page_title: לפרוח... | פרשת קורח לפרוח... - פרשת קורח | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

לפרוח... | פרשת קורח

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
מטהו הפורח של אהרון הכהן, מלמד רבי נתן, מעיד ומגלה שהעבודה המובחרת היא זו שפורחת תמיד ואיננה נחה לעולם. גם צדיק שזכה לשלמות כמו אהרון, ממשיך הלאה לפרוח, ואינו נעצר כעץ יבש. הלימוד הזה נוגע לצדיקים גדולים, אך גם לאנשים ממש פשוטים. רק שלא נהיה עצים יבשים.
שער ברסלב | ל' סיון ה'תשע"ה
מרגע שאדם נולד, נכונה לו התמודדות ארוכת טווח: הוא חייב להיאבק על הזכות לשלוט בעצמו. לכאורה יש לנו בחירה, אנחנו יכולים להחליט איך לפעול, מה לעשות ומה לחשוב. לכאורה. לכל אדם ניתנה מבורא עולם זכות הבחירה. אולם רוב בני האדם מעדיפים משום מה שלא לממש את זכות הבחירה. הם מניחים לגורמים שונים ומשונים להחליט עבורם הכל, גם את המשמעותיות שבהחלטות.

וכך הולך האדם שולל אחרי עצמו, נשלט ולא שולט; נגרר ולא מוביל. וזה חבל מאוד.

על צדיקים נאמר "ליבם ברשותם", הם שולטים בעצמם באמת. צדיקים זוכים להתעלות מעל נטיות הגוף והנפש, להיות בעלי בית אמיתיים. משום כך, מלמד רבינו, נאמר במשה "ומטה האלוקים בידי". המטה הוא כח הבחירה המאפשר להטות את עצמו ולהחליט לכאן או לכאן. משה רבינו זכה לכך בשלמות, ולכן הוא היה מסוגל להפוך את מטהו ממטה לנחש ובחזרה למטה. אהרון אחיו שהיה שקול כנגדו, זכה אף הוא למעלה הזו, לאחוז במטה ולשלוט לגמרי על כוח הבחירה באופן השלם ביותר. ואותנו גם כן מלמדים הצדיקים איך לזכות ולבחור תמיד באופן הנכון. לשלוט על הבחירה זו מדרגה מופלאה, אך יש גם למעלה מזה - להתקדם ולפרוח תמיד מדרגה לדרגה.

בפרשת קורח גילה השי"ת בפומבי במי מכל נשיאי ישראל הוא בוחר. והסימן לכך היה פריחת המטה: "והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח".

מטהו הפורח של אהרון הכהן, מלמד רבי נתן, מעיד ומגלה שהעבודה המובחרת היא זו שפורחת תמיד ואיננה נחה לעולם. גם צדיק שזכה לשלמות כמו אהרון, ממשיך הלאה לפרוח, ואינו נעצר כעץ יבש.

הלימוד הזה נוגע לצדיקים גדולים, אך גם לאנשים ממש פשוטים. רק שלא נהיה עצים יבשים.
לפרוח... | פרשת קורח

דפים קשורים

צדיק או למדן | פרשת קורח שער ברסלב   ב' תמוז ה'תשע"ה היהדות האמיתית מורכבת משני חלקים: צדקות ולמדנות, כשכל אחד מהם הכרחי. "כי אם אינו למדן, אמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'ולא עם הארץ חסיד';  ולמדן בלבד, בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמור. ו'לא זכה נעשה לו סם מות'. על כן צריך שיהיה למדן וחסיד" ליקוטי מוהר"ן תורה ב' (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ו סיון ה'תשע"ג אמור אל הכהנים: כי עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה | על ידי צדקה אוחזין במשפט | על ידי שמירת הברית זוכה להאיר את התפילה - הרב שלמה עופר בשיעורו על תורה ב' שבליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב זיע"א שובו בנים שובבים (לצפיה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אייר ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר בשיעור מתוך ספר הזהר הקדוש ומתוך הליקוטי מוהר"ן על הנושאים הבאים: יום המיתה | גזירות הכלל וגזירות הפרט | גדולת רבי שמעון בר יוחאי | השפעה החמורה שיש לחטא | הכוח העצום של חזרה בתשובה על כל חטא וחטא.

אמונה בצדיקים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ח' תשרי ה'תשע"ג

ליקוטי הלכות אורח חיים חלק א' הלכה ב' | הרב שלמה עופר  בשיעורו על אמונה בצדיקים - אמונת חכמים ועל מקומם של בעלי התשובה ביהדות ועל ההשפעה והכוח העצום שיש בכל מצווה ומצווה...
האזנה מהנה!

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום