page_title: סדר תפילה ותיקון סדר תפילה ותיקון | הרב שלמה עופר שליט"א :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

סדר תפילה ותיקון

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

בכל יום שני עורך הרב שלמה עופר שליט"א סדר תפילה ותיקון ברוב עם הדרת מלך ובכח רבים בוקועות התפילות את כל הרקיעים. התיקון מתקיים בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"ה כסלו ה'תשע"ב

התיקון נערך כל יום שני מהשעה 21:30 עד 23:30 בלילה, בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

"התיקון" מי שהיה וראה לא צריך הסבר. אך מי שלא היה... מי שלא ראה...

מעמד רוחני אדיר בו משתתפים מידי שבוע, מאות איש מכל גווני הקשת, עומדים ומתפללים כבנים המתחטאים לפני אביהם שבשמים, מודים ומהללים משבחים ומפארים ומבקשים, נענים ונושעים.

וכך מוצאים את עצמם מאות איש מידי שבוע, מאוחדים כ′אחים′, ובכוח תפילה של רבים זועקים כ′בנים′ לפני מלך מלכי המלכים "הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד עולם".
 
זרם רוחני אדיר מתפרץ ומספק את הצמאון הרוחני שיש לכל אחד כיהודי. או אז החיוך עולה על השפתיים, הלב מתמלא על גדותיו והנשמה שלפתע מרגישה כה למעלה, כה קרובה להשם יתברך סוחפת עמה את הרגליים ויחד פורצים כולם בריקוד.
 
זו כוחה של אחדות, זו כוחה של שמחה אשר יחד עם כוח תפילה של רבים, כפי שנאמר: "ברוב עם הדרת מלך" נפרצים כל המחיצות ושערי שמים נפתחים והתפילות אשר בוקעות עד כסא הכבוד מתקבלות באהבה וברחמים לפני מלך מלכי המלכים אשר מתפאר לפני המלאכים בכל דמעה ובכל תפילה, לבו גואה כביכול עם כל הלל והודאה שאנו אומרים לפניו והוא כאבא מתמלא נחת ומתגאה בבניו, עם אחד.
 
אין לתאר את גודל הניסים שאנשים רואים עין בעין, ניסים שנעשו ע"י כח תפילה של רבים, ע"י אמירת פסוקים המסוגלים לשפע, רפואה, פרנסה, זיווג וזרע חי וקיים. אותם פסוקי רחמים הופכים את האדם לכלי קיבול, פתוח להשם יתברך, לאהבתו ולנתינתו.
 

התיקון נערך כל יום שני מהשעה 21:30 עד 13:30 בלילה, בבית הכנסת ′רשב"י′ רח′ ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

דפים קשורים

מי אנחנו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ט"ז אלול ה'תשע"א

מוסדות שאו מרום עיניכם הוקמו לפני כ-20 שנה, ע"י הרב שלמה עופר שליט"א במטרה "לעזור", לעזור לאלמנות ויתומים, לעזור לנוער במצוקה, לעזור לבחורים ולאברכים, לחזק יהודים ולהפיץ יהדות לעם ישראל באשר הוא ובעיקר לקרבם לאבא, אבינו שבשמיים.

הרב שלמה עופר שאו מרום עיניכם   ט"ז אלול ה'תשע"א

בראש המוסדות עומד הרב שלמה עופר שליט"א שהקים את המוסדות, לאחר שנים בהם שמע והקשיב למצוקותיהם של אנשים שבאו אליו לקבלת ברכה ויעוץ, הרב אשר ניסה ואף סיפק יעוץ והכוונה לאותם אנשים הבין כי לא די בכך...

שיעורים וכנסים מי אנחנו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ט"ז אלול ה'תשע"א

מוסדות שאו מרום עיניכם הוקמו לפני כ-20 שנה, ע"י הרב שלמה עופר שליט"א במטרה "לעזור", לעזור לאלמנות ויתומים, לעזור לנוער במצוקה, לעזור לבחורים ולאברכים, לחזק יהודים ולהפיץ יהדות לעם ישראל באשר הוא ובעיקר לקרבם לאבא, אבינו שבשמיים.

הרב שלמה עופר שאו מרום עיניכם   ט"ז אלול ה'תשע"א

בראש המוסדות עומד הרב שלמה עופר שליט"א שהקים את המוסדות, לאחר שנים בהם שמע והקשיב למצוקותיהם של אנשים שבאו אליו לקבלת ברכה ויעוץ, הרב אשר ניסה ואף סיפק יעוץ והכוונה לאותם אנשים הבין כי לא די בכך...

שיעורים תורניים - לצפייה מבחר שיעורים לצפייה מפי הרב שלמה עופר שליט"א
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום