page_title: איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי (להורדה) איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי (להורדה) :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי (להורדה)

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

סגולה גדולה להצלחה ולהצלה בכל העניינים ללמודה "בעיון" בכל ימות השנה ובפרט בחודש ניסן ועיקרה בערב פסח אחר חצות

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | י"א ניסן ה'תשע"בבסוף המאמר כותב, שכל המעיין בסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותימו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת הגואל אמן סלה:
בחוברת זו צירף הרב שלמה עופר שליט"א ביאור נפלא להבנת איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי בפירוש מאיר עיניים השווה לכל נפש.
כמו"כ צירף הרב תפילה המבוססת על האיגרת כפי שאמר רבי נתן מברסלב כי יש לעשות מהתורות תפילות. חג פסח כשר ושמח. 

איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי

לימוד האיגרת בעיון הינה סגולה גדולה ונפלאה להישמר מכל צרה
הסגולה אמורה על השנה כולה ובפרט על ערב פסח
אשר על כן, הוספנו לאיגרת פירוש מאיר עיניים אשר ייקל על הלומד לעיין ולהבין בפשטות נפלאה! כפי שביקש בעל האיגרת ללומדה בעיון!

9.85 mb
הורד 

איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי

לימוד האיגרת בעיון הינה סגולה גדולה ונפלאה להישמר מכל צרה
הסגולה אמורה על השנה כולה ובפרט על ערב פסח
אשר על כן, הוספנו לאיגרת פירוש מאיר עיניים אשר ייקל על הלומד לעיין ולהבין בפשטות נפלאה! כפי שביקש בעל האיגרת ללומדה בעיון!

9.85 mb
הורד

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום