page_title: אחים הם לי אחים הם לי | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אחים הם לי

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
כפי שמתארים זאת רבים, קרע בלב, שוקע ושוקע ואף אחד אינו מצליח להרגע, שלשה אחים שלנו נחטפו... עד לפני שבוע וקצת הם כלל לא תפסו לנו מקום בלב ולפתע... הם נעלמו ואיזה חור ענק נוצר בלבנו ודבר לא ימלא אותו עד שישובו, הדמעות זולגות ממקור שאינו נדלה, רבונו של עולם, בניך הם! מכיר אתה אותם בוחן כליות ולב, ואתה, שום דבר לא נסתר ממך, אנא, קיים את מצוותך, בחר בין פדיון שבויים להשבת אבידה והשיבם במהרה הבייתה אמן.
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"ד סיון ה'תשע"ד
רבונו של עולם
שלשה אחים מבין כולם
היו לי מאז ומעולם
אך נודע לי עליהם רק עכשיו משאינם

נחטפו באישון ליל - תחת משמרתך
בחוזרם הבייתה - מבית מדרשך
בתורה עשו הם חיל - עכשיו רק מחשבות מתורתך
ומתמלאים הם בערגה - מתפללים רק אליך

אחים הם לי - אך לי אמא משלי
אחים הם לי - הם אינם מכירים אותי
אחים הם לי - ורק אתה אבא, שלהם וגם שלי
וכשאני, מתפלל אליך - אף הם ממרחקים מתחננים בפניך

אחים הם לי - לטוב ולרע
אחים הם לי - לא בלבוש או בדעה
אחים הם לי - אתה אבא יודע
אתה החוט המקשר - ביני ובינם וכל בני ישראל

אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר
אך יודעים כולם "לא ינום ולא ישן שומר ישראל"
כשעמדת על המשמר - איך נתת להם כך לעולל
אב הרחמן, קח את החוטפים לך ואת אחינו לנו החזר!

זורמים להם בלי סוף דמעות - וודאי גלשו כבר מהדלי
נשפכים אל קברי אבות - מתעוררים אף הם ופורצים בבכי
מתעוררות האמהות - קול ברמה נשמע בכי תמרורים 
מנעי קולך מבכי ועייניך מן דמעה - אך אמא, אוי לב של אמא

בוכה היא ובוכה - עת מגלה כי איננו בנה - רחל מבכה על בניה - לרגע אינה מפסיקה - להינחם היא מאנה - עד שתבוא ההבטחה... כה אמר ה' יש תקווה ושבו בנים לגבולם.
אחים הם לי
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום