page_title: תובנות מחג שבועות תובנות מחג שבועות | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

תובנות מחג שבועות

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
'מגילת רות' – היא חלק מהתנ"ך. המגילה מספרת על אלימלך שהיה עשיר ונכבד בדורו. אלימלך ירד לחוץ לארץ, בגלל שלא רצה לחלק מעושרו לעניים הרבים שהיו מצויים בתקופתו והיו מתדפקים על דלתו. סופה של הירידה \ בריחה הזו לחו"ל, הייתה טרגדיה גדולה. הוא מת, ושני בניו, שהיו נשואים לנסיכות מקומיות, נפטרו. 'נעמי' - אשתו, רצתה לחזור ארצה. אחת מכלותיה האלמנות, איננה עוזבת אותה לנפשה 'נפשה דבקה ביהדות'. 
דוד הוד | שאו מרום עיניכם | י"א סיון ה'תשע"ד
החמות מפצירה בה לחזור, אך היא מתעקשת: כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקיך אלוקי. באשר תמותי אמות ושם אקבר... כי המוות יפריד ביני ובינך.

'אחרייך ליהדות' היא מתעקשת, פוסעת וצועדת. חמותה מסבירה עד כמה קשה היא הדרך ליהדות הצרופה, כמה הדבר בלתי ישים, לבת עינוגים ופינוקים. רות המואבייה מתעקשת: לא איכפת מהן רמת הקשיים שאתקל בהם... אחרייך מורת דרכי, נעמי. היהדות הינה זהב מזוקק, אינני מחליפה אבנים טובות בעטיפות צבעוניות ומרשרשות.

חישובים טקטיים לעומת אמונה בבורא
את מגילת רות קוראים בחג השבועות. ביהדות, רות הפכה להיות 'סמל' למי שרוצה באמת להתקרב לרוחניות... עוצמים עיניים, לא מחשבנים: אבל איך יהיה עם הפרנסה, ועם החברים ומה יהיה עם התואר...

רות המואבייה, קיבלה משמיים מתנה גדולה בגלל התאמצותה והקרבתה. הנין שלה היה 'דוד המלך'.

לעולם לעולם, הישות ששמה 'יצר הרע' לא תפרוס שטיח אדום, בפני המעוניין להתקרב ליהדות, היא תטיל מכשולים כמיסת היצירתיות המלאכית שבה היא ניחנה. לא צריך לחכות שכל החישובים הסביבתיים יסתדרו לנו עם רצוננו להתקדם ברוחניות, כיוון שאף פעם לא נראה את החישובים מסתדרים. צריך לקום ולעשות. אחר כך, דברים עוד יסתדרו. 

בחישובים של 1 + 1 'הגיוניים', הדרך להתקדמות ברוחניות תמיד תיראה בלתי ישימה - במציאות של החיים האישיים. לשם כך, נזקק המעוניין להתקדם לקורטוב 'אמונה'. אמונה ב'כל יכול' ש'לא יפקיר' את מי שכל כך מתאמץ לכבודו...

ב'נחת רוח' מידתי אך לא מניפולטיבי     
כמובן שצריך לעשות את התקדמותנו יד ביד עם יקירנו. הכול ב'נחת רוח' שזהו הבסיס ליהדות: 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'. אך גם צריכים לדעת להיות חזקים מספיק, שה'בנחת רוח' לא יהיה 'במקום' ההתקדמות במישור הרוחני.
תובנות מחג שבועות
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום