page_title: איה מקום כבודו איה מקום כבודו :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

איה מקום כבודו

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
לרגל פרשתנו פרשת שלח, לפניכם שיעור בהלכות ציצית (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | ליקוטי הלכות חלק א' הלכות ציצית א'
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | כ"ז שבט ה'תשע"ב
  • איה מקום כבודו

    איה מקום כבודו שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א
    ליקוטי הלכות חלק א' הלכות ציצית א'
    הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

דע לפני מי אתה עומד ולפני מי הנך הולך לתת דין וחשבון, תשאל את עצמך "איה מקום כבודו" אנו מאמינים שהקב"ה נמצא בכל מקום ש"כבודו מלא עולם", גם בתוכינו, צריך רק להביט ולראות, להשקיע במצוותיו ולא להיכנס לבלבולים, לא לשקוע ליאוש.

"אם אסק שמים שם אתה והציע שאול הנך"... אין ספק שאי אפשר לברוח מא-לוקים אך הפסוק הזה בא ללמדנו עוד משהו "והציע שאול הנך" המילים הללו באים ללמדנו כי גם כאשר האדם נמצא למטה, במקום הגרוע ביותר מבחינתו ואפילו מבחינה יהודית, מבחינה א-לוקית אעפ"כ, גם כאשר הגעת לשאול נמצא עמך שם א-לוקים, מצפה שתצעק אליו...
שתצעק לעצמך...

"איה מקום כבודו"

איה מקום כבודו
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום