page_title: נפשי החזקה... נפשי החזקה... :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נפשי החזקה...

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | כ"ה טבת ה'תשע"ג
  • כ"ה טבת ה'תשע"ג

    נפשי החזקה

    נפשי החזקה הרב שלמה עופר שר יחד עם בני הישיבה את המילים - מתוך שיר נועם שבתחילת הספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב זיע"א Addthis Facebook Twitter Google+ Email

המילים - מתוך שיר נועם שבתחילת הספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב זיע"א:
נפשי החזקה והפקחת למה לא חסת עליך ושכחת אומן המגדל אותך והאכילך ממתקים והלבישך ארגמן ועתה אתה רמוסה בין עקבי צאן ובין רגלי התאוות העבים והגשמיים ואתה ערם ועריה יין משתיך נהפך למשתה דמעות חזק ונתחזק ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל אפלו כשמשכהו בחטמו העכבר-לא יבעט בו וכל זה מחמת שטות שאין יודע מכחו אבל נפשי הפקחת וחזקה מה תעשה ליום פקדה ומה תשיב לשולחיך דבר אל תבט על מצהלות הזמן כי גופך חלש ודל הזמן הולך והומה והגוף אפשר עכשו בא יומו.  נקב לב האבן והאר לי משם מעט פניך ברה כחמה יפה כלבנה אל תחריש ואל תשקט הרימה קולך הערב בשירות והודה ופתח פיך ותוציא דבריך הנעימים לפני הקדוש-ברוך-הוא דלו עיניך למרום וזכר אהבתך הישנה.

דפים קשורים

תיקון חצות הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | שימו לב אל הנשמה על מצוות ואיסורי התורה (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ד סיון ה'תשע"ב

בואו לצפות בשיעורו של הרב שלמה עופר בהר חומה, תיקוני הזוהר ועל מצוות ואיסורי התורה, על "תעשה" ועל "לא תעשה", על חומרת הנחת תפילין עד כדי כך שיהודי שאינו מניח תפילין נקרא בפי חז"ל "פושע ישראל בגופו"...

הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

ליקוטי מוהר"ן תורה א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ד טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר שליט"א בשיעורו על תורה א' שבליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב זיע"א - אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה':

הילולת משה רבנו | להאזנה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ב ה'תשע"ד היום ז' באדר, זה יום פטירת משה רבנו וגם יום הולדתו כידוע. אדר זה א' דר כלומר, האות א' מסמלת תמיד את הקב"ה שהוא יחידו של עולם ודר זו מילה חילופית לגר, שבחודש אדר גר בורא עולם ממש בתוכינו ובנינו. כי החודש הזה, חודש אדר שייך ליסוד.
כל חודש שייך לספירה אחרת: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, חודש זה שייך ליסוד וכל החודש הזה שייך למשה רבנו שזה בחינה של ענווה.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום