page_title: רבי אברהם מפראהביטש | ביוגרפיה רבי אברהם מפראהביטש | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי אברהם מפראהביטש | ביוגרפיה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

רבי אברהם פרידמן מפראהביטש, נולד בשנת ה'תקמ"ז, לאביו רבי שלום שכנא מפראהביטש בן רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער המגיד ממעזריש, ולאמו מרת חוה בת רבי אברהם מקאריסטשוב.

ז' אדר ה'תשע"ג

נישואיו:
רבי אברהם נשא לאשה את בתו של רבי יוסף משה מקרוסנא, לא ידוע באיזה שנה אבל נישואיו הראשונים היו בחיי אביו.
בזיוו"ש נשא רבי אברהם את בתו של הרב קבלינסקי.

רבנותו:
בערב סוכות שנת ה'תקס"ג נפטר אביו, רבי אברהם היה אז כבן שש עשרה ועל אף גילו הצעיר נבחר למלאות את מקום אביו כאדמו"ר בעיר פראהביטש שבאוקראינה, עוד באותו היום ליל חג הסוכות ערך רבי אברהם את שולחנו יחד עם אלפים מחסידי אביו שנשארו לאחר ההלוויה.
בעת עריכת השולחן היה רבי אברהם בשמחה עצומה, שאלה אותו אמו, שמחה זו מה עושה? לפני כמה שעות עוד היינו בהלוויתו של אבא!
ענה לאמו ואמר: "אם היית רואה את מקומו של אבא בגן עדן היית גם את שמחה".
 
חוץ מעול ההנהגה שנפלה עליו יחד עם אלפי חסידים שציפו למוצא פיו התפנה רבי אברהם לדאוג לכל צרכי משפחתו ובפרט לדאוג לחינוך אחיו הקטנים שהקטן שבהם היה בן שבע בעת פטירת אביהם, רבי אברהם דאג להם בחום ולבביות, אחיו הקטן רבי ישראל שלימים התפרסם בזכות עצמו כאדמו"ר מרוז'ין וכל ימיו הוקיר לו טובה על כך.
 
גדלותו:
רבי ישראל מרוז'ין, אחיו הצעיר של רבי אברהם העיד עליו כי הוא נמנה בין אותם הצדיקים שהיו דבוקים תמיד בהשם יתברך בלי הפסק של רגע.
 
רבי אברהם נפטר בהיותו צעיר לימים ואמו הלכה לרב הקדוש מאפטה ואמרה לו, מפני מה מגיעה לי שבני ימות בחיי, ענה לה הרב הקדוש מאפטה, בנך הגיעה למדריגתו הגבוהה ביותר, מה עוד היה לו לעשות בעולם הזה.
 
פטירתו:
בשנת תקע"ג י"ז לחודש אדר, רבי אברהם היה אז כבן עשרים ושש אך עם מפעל חיים כשל בקיא וזקן, נשמתו עלתה בסערה השמיימה ומנוחתו כבוד בעיר פראהביטש שבאוקראינה.
שנת ה'תקע"ג היא שנה מעוברת ואין אנו יודעים האם רבנו נפטר באדר א' או ב'.
 
רבי אברהם לא הותיר אחריו ילדים אך ישנם אלפי יהודים  ומאות אלפי צאצאיהם שאפשר לזכוף לזכותו ולזכרונו עד עולם.
 
מספריו:
חלק מדברי תורתו נאספו בספר 'עירין קדישין'
רבי אברהם מפראהביטש | ביוגרפיה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום