page_title: שיעורים תורניים - להאזנה שיעורים תורניים להאזנה מפי הרב שלמה עופר שליט"א :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

שיעורים תורניים - להאזנה

מבחר שיעורים להאזנה מפי הרב שלמה עופר שליט"א
 • א' חשון ה'תשע"ז

  עשרה הרוגי מלכות

  עשרה הרוגי מלכות עשרה הורגי מלכות‚ תנאים קדושים שנהרגו במיתות משונות‚ שיעור חובה מפי הרב שלמה עופר הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • י"ד אייר ה'תשע"ו

  אהבת ה' יתברך

  אהבת ה' יתברך שיעור מדהים על אהבה ואמונה מתוך ספר המידות של רבי נחמן מברסלב הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • כ"ו ניסן ה'תשע"ו

  לכסוף ולהתגעגע

  לכסוף ולהתגעגע כזה צמאון לה'... אתה מרגיש פשוט אהבה לה'... אתה מדבר עם ה' לפעמים? תנסה‚ הוא יענה לך! הוא לא יענה בדיבור באוזן אבל הוא יענה ברמזים... הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • כ"ו ניסן ה'תשע"ו

  נחלה בלי מצרים

  נחלה בלי מצרים ועל ידי תשובה זוכים לחיים בחינת חיים נצחיים היינו שנחיה וקם בתחיה ענוה והשפלות של משה רבינו עליו השלום שמלובש אצל כל אחד מישראל בכל אבר ואבר שזה עיקר תחית המתים" הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ז' אדר ב ה'תשע"ו

  אזכרה לרבי רפאל מכלוף בן סול שרה

  אזכרה לרבי רפאל מכלוף בן סול שרה אזכרה שיעור ותיקון עם הרב שלמה עופר שליט"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ו' אדר ב ה'תשע"ו

  מגילת איכה

  מגילת איכה שיעור על חורבן הבית וקריאת מגילת איכה ע"י הרב שלמה עופר שליט"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • י"א שבט ה'תשע"ו

  לבל ידח ממנו נדח

  לבל ידח ממנו נדח הרהרור תשובה של אדם מישראל זה דבר גדול מאד‚ צריך להיות עובד ה' ולהילחם עם הכח ההרסני ביותר בעולם ולהילחם במלחמה האמיתית "מלחמת הייצר" ואז האדם זוכה... הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ד' טבת ה'תשע"ו

  התנוצצות המוחין

  התנוצצות המוחין אף צדיק בעולם לא יכול להגיד לך כי אפסה כל תקווה ועליך להרים ידיים‚ כשאתה מבין את גדולת הבורא ואת גודל רחמנותו‚ חסדי ה' כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו... הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • י"ח כסלו ה'תשע"ו

  השגה חדשה

  השגה חדשה קיבלת כוחות עצומים... בידך לעשות דברים גדולים אבל המטרה נראית רחוקה... זכור! "לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה" הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • כ"ח סיון ה'תשע"ה

  אזמרה לאלוקי בעודי

  אזמרה לאלוקי בעודי אורח חיים הלכות תפילין הלכה ה' חלק 2 הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • י"ז סיון ה'תשע"ה

  אש שחורה ע"ג אש לבנה

  אש שחורה ע"ג אש לבנה אורח חיים הלכות תפילין הלכה ד' - ה' הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ג' אדר ב ה'תשע"ד

  תניא פרק א

  תניא פרק א ממשנתו של רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ח' תשרי ה'תשע"ג

  אמונה בצדיקים

  אמונה בצדיקים מקומם של בעלי התשובה ביהדות הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ט"ו תמוז ה'תשע"ב

  ישראל אשר בך אתפאר...

  ישראל אשר בך אתפאר... אורח חיים הלכות תפילין הלכה ב' הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ל' סיון ה'תשע"ב

  מה נורא המקום הזה

  מה נורא המקום הזה שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ד' אדר ה'תשע"ב

  תיקון חצות

  תיקון חצות שימו לב אל הנשמה" ושיעור אל תוך הלילה הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • כ"ו שבט ה'תשע"ב

  איה מקום כבודו

  איה מקום כבודו חלק א' הלכות ציצית א' הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ט"ו שבט ה'תשע"ב

  אור אין סוף

  אור אין סוף ע"פ בעל התניא וליקוטי מוהר"ן הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ח' אב ה'תשע"א

  עוצמת כוח התורה

  עוצמת כוח התורה ע"פ ספר "נפש החיים" הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • ז' אדר ב ה'תשע"א

  הילולת משה רבנו

  הילולת משה רבנו שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • התשובה! "עקשנות"

  התשובה! "עקשנות" ע"פ ספר התניא וליקוטי מוהר"ן הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • מרפא לנפש

  מרפא לנפש רפואה על פי הפשט והסוד הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

 • עבודת ה' נקיה זכה וטהורה

  עבודת ה' נקיה זכה וטהורה מעלת לימוד תורה ועבודת ה' בליל שישי הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום