כ"א ניסן ה'תשע"ד 21/04/2014
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
רשימת שיעורים אחרונים
תיקון חצות  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ג'  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
איה מקום כבודו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
אור אין סוף  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עוצמת כוח התורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
הילולת משה רבנו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עבודת ה' נקיה זכה וטהורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
מרפא לנפש - רפואה ע"פ הפשט והסוד  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א

סגולות

פשטא זרקא סגולה גדולה להיות אהוב לכל, לומר בכל יום: "פשטא זרקא" בניגון כול, כמו שכתוב בחומש, והוא סגולה נפלאה, בדוק ומנוסה.

ספר רחמי אב אות כ"ד
להיות אהוב לכל סגולה להיות אהוב לכל, ושימצא חן בעיני אלוקים ואדם. להיות מעביר על מדותיו, בין אדם לחבירו, ולעשות לפנים משורת הדין. ספר רחמי אב אות כ"ד
סגולה לאהבה ולהנצל משנאה

אם רוצה האדם לזכות לברכה בביתו ולאהבה בין יושבי הבית יקפיד על מצוות נעילת המנעלים בסדר הנכון כפי שקובעת תורתנו הקדושה:
ינעל את נעל ימין ולאחר מכן את נעל שמאל, ישרוך את נעל שמאל וולאחר מכן יחזור לשרוך את נעל ימין.

נ.ב.
על פי ההלכה יש להקפיד בלבישת כל בגד להתחיל ביד ימין או ברגל ימין.

סגולה להנצל מכל צרה אם נקלע אדם לצרה יבטיח שאם ינצל יעשה סעודה ויאמר במניין "נשמת כל חי" בתודה, בקול וזמרה ובשפה ברורה וינצל. וזה הדבר בדוק ומנוסה! ספר חסידים בשם רבי יהודה החסיד
סגולה שתלד אשה בנקל תקיים אשה סעודה רביעית בכל מוצאי שבת ובתוך הסעודה תשתה משקה חם או תאכל מאכל חם ותאמר "חמין במוצאי שבת מלוגמה" (רפואה) ומובטח לה שתלד בנקל. רבי אלימלך מליז'נסק בעל הנועם אלימלך
סגולה ללידה קלה וטבעי בחודש התשיעי להריון יילך הבעל לבית הכנסת (באחד מהימים הבאים: שני,חמישי ושבת) ויקנה 'פתיחת ההיכל' ובשעה שפותח את ההיכל יכוון על אשתו ללידה קלה. ספר 'עבודת הקודש' לחיד"א
לזכות לשפע חכמה רבי מאיר קרליץ העיד על אחיו החזון איש כי לחכמתו הרבה זכה כי היה מכוון היטב במילות תפילת שמונה עשרה "חננו מאיתך חכמה בינה ודעת"..
וכל אדם שרוצה למשוך על עצמו חכמה בינה ודעת יכוון במילים הללו וישפיע עליו שפע חכמה.
רבי מאיר קרליץ
סגולה לבנים חכמים יהדר בהדלקת הנרות להדליק אותם בשמן זית זך, ובפמוטים יפים ונקיים ובעיקר ישתדל להדליקם בזמן...
מצות הדלקת נרות שבת היא מצוותה של האשה אבל כדי שגם הבעל יוכל להשתתף במצווה זו נוהגים בכל בית יהודי שהבעל יכין את הנירות ויסדרם ושהאשה תדליק בברכה, תחינה ובקשה על ילדיה...

אמרו רבותינו (מסכת שבת) "כל הזהיר בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים"
אומר הפלא יועץ כי מאמר חז"ל תקף גם לנרות שבת וגם לנרות חנוכה ובלבד שיהדר בהדלקתם..
בעל הפלא יועץ
סגולה לילדים חכמים ומחונכים יהדר בהדלקת הנרות להדליק אותם בשמן זית זך, ובפמוטים יפים ונקיים ובעיקר ישתדל להדליקם בזמן...
מצות הדלקת נרות שבת היא מצוותה של האשה אבל כדי שגם הבעל יוכל להשתתף במצווה זו נוהגים בכל בית יהודי שהבעל יכין את הנירות ויסדרם ושהאשה תדליק בברכה, תחינה ובקשה על ילדיה...

אמרו רבותינו (מסכת שבת) "כל הזהיר בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים"
אומר הפלא יועץ כי מאמר חז"ל תקף גם לנרות שבת וגם לנרות חנוכה ובלבד שיהדר בהדלקתם..
בעל הפלא יועץ
סגולה לפרנסה טובה במוצאי שבת לפני ההבדלה יאמר שבעים ושתיים פעמים: "אליהו הנביא זכור לטוב" ספר הסגולות