page_title: תלמוד תורה לתשב"ר תלמוד תורה לתשב"ר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

תלמוד תורה לתשב"ר

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
מוסדות שמ"ע בראשות הרב שלמה עופר שליט"א הקימה בירושלים "תלמוד תורה" לצעירי הצאן בה לומדים הילדים תורה בדרך הסלולה לנו מדור דור על ידי מחנכים מסורים וקשובים לצרכיו של כל ילד וילד.
מוסדות שמ"ע אינם נתמכים על ידי גוף חיצוני ומתקיימים על תרומותיכם בלבד!
תלמוד תורה לתשב"ר

טופס תרומה

שדות חובה מסומנים באדום
פרטים אישיים
פרטי תרומה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום