page_title: הרב שלמה עופר הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

הרב שלמה עופר

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

בראש המוסדות עומד הרב שלמה עופר שליט"א שהקים את המוסדות, לאחר שנים בהם שמע והקשיב למצוקותיהם של אנשים שבאו אליו לקבלת ברכה ויעוץ, הרב אשר ניסה ואף סיפק יעוץ והכוונה לאותם אנשים הבין כי לא די בכך...

שאו מרום עיניכם | ט"ז אלול ה'תשע"א

בראש המוסדות עומד הרב שלמה עופר שליט"א שהקים את המוסדות, לאחר שנים בהם  שמע והקשיב למצוקותיהם של אנשים שבאו אליו לקבלת ברכה ויעוץ, הרב אשר ניסה ואף סיפק יעוץ והכוונה לאותם אנשים הבין כי לא די בכך...

ומונע מכוחה של אמונה ומכוח מאמר חז"ל, על פיו 'כל ישראל ערבים זה לזה', הקים הרב לפני כ-עשרים שנה את מוסדות שמ"ע 'שאו מרום עיניכם' להפצת יהדות, לקירוב יהודים לאביהם שבשמים ובעיקר להציע את העזרה המירבית לכל יהודי באשר הוא.

מאחוריו עומדים צוות העוזרים המסייעים ככל יכולתם ושאר פעילי המוסדות - ובעיקר, הציבור, שתרומותיו מממנות את פעילות המוסדות, ועידודו וכחו הם הנותנים למוסדות כוח להמשיך.

הרב שלמה עופר

טופס תרומה

שדות חובה מסומנים באדום
פרטים אישיים
פרטי תרומה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום