page_title: VS the super hero איזהו גיבור VS the super hero איזהו גיבור | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

VS the super hero איזהו גיבור

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

גיבורי האגדות תמיד מצילים את העולם ברגע האחד לפני האחרון או לפחות נלחמים בדרקונים יורקי אש ואם נרצה קצת פחות ציניות אז הם צריכים לפחות להקריב את חייהם כדי להציל חיים של מישהו אחר על מנת לזכות בתואר הנכסף "גיבור"

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | ח' תמוז ה'תשע"ב

אין מה לעשות, כל בן אנוש רוצה להיות בעל השפעה, להזכר בספרי ההיסטוריה, העיקר לא להיות סתם עוד איזה אחד שנולד, התחתן, הביא ילדים וחיתן אותם ומת.
עשיתי על זה איזה מחקר קטן ומסתבר שהאמריקאים לא המציאו את ה-Super Hero המיתולוגי, בכר בתקופת המשנה דנו התנאים הקדושים בשאלת השאלות 'איזהו גיבור'? וראה זה פלא, התשובה שלהם היא קצרה ומיידית 'הכובש את יצרו'...

אני חייב להודות, זה סיקרן אותי מאד ובלבל אותי מאד בו זמנית, בכל ספרות אחרת שקראתי ראיתי שכדי להיות גיבור אתה צריך לפחות לכבוש איזה חוליית מחבלים או אולי מחנה צבאי גדול או קטן אבל ייצר? מה זה בכלל?

המחקר הקטן שלי התחיל להתרחב.. טוב, אז מה זה ייצר הרע?
ובכן, יש בנו, בתוכנו, מלחמה תמידית בין הרצון לבין המצפון, מטבע האדם שהוא רוצה דברים שלא תמיד נכללים בחבילת ההטבות שהתיר לו בורא עולם.
מטבע האדם שיש לו מצפון הצפון אי שם במצפוני לבו ולא תמיד מקבל את היחס שמגיע לו ומתפקידו להזכיר לאדם לבל יגלוש מעבר לחבילת ההטבות מאחר וזה כרוך בקנסות שאחר כך קשה להשתחרר מהם.
אז האדם הרגיל, חי לפי קוד מוסר שמונחה ע"י המצפון האנושי... אך לא כך אצלנו, העם היהודי מסתבר אינו חי לפי קוד מוסר המשתנה לפי המצפון ובהתאם לזמן, העם היהודי חי ע"פ ספרי החוקים והמשפטים אשר נתנו ע"פ הדיבור... שלשת אלפים שלש מאות שנה, אנשים מתחלפים אך החוקים נותרו זהים...
אלא מה, יש לנו ייצר טוב ויש לנו ייצר רע, הייצר הטוב משכנע אותנו לשמוע לחוקי התורה והייצר הרע מנסה לשכנע אותנו כי זו מצווה רק הפעם לוותר על חוק מסויים ובכל פעם שיהודי מתגבר ושומע לעצת הייצר הטוב וכובש את ייצרו הרע הרי הוא 'גיבור'

הייתי בהלם מוחלט... לקח לי כמה דקות לעכל את זה... אני כבר הייתי גיבור כמה וכמה פעמים ולא ידעתי על זה בכלל... אין, אני פשוט הייתי בהלם!
אפילו הבן שלי היה היום גיבור והוא אפילו לא היה צריך להילחם בגנבים בבית מלא דברים מסוכנים. אם רק הייתי יודע...

זו הייתה הפילוסופייה על פי סיפורי האגדות, ולחובבי ההלצות הסיניות העתיקות: 'זו לא הכנעת האוייב שגורמת לך להפוך לגיבור אלא הכנעת עצמך'

אל תטעה לחשוב שהינך צריך לוותר על חלומך ליצור שינוי בעולם או אפילו להציל את העולם, אלא רק תשנה את הדרך בה חשבת לעשות זאת. כי את העולם משנים על ידי רצף של מעשים טובים שנעשים באקראיות למגוון האנשים שבחיינו ובפרט לאלו הקרובים אלינו כפי שכבר אמרו חכמנו זכרונם לברכה:
'תנו רבנן לעולם יהא אדם רואה עצמו חציו זכאי וחציו חייב ואת העולם חציו זכאי וחציו חייב עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת העולם לכף זכות עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. ומוסיפה הגמרא ואומרת: 'ר"ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו' (קידושין מ' ע"ב)

אז מצד אחד זה הרבה יותר קל כי אתה יכול להיות גיבור על מבלי להסתכן פיזית אבל מצד שני אתה צריך להיות במלחמה תמידית עם הייצר הרע ולעמוד על המשמר... אך אין מה לעשות אין דרך לגמרי קלה להיות גיבור, אבל לפחות אתה כן זוכה להציל את העולם בכל פעולה טובה ובכל מצווה פשוטה.

ואתה חייב להודות שהרבה יותר קל וחינוכי לספר לבנך על הילד גיבור העל שכל ערב הלך לישן יפה ובזמן ובבוקר ישר כשהוא התעורר פנה לקב"ה ואמר מודה אני... נטל ידיים התארגן במהירות ואץ לתמוד תורה שם הוא התנהג יפה, למד תורה ובכך שהוא כבש את יצרו כל היום הוא הפך להיות גיבור על... זה הרבה יותר הגיוני, חינוכי, אמיתי ונכון מכל שאר הדרמות והמדע הבדיוני שמספרים לילדים בדורינו.

אם לך זה לא נראה הגיוני אני ממליץ לך להתחיל לחפש חבית רדיואקטיבית...

VS the super hero איזהו גיבור
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום