפע צריך לרדת מלמעלה ולכן ה' יתברך נתן את התפילות שהם הכלים להוריד את השפע, וצריך כל אדם לדעת ולהפנים כי על ידי תפילה ניתן להשיג הכל.

וניתן לראות את הפירוש במיות הפסוק: "ועבדתם – זו תפילה, את ה' אלוקים וברך את לחמך ואת מימך-כלומר פרנסה.

דפים קשורים

מידת הרחמים עלינו התגלגלי | פרשת משפטים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ג

ידוע המשפט שנמצא הרבה בספרי החסידות ותורת הנסתר "אין הדין נמתק אלא בשורשו" ידוע שכל דין, כל עונש, בשורש שלו זה חסד ורחמים כי כל המצוות החוקים והמשפטים שנתן לנו אלוקינו יתברך שמו הכל מתוך כוונה להיטיב עמנו ולרחם ולחוס עלינו, כי כל שורש העונש והדין שיש במצוות התורה הקדושה הכל כדי שכל יהודי יירא ויפחד מאד לעבור על ציוויו של המלך...

רבי שמואל אברהם אבא שפירא מסלאוויטא | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ו שבט ה'תשע"ג

רבי שמואל אברהם אבא שפירא מסלוויטה, נולד בשנת ה'תקמ"ז, לאביו רבי משה מסלאוויטה בן רבי פנחס מקוריץ מצאצאי רבי נתן שפירא בעל המגלה עמוקות, ולאמו בת רבי יצחק הדיין מפולנאה.

חיוך שלא נגמר... דוד הוד | שאו מרום עיניכם   ג' אייר ה'תשע"ב ...אז נכון, שאלוקינו נתן לנו, זמני מעברים בחיים, אך לא בשביל שנכריז על דיכאון ופרצוף קשוח עם דיראון מצב הרוח. הקושי נועד, כדי שנבנה את עצמנו על ידו - אם רק עוברים אותו ע"פ הדרכת חכמינו. כשעומדים לפני העלאה בדרגה, יש מבחן... מידת הרחמים עלינו התגלגלי | פרשת משפטים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ג

ידוע המשפט שנמצא הרבה בספרי החסידות ותורת הנסתר "אין הדין נמתק אלא בשורשו" ידוע שכל דין, כל עונש, בשורש שלו זה חסד ורחמים כי כל המצוות החוקים והמשפטים שנתן לנו אלוקינו יתברך שמו הכל מתוך כוונה להיטיב עמנו ולרחם ולחוס עלינו, כי כל שורש העונש והדין שיש במצוות התורה הקדושה הכל כדי שכל יהודי יירא ויפחד מאד לעבור על ציוויו של המלך...

תיקון חצות הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | שימו לב אל הנשמה תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום