page_title: בדיקת שמות ע"פ קבלה בדיקת שמות ע"פ קבלה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

בדיקת שמות ע"פ קבלה

משמו של האדם ניתן ללמוד על מהותו הרוחנית, תפקידו ותמצית נפשו. ישנם שמות שאסור ליהודי להקרא בהם והם מביאים על האדם דינים קשים חס ושלום.
אם כל זאת יש להעיר כי לשינוי שמו של אדם ישנה השפעה גדולה ולכן אין לשנות שם מבלי לעשות שאלת חכם.

בדיקת שמות ע"פ קבלה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום