page_title: רבי נפתלי הערץ ווינברג מברסלב רבי נפתלי הערץ ווינברג מברסלב | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי נפתלי הערץ ווינברג מברסלב

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
נולד בשנת ה'תק"מ לאביו רבי יהודה ויינברג. ככל הנראה בעיר נמירוב במחוז ויניצה שבאוראינה (לא הרבה ידוע לנו על ילדותו).
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | ט"ז אב ה'תשע"ד
  • כ' תמוז ה'תשע"ב

    חורבן... בית המקדש...

    חורבן... בית המקדש... הר חומה: שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א Addthis Facebook Twitter Google+ Email

התקרבותו לרבי נחמן:
רבי נפתלי אשר היה גר בעיר נמירוב שבאוקראינה, היה ידידו הטוב של רבי נתן שטרנהארץ עוד מילדות והיו שניהם גם יחד 'מבקשי השם', יחד התעלו ברוחניות ובעבודת ה'.

בשנת ה'תקס"ב, כאשר היה רבי נפתלי בן 22 פגש ברבי ליפא שהיה מתלמידיו של רבי נחמן מברסלב ולכששמעו הוא רבי נתן על דרכו המיוחדת בעבודת ה' החליטו לנסוע אליו יחד.

יצאו רבי נפתלי ורבי נתן לדרך ובחודש אלול ה'תקס"ב הגיעו אל משכנו של רבי נחמן מברסלב, אין לתאר את גודל התעלותם באותה עת ורבי נחמן כבדו מאד ואף התבטא פעם אודותיו ואמר "הם (רבי נפתלי ורבי נתן) הנם בהחלט יהלומים" 
בהזדמנות אחרת אמר אליהם רבי נחמן "לדעת ממני יודעים רק נתן ונפתלי מעט".

ההבטחה:
רבי נפתלי היה אחד מהעדים אותם ייחד רבי נחמן לעניין הבטחתו..
כידוע, הבטיח רבי נחמן שכל מי שיבוא לקברו, יתן פרוטה לצדקה ויאמר את התיקון הכללי, הוא רבי נחמן הבטיח להשתדל עבורו מאד מאד ולהושיעו בבוא העת מדינה של גהינום. 

אומן:
י"ח בתשרי ה'תקע"א נפטר רבי נחמן מברסלב, זמן מה לאחר מכן עבר רבי נפתלי לדור בעיר אומן בסמוך למקום ציונו של רבו האהוב ודר שם קרוב לחמישים שנה, עד לפטירתו..

תורתו:
שיחות ותורות רבות מאד של רבי נחמן מברסלב מובאות ע"י רבי נתן בשמו של רבי נפתלי המוזכר מאות פעמים בספריו, מכתביו ותולדותיו של רבי נתן.

רבי נפתלי ורבי נתן נחשבים כשני תלמידיו המובהקים ביותר של רבי נחמן מברסלב.
אחר הסתלקות רבו רבי נחמן מברסלב 

מגילת הסתרים:
רבי נחמן מברסלב מייסדה של חסידות ברסלב גילה 'מגילת סתרים' אותה העביר לשניים מתלמידיו, רבי נתן שטרנהארץ ולחברו רבי נפתלי הערץ.
לאחר פטירת רבי נתן נותר רבי נפתלי היחיד בין החסידים שידע על קיומה של אותה המגילה, לכן וככל הנראה מהפחד פן היא תאבד לנצח, קרא רבי נפתלי לרבי אהרן ליפוועצקער שהיה אף הוא מגדולי חסידי ברסלב והעביר לו את מגילת הסתרים.
רבי אהרן ליפוועצקער אף הוא כקודמו, כאשר הרגיש ששעתו קרבה קרא אליו את רבי אברהם חזן והעביר את המגילה לידיו. לא ידוע האם רבי אברהם העביר את המגילה לפני פטירתו ואם כן למי העבירה.
המגילה לא תפסה חלק חשוב בחייהם של חסידי ברסלב. לא עשו ממנה ענין ולא דיברו ממנה כל כך, משום שאין בה הדרכות בעבודת ה' והיא אינה בעלת חשיבות רוחנית כשאר ספרי רבי נחמן מברסלב (אם כי וודאי שלכל מילה היוצאת מפי רבי נחמן ישנה חשיבות רוחנית עצומה), שעל כן, מי שזכה וקיבלה, קיבלה, אך היא אינה תופסת מקום במשנת ברסלב כלל.

פטירתו:
רבי נתפלי נפטר בי"ט לחודש מנחם אב שנת תר"כ ומנו"כ בעיר אומן. על מצבתו נחקקו המילים הללו בלבד: פ"נ הרב רבי נפתלי.
רבי נפתלי הערץ ווינברג מברסלב

דפים קשורים

ליקוטי מוהר"ן תורה ב' (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ו סיון ה'תשע"ג אמור אל הכהנים: כי עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה | על ידי צדקה אוחזין במשפט | על ידי שמירת הברית זוכה להאיר את התפילה - הרב שלמה עופר בשיעורו על תורה ב' שבליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב זיע"א רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג אלול ה'תשע"א רבי ישראל המכונה בפי כל "בעל שם טוב הקדוש", נולד ביום ח"י באלול שנת נח"ת, בעיירה הקטנה אקופ שבפודוליה (בין פולניה לוואלחיא), לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה לעת זקנתם. רבי נחמן מברסלב | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט.
ביום שלישי, רביעי לחול המועד סוכות, י"ח תשרי תקע"א, השיב רבי נחמן את נשמתו ליוצרו. תמו ונשלמו חייו אך רוחו המשיכה לפעם, מפעמת היא עד היום בלב כל אחד מרבבות חסידיו ולומדי משנתו.

 

ליקוטי מוהר"ן - להאזנה מבחר שיעורים להאזנה מפי הרב שלמה עופר שליט"א רבי נתן שטרנהארץ | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ב כסלו ה'תשע"ב

רבי נתן שטרנהרץ, ידוע בכינוי-'מוהרנ"ת' ומכונה גם 'רבי נתן מברסלב' או 'רבי נתן מנעמירוב' נולד בשנת ה' אלפים תק"מ ט"ו לחודש שבט (22 ינואר 1780), בן בכור לאביו הנגיד רבי נפתלי הירץ שטערנהארץ, ולאמו מרת חיה לאנע. אביו הצעיר ר' נפתלי הירץ, נחשב לאחד מנגידי העיר וחשוביה.

רבי נחמן מברסלב | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט.
ביום שלישי, רביעי לחול המועד סוכות, י"ח תשרי תקע"א, השיב רבי נחמן את נשמתו ליוצרו. תמו ונשלמו חייו אך רוחו המשיכה לפעם, מפעמת היא עד היום בלב כל אחד מרבבות חסידיו ולומדי משנתו.

 

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום