page_title: קדושת הארץ | פרשת שלח קדושת הארץ - פרשת שלח | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

קדושת הארץ | פרשת שלח

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
אמר רבי נחמן מברסלב: "מי שכוונתו לשמים באמת, שנוסע לארץ ישראל כדי לשוב על ידי זה לה' יתברך, תועיל לו ארץ ישראל מאד... אבל אם אין רצונו כלל בשביל עבודת ה', לכלות הרע שלו, מה יועיל לו ישיבת ארץ ישראל?"
אוצרות ברסלב | י"ד סיון ה'תשע"ד
השבוע, פרשת שלח, בה אנו קוראים על המרגלים, הוא השבוע המתאים ביותר לשוחח ולהתחזק בענין קדושתה של ארץ ישראל ואולי לתקן בעצמנו קצת ממה שהם פגמו.

ואל לכם להתבלבל בין אהבת הארץ והבנת קדושתה להפיכתה לעניין של לאומיות ותרבות; והלא על אלה שעשו זאת ניבא רבינו הקדוש: "קדושת ארץ ישראל עכשיו בגלות, שהיא תחת יד הסטרא אחרא, ואין יכולת בקדושתה להתגלות" (ליקוטי מוהר"ן, נה).

גם על אלה המנפנפים במצוות 'ישוב ארץ ישראל' כביכול, כבר לימדנו רבינו הקדוש, שרק "מי שכוונתו לשמים באמת, שנוסע לארץ ישראל כדי לשוב על ידי זה לה' יתברך – תועיל לו ארץ ישראל מאד... אבל אם אין רצונו כלל בשביל עבודת ה', לכלות הרע שלו – מה יועיל לו ישיבת ארץ ישראל?! כי היא מקיאה אותו בבחינת 'כאשר קאה את הגוי' " (ליקוטי עצות, ארץ ישראל, יג).

וכך שסיכם זאת אחד מגדולי חסידי ברסלב בדור הקודם, רבי שמשון ברסקי: "אדם שארץ ישראל אינה חשובה בעיניו ואינו מתכוון לקדושתה, אפילו כשהוא נמצא בארץ ישראל, כאילו לא היה בה" (עצות המבוארות, שם).

* * *

ארץ ישראל - מלבד שינויים קלים במזג האויר וכיו"ב – דומה לכל מדינה אחרת. "כי באמת בדמות ותמונה, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות, להבדיל".

כל זה למראית עין, אך "באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה. ואמר רבנו, זכרונו לברכה, שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות [!] וכמובן בזוהר הקדוש פרשת תרומה". על אף שהיא דומה במראה לשאר הארצות, "אף על פי כן, היא קדושה מאד מאד בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאד" (ליקוטי מוהר"ן ח"ב, קטז).

לא רק שהיא קדושה ונעלה, אלא היא הארץ היחידה המתאימה לנו. "כי כל אחד מישראל, מגדול ועד קטן, יש לו איזה חלק בארץ ישראל, ושם חיינו, שם קדושתנו, שם ביתנו, שם ארצנו, שם אדמתנו, שם חלקנו, שם גורלנו. ובחוץ לארץ אנחנו גֵרים, כאורח נטה ללון המתגולל בחוצות ובשווקים וברחובות, כי אין זה אדמתנו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת חוץ לארץ, 'חוץ' דייקא, כי בחוץ אנו עומדים, בחוץ ממש, ואין איש מאסף אותנו הביתה – עד אשר נבוא על אדמת הקודש" (ימי מוהרנ"ת ח"ב, א).

הארץ הקדושה היא הארץ היחידה המתאימה ליהודי לחיות בה, ולעבוד בה את ה'. רק בה יכול האדם לחיות מתוך אמונה שלימה, להתפלל לה' בכל לבו ולחולל בתפילתו ישועות מעל דרך הטבע (ליקוטי מוהר"ן, ז). רק בה יכול יהודי להילחם עם יצרו ולהתעלות מדרגה לדרגה, ולהיות 'איש מלחמה' אמתי (ליקוטי מוהר"ן, כ).

גם את האור הגדול של צדיק האמת, אין אפשרות לקבל אלא בכוחה של הארץ הקדושה. וכביטויו החריף של רבי אברהם ב"ר נחמן: "כשם שאי אפשר לקבל את אורו של רבינו הקדוש אלא באמצעות תלמידו רבי נתן, כך אי אפשר לקבל את אורו של רבינו הקדוש אלא באמצעות ארץ ישראל!"

* * *

נשאלת השאלה: מה אמורים לעשות בני ארץ ישראל עם מידע נפלא זה? האם יש בדברים אלה רק כדי לגרות את יושבי חו"ל לכסוף לעלות לארץ?...

ובכן, יש בדברים אלה בראש ובראשונה קריאה נרגשת לכל יושבי הארץ, להיוודע אל האוצר העצום הפתוח לפניהם, לבל יבזבזו את מגוריהם כאן לריק, אלא ינצלו זאת עד תום. וכאשר התבטא על כך רבי אברהם ב"ר נחמן: "יש לבוא לארץ ישראל כדי לעבוד בה את ה', ולא רק כדי לנשק שם את המזוזה"...

אם אכן זכינו לגור כאן, נישמר אפוא לבלי להיסחף אחר ההרגשה החיצונית והחומרית, המשכיחה מאתנו את נוראות קדושת הארץ. נשנן שוב ושוב שאכן אותם הבניינים המוכרים לנו מירושלים או צפת, הם הם אלו הבניינים אשר הפליג רבינו הקדוש בגודל קדושתם וסגולתם.

שהרי כך התבטא רבינו הקדוש בפירוש – כאשר שאל אותו מוהרנ"ת מה כוונתו בהפלגותיו על קדושת ארץ ישראל – גער בו ואמר: "כוונתי כפשוטו: ארץ ישראל הזאת, עם אלו הבתים. היינו שכל כוונתי כפשוטו, שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמי הזה, שמיושב באלו הבתים והחצרות העומדים שם, בצפת וטבריה ושארי מקומות ארץ ישראל" (ימי מוהרנ"ת ח"ב, ב).

אשרי מי שמודע לעוצם קדושת הבנין שבו הוא גר, והגינה שבה הוא הולך, ומנצל אותה לזכות בה לאורו של רבינו הקדוש הקשור בקשר הדוק עם קדושת ארץ ישראל.
קדושת הארץ | פרשת שלח
דפים קשורים
אש שחורה | ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות תפילין הלכה ד' - ה' | וְעִקַּר הַתְּפִלִּין נַעֲשִׂין עַל - יְדֵי עוֹר בְּהֵמָה דַּיְקָא, כִּי תְּפִלִּין הֵם מֹחִין גְּבוֹהִים מְאֹד בְּחִינַת אוֹר הַגָּנוּז, וַאֲזַי כְּשֶׁנִּפְשָׁט עַקְמִימִיּוּת שֶׁבְּלִבּוֹ עַל - יְדֵי תְּפִלִּין, שֶׁהֵם בְּחִינַת רְעָמִים, אֲזַי זוֹכֶה לְשִֹמְחָה. וְזֶה בְּחִינַת הַשִֹּמְחָה שֶׁל תְּפִלִּין. וְזֶה בְּחִינַת קוֹל ה' חוֹצֵב לַהֲבוֹת אֵשׁ. וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה מִזֶּה, שֶׁהָיָה הַקּוֹל נֶחְקָק בְּאֵשׁ שְׁחֹרָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ לְבָנָה, כִּי הַקּוֹל פּוֹגֵע בַּמֹּחַ, שֶׁזֶּה בְּחִינַת אֵשׁ שְׁחֹרָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ לְבָנָה. קרא עוד... גדולים מעשי צדיקים - פרק א' בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? קרא עוד... מרגלים ישראלים | פרשת שלח כל ילד יהודי שמע על המרגלים הישראלים הראשונים בהסטוריה, שניים עשר גבורי חיל אשר יצאו למשימה מסוכנת בשטח אוייב, יצאו כגיבורים, חזרו מפוחדים ועד היום הזה מוזכרים הם כחוטאים. קרא עוד...

דפים קשורים

האמונה היהודית (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ח אדר ה'תשע"ב

האם אתה אדם מאמין, האם הינך יודע אמונה מהי? איך יכול אתה להכריז על עצמיך כמאמין אם אינך מודע לכל היבטי אמונתך? - מהי האמונה, במה אנו מאמינים? על שאלות אלו ואחרים:
צפו ותהנו!

 

מרגלים ישראלים | פרשת שלח שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג סיון ה'תשע"ה כל ילד יהודי שמע על המרגלים הישראלים הראשונים בהסטוריה, שניים עשר גבורי חיל אשר יצאו למשימה מסוכנת בשטח אוייב, יצאו כגיבורים, חזרו מפוחדים ועד היום הזה מוזכרים הם כחוטאים. נפשי החזקה... הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ה טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

אש שחורה | ליקוטי הלכות הרב שלמה עופר | מוסדות שמ"ע אורח חיים הלכות תפילין הלכה ד' - ה' | וְעִקַּר הַתְּפִלִּין נַעֲשִׂין עַל - יְדֵי עוֹר בְּהֵמָה דַּיְקָא, כִּי תְּפִלִּין הֵם מֹחִין גְּבוֹהִים מְאֹד בְּחִינַת אוֹר הַגָּנוּז, וַאֲזַי כְּשֶׁנִּפְשָׁט עַקְמִימִיּוּת שֶׁבְּלִבּוֹ עַל - יְדֵי תְּפִלִּין, שֶׁהֵם בְּחִינַת רְעָמִים, אֲזַי זוֹכֶה לְשִֹמְחָה. וְזֶה בְּחִינַת הַשִֹּמְחָה שֶׁל תְּפִלִּין.
וְזֶה בְּחִינַת קוֹל ה' חוֹצֵב לַהֲבוֹת אֵשׁ. וְדָרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה מִזֶּה, שֶׁהָיָה הַקּוֹל נֶחְקָק בְּאֵשׁ שְׁחֹרָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ לְבָנָה, כִּי הַקּוֹל פּוֹגֵע בַּמֹּחַ, שֶׁזֶּה בְּחִינַת אֵשׁ שְׁחֹרָה עַל גַּבֵּי אֵשׁ לְבָנָה.
גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? מרגלים ישראלים | פרשת שלח שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג סיון ה'תשע"ה כל ילד יהודי שמע על המרגלים הישראלים הראשונים בהסטוריה, שניים עשר גבורי חיל אשר יצאו למשימה מסוכנת בשטח אוייב, יצאו כגיבורים, חזרו מפוחדים ועד היום הזה מוזכרים הם כחוטאים.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום