page_title: אמונת חכמים - חכמת חז"ל אמונת חכמים - חכמת חז"ל | הרב שלמה עופר שליט"א :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אמונת חכמים - חכמת חז"ל

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו.
מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר | כ"ה אדר א ה'תשע"ד
קהלת בא להזהירנו להיות לבנו ברשותינו ולחשב מעשינו קודם שנבוא לעשותם, וכפי שכתוב סוף מעשה במחשבה תחילה, שאם נעשה מעשים ולא נקדים להם מחשבה במה נבדל מן הבהמה שפועלת ועושה כל מעשיה לפי גירויים פנימיים או חיצוניים.

וכך אומר לנו אבא מרי, החכם עד שהוא מחליט להתחיל בדבר הוא יודע מה יהיה בסופו, שאינו הולך כעיוור באפלה.

מצינו אצל חכמינו חוכמה עצומה. ראשית לכל היא חוכמת התורה הקדושה, שכאן מתגלים לפנינו מוחות ענק בעלי חידוד רב ומחשבה עמוקה להביא סברות, להקשות קושיות, להשיב תשובות, לעורר ספקות ומה שמנחה את חכמינו ז"ל היה "האמת", בירור האמת לאמיתה. וישנן סוגיות בש"ס המתפשטות לאורך מספר דפים ובהם חקירות שלמות עד לקוצו של יוד בבירור תחומי ההלכה, עד אשר מוגשת לפנינו ההלכה בשולחן ערוך.

וכל כך חשוב היה לחכמי התלמוד בירור האמת בכל תחום, עד אשר אפילו בענייני המציאות הברורה והפשוטה, בקשו חז"ל לבדוק בה אמת או שקר, וכדוגמא לכך הגמרא שואלת במסכת נידה מנין לנו שצבע הדם אדום. שאלה תמוהה זו יכלה למצוא מענה פשוט "אנו רואים שהדם הינו אדום" אך לא, הגמרא רוצה ראיה ואינה שוקטת ואינה נחה עד אשר פותחים את התנ"ך שהוא מקור החכמה ושם נמצא פסוק "ויראו מואב את המים אדומים כדם"....

ידיעות חכמינו היו בכל התחומים הכמוסים ועל כך מעידה הגמרא בהוריות דף יוד. ומעשה היה ברבן גמליאל ורבי יהושע שהפליגו בים. רבן גמליאל הצטייד בלחם ורבי יהושע הצטייד במנה כפולה לחם וסולת. הלחם שהביאו תם ונגמר והנה הם התעכבו בדרך. שאל רבן גמליאל את רבי יהושע, כיצד ידעת שנתעכב שהבאת צידה כפולה? אמר לו רבי יהושע: כוכב אחד ישנו שעולה כל שבעים שנה ומשפיע על כל מערכת הזמן ומתעה את הספנין, אמרתי שמא יעלה ויתעה אף אותנו. אמר לו רבן גמליאל וכל כך יש חכמה בידך עד שאתה יורד לספינה כדי להתפרנס? אמר לו רבי יהושע עד שאתה תמה עלי, תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה רבי יוחנן בן גודגדה ורבי אלעזר חסמא, שיודעין לשער כמה טיפות יש בים ואין להם לחם לאכל ובגד ללבוש.

שמע זאת רבן גמליאל והחליט לעזור לשני התלמידים וסידר להם מקור פרנסה. החכמה של חכמינו לא ניתנה להם במתנה אלא לאחר שהכינו עצמם להיות כלים לקבל זה השפע וכדברי רבי יוחנן אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה שנאמר "יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא ליודעי בינה" וכדברי שלמה המלך תן לחכם ויחכם עוד. (משלי ט').

וכל הלומד את הגמרא במסכת נידה, פליאה תורגש על פניו, כאשר הגמרא מונה יצורים משונים שיכלים להוולד בעולם. ובפרק "המפלת" מונה הגמרא הפלות של בני אדם הנראים כבהמות, כדגים, יבחושים וכאמור אין הגמרא דנה דיון מדעי בחקר יצורים אלו, הגמרא מביאה אותם אך כדרך אגב, כי זו עובדה קיימת, אך היא דנה בענייני טומאה וטהרה, שהיולדת נעשית טמאה וישנם הבדלים בימי הטומאה בין לידת זכר לנקבה, כי עיקר חייינו ואורך ימינו הן המצוות שהם טמא וטהור, חייב ופטור, מותר ואסור, שלהם שורש בתורתינו הקדושה. והנה בעשרות השנים האחרונות נתגלו תופעות ילודה מדהימות, אך ללומדי הגמרא אין בהם חידוש והביא בנחלי יוסף כי באלף תשע מאות שמונים וחמש נולד תינוק עם זנב. הרב יהושע שיינברגר יעץ להעביר את הזנב לבדיקה גנטית בבית החולים בניו יורק. סיכמו הרופאים "זהו מקרה נדיר ואין יודעים מדוע זה קורה", ובמדרש כתוב "ויהי האדם לנפש חיה" רבי יהודה אומר מלמד שעושה  לו  עוקצין  כחיה ( זנב), וחזר ולקחו  ממנו  מפני  כבודו.

ובבלגראד נותח איכר בן שמונים שנה מבוסניה, שנולד עם קרן במצחו וכל השנים דאג להסתירה ומשגדלה יתר על המידה בקש עזרה רפואית. הקרן נמצאת במוזיאון האנטומי של הפאקולטה הרפואית בסארייבו.

ו"ילד החתול" המפורסם, אשר כל פניו מלאים שערות גם במצחו ותחת עיניו, נולד בבנגלה דש למשפחה ענייה ומופיע הוא במקומות שונים, למשוך קהל ולהרויח כסף לסייע למשפחתו. ותופעת ילודה מדהימה ביותר אשר פרצה את כל חוקי "המדע ההגיוני" בבית חולים צבאי בגרמניה נולד תינוק. הלה חלה במחלת צהבת ילדים ותוך הטיפול בהקרנות אולטרא סגוליות נראתה כתובת קעקע בגודל פקק הבקבוק ועליה עוגן של ימאים מלווה בתאריך אלף תשע מאות ושבע עשרה. באור רגיל הכתובת קעקע נראית ככתב לידה רגיל. הרופאים המומחים שבדקו את הילד קבעו חד משמעית כי הילד נולד כך. ממקרה זה נתעורר המדע לחקור בתנופה אדירה את תופעת הגלגול, והיום ישנם עדויות מדעיות ברורות לכך ולענייננו הנפקא מינא היא שנאמר בכל לילה את שקבעו חכמים "הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי בין בכל אשר לי בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, וכן שנסדר סדר וידוי על חטאים שחטאנו בגילגולים קודמים ונבקש תיקון סופי מאל מלא רחמים.

תופעה נוספת, בסין נולד ילד שכל גופו עטוף קשקשים שחורים פרט לפניו וחלק קטן מאחד מברכיו. הקשקשים מגרדים וכאשר משירים אותם הם מיד גדלים.


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שלט"א
למאמר הבא בסדרת "אמונת חכמים": "גילויים מדעיים" הקלק כאן!
אמונת חכמים - חכמת חז"ל

דפים קשורים

אמונת חכמים - גילויים מדעיים מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   ב' אדר ב ה'תשע"ד "ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:" אמונה בצדיקים הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ח' תשרי ה'תשע"ג

ליקוטי הלכות אורח חיים חלק א' הלכה ב' | הרב שלמה עופר  בשיעורו על אמונה בצדיקים - אמונת חכמים ועל מקומם של בעלי התשובה ביהדות ועל ההשפעה והכוח העצום שיש בכל מצווה ומצווה...
האזנה מהנה!

האמונה היהודית (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ח אדר ה'תשע"ב

האם אתה אדם מאמין, האם הינך יודע אמונה מהי? איך יכול אתה להכריז על עצמיך כמאמין אם אינך מודע לכל היבטי אמונתך? - מהי האמונה, במה אנו מאמינים? על שאלות אלו ואחרים:
צפו ותהנו!

 

ישראל אשר בך אתפאר הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו תמוז ה'תשע"ב

הרב שלמה עופר בשיעורו על שלשת האותות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהם מהמצוות החשובות ביותר ביהדות, שבת ברית ותפילין, ראשי תיבותיהם שבת והם כלולים כולם בשבת...

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום