page_title: כאלה אויבים | פרשת קורח כאלה אויבים - פרשת קורח | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

כאלה אויבים | פרשת קורח

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
כשיש לאדם אויבים, כדאי לו לדון אותם לכף זכות ולא להשיב להם כגמולם, אלא אדרבה, להשתדל להטיב להם בכל מה שהוא יכול, כמו שאנחנו מבקשים בסוף תפילת שמונה עשרה: "ונפשי כעפר לכל תהיה".
שער ברסלב | ב' תמוז ה'תשע"ה
וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם (במדבר טז, יב)
"שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום" (רש"י)

כשיש לאדם אויבים, כדאי לו לדון אותם לכף זכות ולא להשיב להם כגמולם, אלא אדרבה, להשתדל להטיב להם בכל מה שהוא יכול, כמו שאנחנו מבקשים בסוף תפילת שמונה עשרה: "ונפשי כעפר לכל תהיה".

כלומר, עלינו להתייחס לשונאינו כמו שהאדמה מתייחסת לכל הדורכים עליה, כאשר למרות זאת היא משפיעה להם כל טוב; מגדלת עצים וצמחים, ומעניקה להם מחצבים מכל הסוגים.

שכן מי שמשיב לשונאו כגמולו, הוא מסייע לו בכך שיצליח לבצע את זממו. כמו גנב שחופר מנהרה כדי לפרוץ לתוך בית חברו, שכאשר בעל הבית יחפור גם הוא מצדו, בכך הוא רק יסייע לגנב להגיע ליעדו. על בעל הבית, פשוט לשפוך עוד ועוד עפר לצד החופר, ובכך יקשה על הגנב וגם יסתום את המנהרה.

כך בנמשל, אם ירצה אדם להתנקם בשונאיו ולהתעמת עמם, פיזית או מילולית, הדבר יוריד ממנו את ההגנה שמגיעה לו מן השמים, דבר שיסייע לשונאו לבצע בו את זממו. אבל אם ידון את השונא לכף זכות וייטיב עמו, כי אז יזכה לעליה רוחנית שתוסיף לו הגנה, כך שיינצל מאויבו.

דבר זה ניתן ללמוד גם ממשה רבינו, שהשתדל להתפייס ולהשלים אפילו עם השונאים הגרועים ביותר כדתן ואבירם, שכן הוא ידע כי אם יתעמת איתם, הוא עלול לפגוע באיכות ההגנה הניתנת לו מן השמים כדי לגבור על אויביו.
(עפ"י ליקוטי מוהר"ן ח"א, רעז)

דפים קשורים

ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז חלק 4 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ו טבת ה'תשע"ד האזינו לשיעורו הנפלא של הרב שלמה עופר בנושאים: איך נעשים גרים | כל העולמות נבראו בשביל נשמות ישראל | התגלות אור הצדיק תלוי בשלמות המעשים | על ידי הצדקה נשלם השכל. מתוך תורה י"ז שבליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב זיע"א. תניא פרק א | להאזנה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ג' אדר ב ה'תשע"ד לפני שיורדת הנשמה לעולם "משביעים אותו, תהי צדיק, ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע". אל תהי בעינך כרשע בשביל להישבר ולהיכנס לעצבות שהרי המשנה במסכת אבות אומרת "ואל תהי רשע בפני עצמך" אלא הכוונה היא שלעולם יטרח האדם להגיע לשלמות ולצדקות ושחלילה וחס לא ידמה בדעתו כי שלום עליו נפשו כי יכול האדם להיות צדיק להרבה דברים ובעוברו על מצווה אחת קטנה יחשב רשע כלפי אותה מצווה... "כן" - "לא" - זה לא תמיד שחור לבן שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ב' ניסן ה'תשע"ב חלק מחובת החינוך המוטלת עלינו כהורים היא לאסור על ילדינו דברים מסויימים ולחייבם בדברים מסויימים, ילד חייב לשמוע מהוריו את המילה "לא" מפעם לפעם אחרת הוא יגדל להיות פרא אדם, הורה חייב לומר גם את המילה "כן" ולחייב את ילדיו בדברים מסויימים אחרת ילדיו יצאו פראי אדם צדיק או למדן | פרשת קורח שער ברסלב   ב' תמוז ה'תשע"ה היהדות האמיתית מורכבת משני חלקים: צדקות ולמדנות, כשכל אחד מהם הכרחי. "כי אם אינו למדן, אמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'ולא עם הארץ חסיד';  ולמדן בלבד, בוודאי אינו כלום, כי אפשר להיות למדן ורשע גמור. ו'לא זכה נעשה לו סם מות'. על כן צריך שיהיה למדן וחסיד" לפרוח... | פרשת קורח שער ברסלב   ל' סיון ה'תשע"ה מטהו הפורח של אהרון הכהן, מלמד רבי נתן, מעיד ומגלה שהעבודה המובחרת היא זו שפורחת תמיד ואיננה נחה לעולם. גם צדיק שזכה לשלמות כמו אהרון, ממשיך הלאה לפרוח, ואינו נעצר כעץ יבש. הלימוד הזה נוגע לצדיקים גדולים, אך גם לאנשים ממש פשוטים. רק שלא נהיה עצים יבשים.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום