page_title: תרומות וזכויות תרומות וזכויות :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

תרומות וזכויות

עזרו לנו לעזור לאחרים!
אין לנו את היכולת להבטיח ישועות!
אך אנו מבטיחים כי תרומתכם תשמש ותושיע רבים אחרים.
ואנו תפילה שזכות תרומה זו תפתח בפניכם שערי שמים ותוושעו אף אתם בכל צורכיכם. אמן.
למוסד אישור מס הכנסה לענײן תרומות לפי סעיף | 46מס' עמותה: 580-208916
 
ימים א-ה בין השעות 10:00 בבוקר ועד 22:00 בערב
07-37972366 | 052-6750884 | 058-3212903
 
בנק הדואר: מס' חשבון 7960031
על שם 'שאו מרום עיניכם'
 
 
לפקודת 'שאו מרום עיניכם'
ושליחה לת.ד. 50122 ירושלים
 

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום