page_title: נקודות אור לט"ו באב נקודות אור לט"ו באב | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לט"ו באב

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
נקודות אור וסגולות לט"ו באב... היום בו מסוגלים לזכות לשפע אדיר, רוחני וגשמי... היום עליו אמרו חכמנו זכרונם לברכה כי לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים..
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | י"ד אב ה'תשע"ג
נקודות אור וסגולות לטו' באב
נערך ע"י ראש הישיבה הרב שלמה עופר שליט"א
 
 1. "חמישה עשר באב" = בגימטריה 928 ויוצא "כתיבה וחתימה טובה"
 2. מ- ט"ו באב עד ראש השנה של הבריאה, הולדת העולם שחל ב- כ"ה אלול ישנם 40 יום ונקראים 40 ימי העיבור.
 3. בט"ו באב נעשים זיווגים וייחודים עליונים וניתן לתקן פגמי הברית.
 4. בט"ו באב- חדלו ופסקו למות כל אלו שנאסרו לעלות לארץ ישראל "מתי מדבר". בכל שנה בט' באב היו מתים 15 אלף מיוצאי מצרים על חטא המרגלים בשנה האחרונה של ה-40 שנה בט"ו באב פסקו מתי מדבר מלמות- זה יום כפרה על חטא המרגלים
 5. החכמים התירו אחרי שנים רבות שבנות משבט אחד שירשו נחלה יכולות להינשא אף לבן שבט אחר.6.
 6. ביום ט"ו באב התבטלה העבודה זרה 2 עגלים שהעמיד ירובעם בן נבט בדן ובבאר שבע ויכלו לעלות לרגל לירושלים.
 7. ביום ט"ו באב- תשש כוחה של חמה- הימים מתחילים להתקצר והלילות מתארכים ומי שמרבה לעסוק בתורה זוכה לעליה גדולה (תענית לא'.), ובמיוחד שהזהירו חז"ל מט"ו באב אזהרות חמורות לא לבטל תורה, והתחשב בביטול התורה הנורא שיש ב"בין זמנים" ברור שגודל ומתעצם הצורך בעסק התורה ומי שזוכה לנצל את השעות הללו יקבל שכר כנגד כולם...
 8. כדאי בט"ו באב להדליק נר עבור נשמת התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל ולתת צדקה ולקרוא בחומש בראשית פרק כד' כולו עם תרגום יונתן בן עוזיאל, ואם קשה אז לקרוא רק פרק כד' או רק את התרגום.
 9. כדאי לומר 18 תיקוני זהר- לבחור תיקונים קצרים שקל לקרוא במספר דקות כל תיקון
 10. כדאי להדליק נר לנשמת יונתן בן עוזיאל, לתת צדקה ולומר ליד הנר עשרה פרקי תהילים או תיקון הכללי וכן איגרת הרמב"ן ולבקש בקשה. בעיקר בענייני הקדושה, זיווג, שלום בית ופריון.
 11. כדאי לומר ליד הנר פרק קכ"א (בתהילים) "שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים". ובמילים "עזרי"  יבקש חזק מאוד במחשבה שיימצא אישה שתגרום לו להתעלות ותהיה לו עזר.
 12. אף על פי שבכל יום ויום ובכל שעה ושעה יש מעלה גדולה לשיח ולספר לפני הבורא יתברך כל מה שעובר עלינו להודות על הרבה טוב ולהביע צער על ריחוקנו ממנו. ב-ט"ו באב מעלת "ההתבודדות" מתרוממת כמו שהגמרא רומזת (בבא בתרא קכא'.) ש"מ טו באב כאשר כלו מתי מדבר נפתח האוזן העליונה לשמוע יותר את משה ומימלא כל יהודי כי אתפשטותה דמשה בכל איניש ואניש .
 13. כדאי לקרוא ביום זה משנה אחרונה של מסכת תענית "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים..."
 14. ביום זה חוזרת הבת קול ואומרת "סלחתי כדבריך" מחילה על עוון חטא העגל ועוון המרגלים.
 15. כדאי לאכול ביום זה פרי חדש או ללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
 16. כדאי שכל אדם יקרא בספר תהילים פרק שמקביל לגיל שלו ולשנה הבאה. 
לדוגמא: אדם בגיל 23 יקרא את הפרקים כג'-כד'
אדם בגיל 36 יקרא פרקים לו'-לז'
אדם בגיל 74 יקרא פרקים  עד'-עה'
נקודות אור לט"ו באב
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום