page_title: עשרה הרוגי מלכות עשרה הרוגי מלכות - מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

עשרה הרוגי מלכות

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
עשרה הורגי מלכות, תנאים קדושים שנהרגו במיתות משונות, שיעור חובה מפי הרב שלמה עופר
הרב שלמה עופר
  • עשרה הרוגי מלכות

    עשרה הרוגי מלכות עשרה הורגי מלכות‚ תנאים קדושים שנהרגו במיתות משונות‚ שיעור חובה מפי הרב שלמה עופר הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

דפים קשורים

המעלה הגדולה מן הכל הרב שלמה עופר "כי ע"י שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו‚ ע"י זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמדות רעות" ליקוטי מוהר"ן תורה נב עם הרב שלמה עופר שליט"א אהבת ה' יתברך הרב שלמה עופר שיעור מדהים על אהבה ואמונה מתוך ספר המידות של רבי נחמן מברסלב מפי הרב שלמה עופר שליט"א שערי הקדושה הרב שלמה עופר שליט"א על תיקון הברית ושלימות האדם... שיעור נפלא מפי הרב שלמה עופר - תורה נ' בליקוטי מוהר"ן לכסוף ולהתגעגע הרב שלמה עופר שליט"א כזה צמאון לה'... אתה מרגיש פשוט אהבה לה'... אתה מדבר עם ה' לפעמים? תנסה, הוא יענה לך! הוא לא יענה בדיבור באוזן אבל הוא יענה ברמזים... לבל ידח ממנו נדח הרב שלמה עופר שליט"א   י"א שבט ה'תשע"ו הרהרור תשובה של אדם מישראל זה דבר גדול מאד, צריך להיות עובד ה' ולהילחם עם הכח ההרסני ביותר בעולם ולהילחם במלחמה האמיתית "מלחמת הייצר" ואז האדם זוכה... רצח מילולי (6 דקות) הרב שלמה עופר שליט"א   ט' שבט ה'תשע"ו רצח בנשק קר - הכי קר שקיים... | המבחן האמיתי הוא בבית פנימה | אייכה‚ היכן אתה מונח בעולם?... | מפי הרב שלמה עופר שליט"א
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום