page_title: זכרתי לך חסד נעורייך | פרשת במדבר זכרתי לך חסד נעורייך | פרשת במדבר | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

זכרתי לך חסד נעורייך | פרשת במדבר

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
אכן, זהו חסד עצום שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא בכך שהוא זוכר לנו את לכתנו אחריו במדבר לטובה ולזכות. מבקשים אנו מבורא עולם שיעשה אף עמנו חסד בנוסף לזה שעשה עם אבותינו ויזכור לנו לשבח ולזכות את לכתנו אחריו עד עצם היום הזה.
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"א אייר ה'תשע"ד
וידבר ה' אל משה במדבר סיני. זה שאמר הכתוב, "הדור אתם ראו דבר ה', המדבר הייתי לישראל?" [ירמיה ב'] אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, על שאמרתם למשה, "למה העליתנו ממצרים למות במדבר" [במדבר כ"א] המדבר הייתי לישראל? כמדבר עשיתי לכם? או כמדבר נהגתי אתכם? ואף העמדתי לכם שלשה גואלים משמשין אתכם, שנאמר, ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים [מיכה ו'] בזכות משה אכלתם את המן ובזכות אהרן הקפתי אתכם ענני כבוד והבאר בזכות מרים שאמרה שירה על הים [מדרש תנחומא במדבר ב']

"כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע"
רבונו של עולם, את אבותינו הוצאת ממצרים, קרעת להם את הים ונגלת אליהם באותות ובמופתים, נגלת אליהם ודברת אליהם על הר סיני עת מסרת להם את תורתך בהתגלות עצומה. הובלת אותם ארבעים שנה במדבר, נכון! הורדת להם מַ
ן מהשמים, השקתה אותם במים מתוך בארה של מרים אשר התגלגלה עמם לכל מקום, שבעה ענני כבוד רחפו מכל צדדיהם, כמו שנאמר [שם] "שבעה עננים היו, מלמעלה, ומלמטה, ומארבע רוחות העולם, ואחד הולך לפניהם ומכה להם נחשים ועקרבים, ומשוה להם את ההרים ואת העמקים ושורף את הקוצים ומעלה עשן, ורואין אותו כל מלכי מזרח ומערב, והיו אומרים אומות העולם, מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן וגו'" ובלילה נתת לפניהם עמוד אש שתאיר לפניהם את הדרך, בגדיהם ושמלותיהם לא בלו מעליהם "והתינוק הזה כל זמן שהוא גדל, לבושו ושמלתו גדלין עמו." [שם].

כמה ניסים עשית עם אבותינו, אנו יודעים היטב שכן אנו מצווים לזכור, בכל יום אנו מזכירים בתפילתינו את גודל הנסים שעשית לאבותינו, אך הוצאת אותם מעבדות לחירות ונתת להם את תורתך הקדושה ובחרת בהם מכל העמים להיות לך לעם סגולה.

רבונו של עולם, מאז ועד היום ידענו עליות ומורדות, בגדנו בך וחזרנו מאות פעמים, עברנו גלויות קשות מנשוא, לא קרעו לנו את הים אלא קרעו את בשרנו על קידוש שמך... לאחר שגורשנו מארצנו גורשנו שוב ושוב מעוד אין ספור מקומות, מסרנו את נפשינו על קידוש ה', עברנו שואה בה נרצחו אמותינו, אבותינו, אחינו ואחיותינו וכמעט ונותרנו בודדים... את כל זה אבא, עברנו בלי מן שירד לנו מהשמים ורעבנו לפת לחם, בלי בארה של מרים ומתנו מצמא, בלי ענני כבוד והגרוע מכל, בלי התגלותך! בהסתר פנים אתה נוהג בנו, בחורים ובסדקים אתה מסתתר מאיתנו ועם כל זאת אבא, עם כל זאת הולכים אנו עדיין אחריך בעיניים עצומות. עובדים אותך נאמנה, עסוקים בתורה ותפילה ומהללים את שמך בבתי כנסיות, בבתי מדרשיות ואפילו ברחובות...

מעולם לא איבדנו את האמונה, אז אבא, אין ספק כי לאבותינו במדבר יש זכויות עשרת מונים מאיתנו אך אנא זכור גם לנו חסד, כי מאז ועד היום, מעולם לא הפסקנו ללכת אחריך אפילו לא לרגע אחד.

אז אבא, אנא ממך עשה עימנו צדקה וחסד, זכור לנו חסד נעורים וזכור לנו חסד נוסף על כך שלא עזבנוך עד היום מגלות גלות נושאים אנו אותך בלבנו, התגלה פעם אחרונה ולתמיד, עשה את הנס האחרון, גאל אותנו, שלח לנו את משיח צדקנו, בנה ביתך כבתחילה.

אז אבא, לא תאמר בשביל בניך רק מילה אחת קטנה "אמור לצרותינו די"...
זכרתי לך חסד נעורייך | פרשת במדבר

דפים קשורים

פרשת השבוע

מאמרים וחידושים בנושאי פרשת השבוע אשר נכתבים ע"י צוות ישיבת שאו מרום עיניכם בראשותו של הרב שלמה עופר שליט"א

הילולת משה רבנו | להאזנה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ב ה'תשע"ד היום ז' באדר, זה יום פטירת משה רבנו וגם יום הולדתו כידוע. אדר זה א' דר כלומר, האות א' מסמלת תמיד את הקב"ה שהוא יחידו של עולם ודר זו מילה חילופית לגר, שבחודש אדר גר בורא עולם ממש בתוכינו ובנינו. כי החודש הזה, חודש אדר שייך ליסוד.
כל חודש שייך לספירה אחרת: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, חודש זה שייך ליסוד וכל החודש הזה שייך למשה רבנו שזה בחינה של ענווה.
היום אם בקולו תשמעו (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' סיון ה'תשע"ג

שיעור קצר ומקיף בנושאים: איך לעבוד את ה' | איך להספיק בעבודת ה' | צניעות האשה | קבלת קבלות טובות

עוצמת כח התורה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' סיון ה'תשע"ב לכבוד חג השבועות, זמן מתן תורה, שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א: עוצמת כח התורה ע"פ הספר 'נפש החיים'
שמעו ותחי נפשכם!
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום