page_title: ישיבה וכולל ישיבה וכולל | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

ישיבה וכולל

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

מוסדות שאו מרום עיניכם בראשות הרב שלמה עופר שליט"א, הקימה בירושלים ישיבה לצעירים וכן כולל לאברכים, בה לומדים בני הישיבה תורה ברמה גבוהה, במסירות נפש ממש ומתקיימים ממלגה זעומה.
הרב שלמה עופר אשר משמש כראש הישיבה וכראש הכולל מוסר בכל יום שיעור תורה בשעות הצהריים

כמו"כ מקבלים בני הישיבה שלושה ארוחות ביום כולל שבתות וחגים. פעם בחודש ולפעמים אף יותר הם מוזמנים לסעוד את סעודת השבת על שולחן הרב שליט"א.
אין לתאר את הזכות העצומה שיש לאדם שמשתתף בעזרה לתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה מתוך הדחק.

מוסדות שאו מרום עיניכם אינם נתמכים על ידי גוף חיצוני ומתקיימים על תרומותיכם בלבד!

שאו מרום עיניכם | כ"ח חשון ה'תשע"ג
ישיבה וכולל

טופס תרומה

שדות חובה מסומנים באדום
פרטים אישיים
פרטי תרומה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום