page_title: תפילות וסגולות להורדה תפילות להורדה | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

תפילות וסגולות להורדה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
חוברת "סדר תפילה ותיקון"
ערך וסידר: הרב שלמה עופר שליט"א

 
איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי
כולל ביאור נפלא מהרב שלמה עופר שליט"א

 
תפילה מיוחדת לט"ו בשבט
סגולה לאתרוג נאה מהרב שלמה עופר שליט"א

 
סגולה להצלחה ולשמירה
קמע מהצדיק האלוקי רבי יהונתן אייבשיץ

 
תפילת תודה
להצלחת עם ישראל | מוסדות שמ"ע

  תקון הנפש
קבלת עול מלכות שמים | הרב שלמה עופר

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום