page_title: רבי מרדכי מלכוביטש | ביוגרפיה רבי מרדכי מלכוביטש | ביוגרפיה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי מרדכי מלכוביטש | ביוגרפיה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

רבי מרדכי יפה מלעכאוויטש נולד בשנת תק"ב, לאביו רבי נח יפה והוא מצאצאי רבי מרדכי יפה בעל הלבושים על שמו אף נקרא.

י"א שבט ה'תשע"ג

ילדותו:
בהיותו ילד עבר פעם רבי אהרן הגדול מקארלין דרך עיר מגוריהם, לקחו אביו לפני רבי אהרן על מנת שיברך את הנער שיתמיד בלימודו, לקח רבי אהרן את הנער וקירב אותו אל לבו משך זמן מה ואז אמר לאביו כי מעתה ילמד הנער בהתמדה.
רבנו התייתם מאביו עוד בהיותו ילד ובני העיר שכרו לו מלמד שישב עמו וילמדו תורה, אך הנער העדיף לבלות ביער הסמוך לביתו ולהתבודד בינו לבין קונו.
בהיותו בן שנים עשר דרש הילד בבית הכנסת הגדול בווילנא, תלמידי חכמים שהיו במקום ושמעו את דרשתו נדהמו מחריפותו וידיעותיו שהעידו על התמדתו.

 
רבנותו:
רבי מרדכי היה ידוע בידיעותיו הרבות בתורת החסידות, היה תלמיד מובהק של רבי שלמה מקארלין, וקיבל מכל צדיקי דורו ואף מרבי ברוך ממעזיבוז.
רבי משה מקאברין שהיה תלמידו המובהק העיד עליו כי היה בקיא בשני התלמודים, תוספתא, ספרא, וספרי פוסקים ראשונים ואחרונים וכל כתבי האריז"ל.
רק בשנת התקנ"ב וכאשר מאחוריו חמישים שנות חייו הסכים רבי מרדכי לקבל על עצמו את עול ההנהגה.
צדיקי דורו העריצוהו ביותר עד כדי כך שרבי ברוך ממעז′בוז (שלא היה מרבה בשבחים כלל) היה מפליג בשבחו ואמר כי דרגת אמונתווטהרת מידותיו הן מעין דרגת אדם הראשון קודם החטא.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב אמר כי שליש מן העולם עומד עליו.
רבי ישראל מרוז′ין התבטא עליו כי הוא בחינת קודש קדשים ואמר כי הוא מנהיג הדור.
 
פועלו:
רבי מרדכי היה ידוע בתמיכתו בעניי ארץ ישראל, ואף הבטיח כי מי שיתמוך בהם "ודאי שלא יאונה רע לו ולבני משפחתו"
בשנת ה′תקנ"ט הלכו כמה פוחזים והלשינו עליו ועל רבי שניאור זלמן מלאדי בעל ה"תניא" כי הם שולחים כסף לארץ ישראל לחזק את השלטונות העותמאניים אשר היו יריבי המדינה הצארית, רבי מרדכי נאסר יחד עם רבי שניאור זלמן והתרומות אשר נשלחו לארץ ישראל להחיות את נפשותיהם של בני ישראל הישובים בה נעצרו אף הם, רבי מרדכי ישב במאסר זמן קצר בלבד ושוחרר עוד לפני רבי שניאור זלמן.
 
רבני מרדכי היה מוהל מומחה, והיה מהדר מאוד במצוה זו ומעולם לא דחה שום אדם שכיבד אותו להיות מוהל. מסופר שפעם אחת בערב שבת של חנוכה, כיבדו אותו להיות מוהל בשני כפרים הרחוקים זה מזה, אחד בצפונה של העיר, ואחד בדרומה, והבטיח לשניהם לבוא, שאלוהו, אולי לא יוכל רבינו להזדרז כל כך, כי היום קצר והמלאכה מרובה, והשיב, בגמרא חולין (טז) אמרו זריזותיה דאברהם קא משמע לן, ואני מפרש הזריזות של אברהם השמיע לנו, רוצה לומר השריש בקרבנו. השכים בבוקר ונזדרז למצוה והספיק למול את שני הילדים בשני הכפרים, ולבוא בחזרה לביתו כשהוא עייף ויגע מטורח הדרך
 
הסתלקותו:
בשנת ה′תק"ע נסעו רבי מרדכי ומשפחתו לעיר סטאלין שבבלארוס, לחגוג את חתונת נכדו שלמה חיים בן רבי אהרן שנפטר בדמי ימיו.
ביום החתונה, יום שישי עש"ק י"ג שבט, הרגיש רבנו כי קצו קרב, לקח את ציציותיו בידו האחת את הזקן בידו השניה והחל לזמר "א-ל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרינו" ומתוך שירה טהורה החזיר רבנו את נשמתו ליוצרו והמוני החסידים שהגיעו לשמוח בשמחתו הוצרכו ללוות את רבם למנוחתו.
 
ספריו:
דברי תורתו פזורים בכתבי כל הצדיקים בני דורו, ונלקטו בספר "אור ישרים" ו"תורת אבות"
 
מדברי תורתו:
רבי מרדכי פרש את את הפסוק ′מכה נפש בהמה ישלמנה′ כל אדם המכה ומכניע את נפשו הבהמית הריהו מגיע לשלימות.
′כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו′ כך היה הוא מפרש: כל אותם נגעים שאדם רואה בחוץ אצל חבריו הרי הם מנגעי עצמו ולכן הוא רואה אותם אצל חבירו.
 
משפחתו:
רבי נח מלכוביטש נולד בשנת תקל"ד, והיה ממשיך דרכו של אביו
רבי אהרן שנפטר בצעירותו
רבי יצחק, שהיה ידוע כבעל מופת גדול אך לא נהג באדמורו"ת
חתנו רבי משה מוילייקא

 

רבי מרדכי מלכוביטש | ביוגרפיה

דפים קשורים

הרב שלמה עופר שאו מרום עיניכם   ט"ז אלול ה'תשע"א

בראש המוסדות עומד הרב שלמה עופר שליט"א שהקים את המוסדות, לאחר שנים בהם שמע והקשיב למצוקותיהם של אנשים שבאו אליו לקבלת ברכה ויעוץ, הרב אשר ניסה ואף סיפק יעוץ והכוונה לאותם אנשים הבין כי לא די בכך...

נפשי החזקה... הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ה טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

רבי שלום (מזרחי) שרעבי - הרש"ש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' שבט ה'תשע"ב

"ענו לו המלאכים כי בעגלות נמצאים הזכויות והעוונות אותם עשה במשך כל ימי חייו ועכשיו הם הולכים למאזניים לשקול אותם ולראות מה דינו, הלך אחריהם היהודי והנה הגיעו למקום עם מאזניים ענקיות ועשרות מלאכים מרוקנים את עגלותיהם פנימה, עבר זמן מה והנה רואה היהודי כי מצבו בכי רע וכף החובה נוטה מטה מטה, החל היהודי לבכות ואמר: 'מה עם כל הצרות והסבל שליוו אותי כל חיי?"

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום