page_title: חזרה בתשובה חזרה בתשובה - סיפורים אישיים | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

חזרה בתשובה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
"התרגשות רבה אחזה בי ובבני משפחתי נוכח התגלית. במהלך השנים שחלפו מאז חלפו בי פעמים רבות השאלות: מה משמעות האירוע? מה פתאום מצאתי אנוכי את הספר? ומה עליי לעשות מכאן? כאדם חילוני באותה עת סברתי שעליי למסור את מחזור התפילה עם הסיפור למוזיאון."
ירון אברהם גרינברג | ד' כסלו ה'תשע"ה
נולדתי וגדלתי במשפחה חילונית. לפני כ-18 שנים הלכה לעולמה סבתי רנה ז"ל. בעת שביקרתי בביתה בימי השבעה הבחנתי במספר ארגזי-קרטון ובהם ספרים בשפה הגרמנית שנועדו לפינוי.

נזכרתי לפתע כי סבי ז"ל נהג לברך בחגים מסידור תפילה שקיבל לבר המצווה שלו ונפניתי לחפשו בינות לארגזים, במהלך החיפוש נתקלה ידי בספר שכותרתו בשפה הגרמנית, אולם משהו לא נתן לי להניחו ועלעלתי בו. למרבה ההפתעה הסתבר כי המדובר במחזור תפילה בעברית ובגרמנית משנת 1873 המכיל גם נוסח בגרמנית עם פונטיקה בעברית כדי שניתן יהיה להתפלל בשפת הקודש. בתוך הספר מצאתי פתק בכתב ידה של סבתי ובו כתוב: "לפניכם ספר תפילה של הקהילה בבראונשוויג .בעיר הזאת נולדו שני ההורים של רנה גרינברג מבית רילף.
כותב ההקדשה הוא אביו של רודולף - רפאל רולף. ד"ר גוטמן רילף היה רב קהילתי בבראונשוויג עד יום מותו ב- 17/12/1915 בזמן תפילה על יד קברו של אחד מבני הקהילה שנפל במלחמת העולם הראשונה - כשכל יהודי בראונשוויג עמדו מסביבו.
למי הספר מוקדש אינני יודעת... ספר התפילה שלפנינו ניתן באמריקה בעיר .n.y לבן אדם שעבד בתור מטפל בבית אבות מאשת מטופל שידעה שהמטפל היה פעם רופא בוולפנביטל - עיר קרובה לבראונשוויג (בה נולדה רנה גרינברג מבית רילף).
בגיל 90 שנה שלח הרופא את ספר התפילה שלפניכם אלי - רנה גרינברג -ולא זכר מי נתן לו אותו .לעולם לא נדע את זאת."


התרגשות רבה אחזה בי ובבני משפחתי נוכח התגלית.
במהלך השנים שחלפו מאז חלפו בי פעמים רבות השאלות:
מה משמעות האירוע? מה פתאום מצאתי אנוכי את הספר? ומה עליי לעשות מכאן? כאדם חילוני באותה עת סברתי שעליי למסור את מחזור התפילה עם הסיפור למוזיאון.

לפני כשנה זכיתי לפגוש את כבוד הרב שלמה עופר אשר יעץ לי להגיע לתיקון.
לשמחתי הגעתי לתיקון מספר פעמים וכיום אשתי ,אנוכי וילדיי זכינו לחזור תשובה.

נסיבות גילוי מחזור התפילה משנת 1873 לימדו אותי על החיבור בל יינתק של עם ישראל לתורה הקדושה ובהקשר הפרטי על חשיבות שמירת הרצף בין הדורות .
חזרה בתשובה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום