page_title: עמלק: היסטוריה או אקטואליה עמלק: היסטוריה או אקטואליה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

עמלק: היסטוריה או אקטואליה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
"חג פורים" הוא חג החגיגה הגדולה. חלק לא מבוטל של חגיגה זו כמובן שייך להמן ("היטלר" בגרסה ישנה). המן היה מזרע עמלק, אותו עמלק שרצה בהשמדת העם היהודי.
דוד הוד | שאו מרום עיניכם | י"ג אדר ה'תשע"ב

לראשונה נפגש העם היהודי עם עמלק, בצאת בני ישראל ממצרים, אחרי קריעת ים סוף. כל העמים פוחדים מהאומה הצעירה, שנס יציאתה מאימפריית מצרים התפרסמה בכל העולם. אף אחד לא התכונן להלחם עימה, גם לא עמי ארץ כנען,  היודעים שהם המטרה. או אז מגיע עמלק, עם הרבה תעוזה, נלחם, ומפסיד. למרות הפסדו, הוריד עמלק את היחס העולמי לישראל, מסטטוס של עם שהתנהלותו בניסים, לעם שאפשר להלחם עימו.

עמלק רצה להוריד לעם ישראל את אמונתם בקדוש ברוך הוא, אמונה שבזכותה נגאל העם ממצרים, ובזכותה עתידין להיגאל. במצרים, האמין עם ישראל, שלמרות שהוא במצב רוחני שפל ("מ"ט שערי טומאה"), הם יכולים להיגאל. ולמה? כיון שהקדוש ברוך הוא, אבינו הוא, ואהבתו אלינו לא תלויה במעשינו.

העם היהודי חייב לזכור, ולמחות, את זכר עמלק. הסיבה לכך כיון שעמלק הוא לא רק עם מסוים, עמלק הוא שורש הרע, עמלק זה מושג. עמלק זה כוח שרוצה לשבור את אמונתו ודבקותו של העם, להגיד לנו שהשתלשלויות  הדברים שאנו רואים זה בעצם מקרה, צרוף מקרים. עוד דבר שכוח עמלק מכניס בנו, זה הספק. עמלק בגימטרייה ספק - 240. ספקות למיניהם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מי אמר שהוא נמצא?, מי אמר שהוא רואה ומשגיח עלי עכשיו? וכו′, פשוט לקרר אותנו מאמונתנו.

כל שנה אנו חוגגים את פורים, לזכר הנס הגדול. שואלים חז"ל, וכי מה היה הנס? הצלת עם ישראל הייתה, כיוון שהוא חזר למוטב, לאביו שבשמים! המן הרשע נתלה על עץ, גם, כיוון שהיה רשע, שרצה בהשמדת ישראל! אלא, הנס הגדול של פורים, מדהים הרבה יותר! 180 יום עושה אחשורוש סעודות לשריו ועבדיו, (מ. אסתר א, ד) ואח"כ עוד שבעה ימים לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. עם ישראל משתתפים בסעודת היום האחרון משבעת הימים. השתתפות, שבאה גם להצהיר, "ככל העמים בית ישראל". אנו לא מיוחדים, אנו כמו כולם. מספר שנים לפני כן השתחוו עם ישראל לפסל שהציב נבוכדנצאר המלך, עם השתתפותם בסעודת אחשורוש, גררו סופית על עצמם  גזירת שמד, משמים.

 עוד דבר "משונה" קורה באותו מעמד, בכל הסעודות הללו, יין נשפך כמים, ובכל זאת, רק ביום האחרון משבעת הימים, אחשורוש משתכר, ומצווה על ושתי להראות את יופיה לכולם. ושתי מסרבת, המלך כועס, ואחד משרי המלך – המן, מציע להורגה בגין מרידה במלכות, וכך אכן קורה. פקודת ההרג והוצאתה לפועל, מתבצעים תוך כדי שכרותו של אחשורוש. כך, נסללת דרכה של אסתר לכתר. הקדוש ברוך הוא שותל את הדרך להצלה מתי שהגזירה בעצמה נגזרת. ברוב רחמיו של הקדוש ברוך הוא עלינו, גם כשאנו סוררים, אוהב אותנו אבינו הגדול והעצום, אהבה אין סופית. רחמי אב לבניו.

מצוות חג פורים הן: קריאת מגילת אסתר מתוך מגילה הכתובה על "קלף" – עור של בהמה. יש שתי קריאות הראשונה בערב פורים, והקריאה השנייה, במשך היום שלמחרת. מצווה שנייה, היא הסעודה שסועדים במשך יום הפורים. זמנה מתחיל מהבוקר. כמו כן, יש את מצוות ה"משלוח מנות" – לתת, לפחות משלוח אחד, שיהיה מורכב לפחות משני מיני מאכל. יש את מצוות "מתנות לאביונים" לתת צדקה לפחות לשני נזקקים. בפורים, יש גם הלכה, ש"כל הפושט יד נותנים לו", מעבר למתנות לאביונים, כל מי שיבקש צדקה, נותנים לו משהו.

מסבירים חז"ל, שגם הקב"ה מתנהג עימנו כך בפורים, כל מי שפושט יד כלפי הקב"ה, ומבקש או משאלותיו, הקב"ה נותן לו. "כל הפושט יד" הקב"ה לא מתחשב באותו יום באמת מה מגיע לנו ע"פ  מעשנו, ביום זה הקב"ה עוקף הרבה כללים לטובתנו. פשוט צריך לבקש להתפלל ביום זה.

לכן צריך לדעת להיות חכמים ולהעביר יום זה, ע"י עשיית מצוותיו. חבל ליזרוק הזדמנות כזו גדולה על הופעות או על מסיבה לילית, ולמחרת שינה רוב היום. זהו יום של התקרבות להקב"ה, ולא של ירידה רוחנית.

"זכור את אשר עשה לך עמלק" ציווי שנאמר בלשון יחיד. למחות מאיתנו את הקול הפנימי הזה שאומר לנו, בעצם אתם לא בני מלכים, בעצם אתם לא מיוחדים. (לצערנו, עמי העולם דואגים להזכיר לנו את מיוחדותנו ע"י האנטישמיות, או ע"י הקרבתם אותנו על שולחן החדשות בכל העולם). ולכן "מלחמה לה′ בעמלק מדור דור", זו המלחמה שכל יחיד מצווה עליה, וזו המלחמה הכי קשה לזכור, ולהרגיש – אנו בני מלכים!

פורים שמח!

עמלק: היסטוריה או אקטואליה

דפים קשורים

זכר למחצית השקל שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ב אדר ה'תשע"ב

מנהג עתיק, הנהוג מאז חרב בית מקדשינו והוגלו אבותינו מאדמתם לתרום זכר למחצית השקל, זכר למחצית אותה היו אבותינו תורמים ע"פ ציווי תורה בבית המקדש בשביל קורבנות ציבור ובשביל היכולת לספור את בני ישראל בדרך עקיפה.

מרבין בשמחה – איך עושים זאת? שער ברסלב   ז' אדר ה'תשע"ב בגלות נדמה כאילו שכחו מאיתנו והותירו אותנו לחסדי הגורל, אך בעצם, מאחורי הקלעים משגיחים עלינו בכל רגע. מי שמבין את זה, שרוי תמיד בשמחה עצומה. משנכנס אדר – מרבים בהתחזקות... שער ברסלב   י"ב אדר ה'תשע"ב חודש אדר, בו מתגלית קדושת מרדכי ואסתר, הוא הזמן לגלות שיש לנו הכח להתחיל, ולא משנה איפה אנחנו עומדים כעת. כח אותו קבלנו בירושה מאבותינו הקדושים, שהתייגעו רבות לבוא להתחזקות אמיתית בעבודת ה', מבלי לדעת מהיכן להתחיל ואחרי שזכו להארת הרצון בתכלית המעלה, השאירו רושם גדול בעולם ונטעו בנו, בכל אחד מישראל, את הרצון הפנימי להיות יהודי כשר מלא בחיות של יראת ה'.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום